Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 18
Řazení

Na skladě, posíláme ihned

Elektrostatickým poľom, teda poľom v okolí elektricky nabitých telies, ktoré sa vzhľadom na vzťažnú sústavu spojenú s pozorovateľom nepohybujú, sa zaoberá elektrostatika...

110 Kč

110 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Magnetické pole sa prejavuje silovým pôsobením na elektricky nabité častice, ktoré sa vzhľadom na pozorovateľa pohybujú. Takéto častice vytvárajú elektrický prúd...

110 Kč

110 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Fyzika po kapitolách 1

od 110 Kč

Kniha 2013
-5 %
124 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2007

Vyprodané

-5 %
124 Kč

Vyprodané

Posíláme do 14 dní

Skriptá STU v Bratislave.

-5%
541 Kč

541 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Fyzika po kapitolách 6

od 105 Kč

Kniha 2013
-5 %
105 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2007

Vyprodané

-5 %
105 Kč

Vyprodané

Posíláme do 14 dní

Príručka má dve samostatné časti, prvá obsahuje výklad fyzikálnych pojmov, druhá súpis fyzikálnych vzťahov (vzorce). Obidve časti sú rozdelené na kapitoly podľa tradičného (klasického) delenia fyziky, začínajú mechanikou, ...

-5%
104 Kč

104 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Predmetom tejto kapitoly je opis mikroskopického pohybu molekúl (atómov), najmä v plynoch, a jeho súvislosti s makroskopickými vlastnosťami plynov, prípadne sústav pozostávajúcich z veľkého počtu molekúl...

110 Kč

110 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

110 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Fyzika po kapitolách 9

od 110 Kč

Kniha 2007
110 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2013

Vyprodané

110 Kč

Vyprodané

Posíláme do týdne

Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou...

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Padanie telies a obiehanie Mesiaca okolo Zeme majú spoločnú príčinu - vzájomnú príťažlivosť telies, nazývanú gravitácia. Na rozdiel od ostatných fyzikálnych interakcií je dominantná najmä v nebeskej mechanike...

110 Kč

110 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila.

130 Kč

130 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Vyprodané

Ak sa magnetické pole s časom začne meniť, indukuje sa v priestore elektrické pole a naopak, ak sa mení elektrické pole, vzniká pole magnetické. Cieľom kapitoly je opísať tieto javy...

110 Kč

110 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dynamika sústavy hmotných bodov a telesa sa zaoberá pohybom fyzikálnych sústav pozostávajúcich z viacerých hmotných bodov, či už navzájom oddelených, alebo pevne viazaných, takže tvoria teleso...

110 Kč

110 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predstava o nedeliteľnosti látky na menšie časti než atómy pochádza ešte z čias starého Grécka. Moderná fyzika však priniesla výsledky, podľa ktorých sa nespojito mení aj elektrický náboj, magnetický moment, energia i hybnosť častíc...

110 Kč

110 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kinematika je súčasťou mechaniky - náuky o mechanickom pohybe častíc, sústav častíc a telies. Patrí do nej opis piramočiareho pohybu, pohybu po kružnici i pohybu po všeobecných krivkách...

110 Kč

110 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila. Silu považujeme za príčinu zmien pohybového stavu telies...

44 Kč

44 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Súbor zošitkov s názvom Fyzika po kapitolách nie je učebnicou základného kurzu fyziky v pravom slova zmysle, skôr učebnou pomôckou, ktorá má pomôcť pri štúdiu a v príprave na skúšku. Každý zošitok obsahuje jednu kapitolu, prípadne dve menšie kapitoly...

1 429 Kč

1 429 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau