Posíláme do pěti dní

Od druhého ročníku doplňuje učebnici pracovní sešit, který obsahuje zhruba jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině

55 Kč

55 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje úlohy nebo cvičení ke každé vyučovací hodině. Jeho součástí jsou také listy s přehledem základního učiva.

59 Kč

59 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje úlohy nebo cvičení ke každé vyučovací hodině. Jeho součástí jsou také listy s přehledem základního učiva.

59 Kč

59 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice nové generace navazuje na původní koncept, kdy učebnice nepředkládá jen encyklopedická fakta, ale vede žáka k pochopení vztahů a souvislostí v přírodě. Jednotlivá témata vycházejí ze zkušenosti žáka, která je...

119 Kč

119 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Podrobné informace jsou samozřejmě obsaženy v příručce učitele. Obsahuje výstupy, klíčové kompetence a průřezová témata. Nejrozsáhlejší prostor je v příručce věnován podrobným popisům možných činností vztahujících se...

399 Kč

399 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Rozsáhlá příručka učitele uvádí vazbu tematických celků učebnice na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a souvisejících průřezových témat. Příručka také obsahuje rozvedení otázek...

399 Kč

399 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice nové generace navazuje na původní koncept, kdy učebnice nepředkládá jen encyklopedická fakta, ale vede žáka k pochopení vztahů a souvislostí v přírodě. Jednotlivá témata vycházejí ze zkušenosti žáka, která je...

119 Kč

119 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Příroda 4 Příručka učitele

od 399 Kč

Kniha 2010
399 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2019
399 Kč

Posíláme do pěti dní

399 Kč
399 Kč

Posíláme do pěti dní

Učebnice vede žáky k aktivnímu poznávání přírody a přírodních zákonitostí především pomocí pozorování a pokusů. Důraz je kladen především na pochopení vztahů a souvislostí v živé i neživé přírodě a rozvoj dovedností..

119 Kč

119 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice navazuje na koncepci učebnice pro 2. ročník. Učivo je rozděleno do šesti tematickych celků, které odpovídají tematickym okruhům vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět podle RVP ZV...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 16 dní

Učebnice vede žáky k aktivnímu poznávání přírody a přírodních zákonitostí především pomocí pozorování a pokusů. Důraz je kladen především na pochopení vztahů a souvislostí v živé i neživé přírodě a rozvoj dovedností...

119 Kč

119 Kč

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho vzdělávacího systému tak učebnice um

109 Kč

109 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Doplňuje učebnici Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ. Ke každé kapitole z učebnice patří i pracovní list z pracovního sešitu, který obsahuje tři úkoly ověřující pochopení učiva a je vložen do příběhu...

-5%
113 Kč

113 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví