Knihy
E-knihy

Nejpopulárnější knihy autora

Zrušit
Titulky 28
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 28
Seřadit podle:

Posíláme do 8 dní

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění a analyzuje....

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického, ...

-31%
200 Kč

200 Kč

Sleva 31%

Okamžitě ke stažení

Posíláme do tří dní

Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám...

-5%
346 Kč

346 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Akce

Dodání může trvat více než tři týdny

Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných financí a veřejné správy.

377 Kč

377 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Akce

Posíláme do týdne

Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru...

-15%
302 Kč

302 Kč

Sleva 15%

Posíláme do týdne

Veřejné finance v teorii a praxi

Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do tří dní

Monografie najde využití jednak v oblasti vzdělávání a přípravy pracovníků veřejného sektoru v souvislosti s reformou veřejné správy, a dále při výuce na vysokých školách konomického zaměření.

-5%
346 Kč

346 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány...

-5%
285 Kč

285 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění ...

-32%
130 Kč

130 Kč

Sleva 32%

Okamžitě ke stažení

Posíláme do tří dní

Kniha řeší jeden z aktuálních problémů reformy veřejných financí v ČR, jímž je programová alokace veřejných zdrojů. Je rozčleněna do pěti kapitol...

-5%
334 Kč

334 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních...

-35%
100 Kč

100 Kč

Sleva 35%

Okamžitě ke stažení

Posíláme do tří dní

Publikace představuje jednotlivé analytické metody CMA (analýzu minimalizace nákladů), CBA (analýzu nákladů a přínosů), CEA (analyzu efektivnosti nákladů) a CUA (analýzu užitečnosti nákladů),...

-5%
322 Kč

322 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem...

-15%
302 Kč

302 Kč

Sleva 15%

Okamžitě ke stažení

Akce

Posíláme do tří dní

První domácí publikace, zabývajíci se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru.

-15%
288 Kč

288 Kč

Sleva 15%

Posíláme do tří dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky tohoto podnikání v rámci EU. Podmínky fiskální, měnové a další stanoví Evropská unie a její instituce prostřednictvím práva EU...

209 Kč

209 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Akce

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází...

390 Kč

390 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Publikace se zabývá vzájemnými vazbami v oblasti veřejných financí, fungováním jednotlivých prvků, aktuálními problémy a jejich řešením. Dotýká se témat veřejné volby, státního rozpočtu, veřejných zakázek, veřejných...

-15%
254 Kč

254 Kč

Sleva 15%

Okamžitě ke stažení

Methodology of Social Sciences

František Ochrana • Univerzita Karlova v Praze, 2015

Posíláme do 10 dní

The methodology of science is of a crucial importance for the building of science as a whole as well as for the forming of the different scientific branches. That is, it seeks (among other things) to find out what is the nature of the ...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Kniha nabízí nový pohled na zkoumání korupce a odhalování podvodů. Autoři ukazují na korupci jako komplexní sociální jev, který je možné zkoumat z různých interdisciplinárních pohledů. Těžiště zkoumání a hlavní přínos knihy..

-32%
150 Kč

150 Kč

Sleva 32%

Okamžitě ke stažení


„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan