Posíláme do 13 dní

Kolektívna monografia k sa zaoberá niektorými základnými otázky slobody...

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Kristológia z filozofického pohľadu

 • Trnavská univerzita, 2014

Posíláme do 13 dní

Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z filozofického hľadiska, a to osobitne z pohľadu jeho konceptu experienciálno-vývojovej, stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej filozofie...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Autor v tomto diele zo systémového hľadiska skúma kultúrny fenomén filozofie a s ním úzko spätý fenomén metafyziky s cieľom zistiť, aké má mať miesto a postavenie filozofia v kultúre a či filozofia napriek pluralite svojich podôb má byť len jedna a má..

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Čo máme rozumieť pod personalistickou filozofiou? Aké má a aké má mať postavenie v dnešnom filozofickom myslení? Je dnes ešte aktuálna?...

-5%
230 Kč

230 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Ak čitateľ siahne po tejto knihe, stretne sa s pozoruhodným i v európskej literatúre ojedinelým dielom, v ktorom je komplexne prezentovaná novotomistická filozofia 20. storočia s výhľadom do budúcnosti...

-5%
244 Kč

244 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Filozofické štúdie II.

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2015 • 2. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté...

-5%
513 Kč

513 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 - 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny...

-5%
513 Kč

513 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dve ohniská siločiar života (Rozhovor)

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Knižný rozhovor, ktorý sa Vám dostáva do rúk, mal byť pôvodne omnoho skromnejším. Mal reflektovať profesorovo životné jubileum, ktoré oslávil 23. januára 2016 a reprezentatívne trojzväzkové...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha prináša 108 spomienkových textov od 101 pamätníkov - kolegov, priateľov a žiakov - na profesora slovenčiny a francúžštiny a známeho slovenského jazykovedca...

-5%
125 Kč

125 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Prvá časť zborníka, nazvaná Niektoré významné koncepty slobody, sa venuje prezentovaniu siedmich konceptov slobody, a to najmä z 20. storočia. Druhú časť zborníka, nazvanú Z aktuálnych problémov a paradoxov slobody, predstavujú posledné dva príspevky...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Netomistické metafyziky

 • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009 • 3. díl série

Posíláme do šesti dní

Predkladané dielo nie je len vedeckým dielom, ale prístupným spôsobom informuje o kresťanskej filozofii druhej polovice 19. storočia a 20. storočia s presahmi do 21. storočia, čím vypĺňa citeľnú medzeru v tejto oblasti...

-5%
291 Kč

291 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s...

-5%
364 Kč

364 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Autor popri bádaní v oblasti systematickej filozofie, zameranom na niektoré základné problémy metafyziky, gnozeológie, ontológie, antropológie, filozofie osoby a osobnosti, slobody a i., sa veľa rokov venuje kresťanskej filozofii 20. storočia...

-5%
496 Kč

496 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Filozofické štúdie III. (Bytie v jeho otvorenosti a transcendencii)

 • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2015 • 3. díl série

Vyprodané

Tretí zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1977 – 2013, sa zameriava na kľúčové filozofické disciplíny - ontológiu, filozofickú teológiu a filozofickú eschatológiu...

-5%
551 Kč

551 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví