Nejpopulárnější knihy autora

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

od 130 Kč

Kniha Univerzita Karlova v Praze
Na skladě
-5 %
181 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

E-kniha Karolinum
PDF
130 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
-5 %
181 Kč
130 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

První domácí publikace, zabývajíci se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru.

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Veřejný sektor a veřejné finance

od 302 Kč

Na skladě
-5 %
337 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

302 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
-5 %
337 Kč
302 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám...

-5%
265 Kč

265 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace představuje jednotlivé analytické metody CMA (analýzu minimalizace nákladů), CBA (analýzu nákladů a přínosů), CEA (analyzu efektivnosti nákladů) a CUA (analýzu užitečnosti nákladů),...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází...

299 Kč

299 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky tohoto podnikání v rámci EU. Podmínky fiskální, měnové a další stanoví Evropská unie a její instituce prostřednictvím práva EU...

160 Kč

160 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Management a hospodaření muzeí

od 200 Kč

200 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
276 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

200 Kč
-5 %
276 Kč

Veřejné finance v teorii a praxi

od 254 Kč

Na skladě
-5 %
284 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

PDF
EPUB
MOBI
254 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
-5 %
284 Kč
E-kniha
PDF EPUB MOBI
254 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie najde využití jednak v oblasti vzdělávání a přípravy pracovníků veřejného sektoru v souvislosti s reformou veřejné správy, a dále při výuce na vysokých školách konomického zaměření.

-5%
265 Kč

265 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů...

310 Kč

310 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha řeší jeden z aktuálních problémů reformy veřejných financí v ČR, jímž je programová alokace veřejných zdrojů. Je rozčleněna do pěti kapitol...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 16 dní

Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných financí a veřejné správy.

303 Kč

303 Kč

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Metodologie sociálních věd

od 100 Kč

E-kniha 2013
PDF
100 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha 2014

Vyprodané

100 Kč

Vyprodané

Methodology of Social Sciences

od 130 Kč

E-kniha Karolinum, 2018
PDF
130 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha Univerzita Karlova v Praze, 2015
-5 %
171 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

130 Kč
-5 %
171 Kč

Vyprodané

Kolektiv autorů z VŠE se v rámci grantového projektu zabývá vybranými problémy reformy veřejných výdajů, optimální alokací veřejných zdrojů na úrovni regionální ale i centrální a dalšími aspekty dané problématiky...

399 Kč

399 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace se zabývá klíčovými problémy metodologie vědy. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých metod a vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií...

165 Kč

165 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Posláním publikace je napomoci všem subjektům zabývajícím se veřejnými zakázkami, a to jak na pozici zadavatele, uchazeče o veřejnou zakázku, člena hodnotící komise či kontrolního orgánu...

281 Kč

281 Kč

Vyprodané

Přidat do

Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector

od 150 Kč

Kniha Univerzita Karlova v Praze
-5 %
209 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

E-kniha Karolinum
PDF
150 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
209 Kč
150 Kč

„Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. “

John Milton