Využijte poštovné zdarma od 300 Kč s PPL právě teď!
Vybrat knihy
Babylon - R.F. Kuang, Host, 2024
Babylon - R.F. Kuang, Host, 2024
Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru - František Ochrana, Ekopress, 2005
Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru

Publikace představuje jednotlivé analytické metody CMA (analýzu minimalizace nákladů), CBA (analýzu nákladů a přínosů), CEA (analyzu efektivnosti nákladů) a CUA (analýzu užitečnosti nákladů),...

 • Knihapevná vazba
  260 Kč
  Do 1 – 5 dnů

Veřejné finance

Publikace se zabývá vzájemnými vazbami v oblasti veřejných financí, fungováním jednotlivých prvků, aktuálními problémy a jejich řešením. Dotýká se témat veřejné volby, státního rozpočtu, veřejných zakázek, veřejných...

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  254 Kč
  Ihned ke stažení

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění ...

 • 130 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek - František Ochrana, Ekopress, 2008
Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány...

 • Knihabrožovaná vazba
  225 Kč
  Do 1 – 5 dnů
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  96 Kč
  Skladem

Veřejné finance v teorii a praxi - Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel a kolektiv, Grada, 2015
Veřejné finance v teorii a praxi

Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se...

 • Knihabrožovaná vazba
  245 Kč
  Skladem 1 ks

Paradigma, výzkumný program a přístupy ve vědeckém zkoumání - František Ochrana, Karolinum, 2023
Paradigma, výzkumný program a přístupy ve vědeckém zkoumání

Kniha se zabývá vybranými klíčovými problémy metodologie vědy: vědeckým paradigmatem a vědeckými přístupy. První kapitola zkoumá problém vědeckého paradigmatu, pozornost je dále věnována problému ...

 • Knihabrožovaná vazba
  159 Kč
  Do 7 – 11 dnů
 • 150 Kč
  Ihned ke stažení

Management a hospodaření muzeí - František Ochrana, Michal Plaček, Karolinum, 2018
Management a hospodaření muzeí

Kniha zkoumá problém řízení a hospodaření muzeí a snaží se ukázat muzeum jako kulturní instituci, která může být analyzována z historického, muzeologického, kulturního, funkčního, sociologického, statistického, ekonomického...

 • Knihabrožovaná vazba
  226 Kč
  Do 3 – 5 dnů
 • 196 Kč
  Ihned ke stažení

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů - František Ochrana, Ekopress, 2003
Veřejná volba a řízení veřejných výdajů

První domácí publikace, zabývajíci se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru.

 • Knihapevná vazba
  272 Kč
  Více než 30 dní

Manažerské metody ve veřejném sektoru - František Ochrana, Ekopress, 2007
Manažerské metody ve veřejném sektoru

Monografie najde využití jednak v oblasti vzdělávání a přípravy pracovníků veřejného sektoru v souvislosti s reformou veřejné správy, a dále při výuce na vysokých školách konomického zaměření.

 • Knihapevná vazba
  279 Kč
  Více než 30 dní

Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU - Květa Kubátová, František Ochrana, Jan Pavel a kolektív, Aleš Čeněk, 2014
Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU

Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky tohoto podnikání v rámci EU. Podmínky fiskální, měnové a další stanoví Evropská unie a její instituce prostřednictvím práva EU...

 • Knihabrožovaná vazba
  46 Kč
  Do 7 – 11 dnů
Metodologie sociálních věd - František Ochrana, Karolinum, 2021
Metodologie sociálních věd

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami...

 • Knihabrožovaná vazba
  144 Kč
  Do 7 – 11 dnů
 • 100 Kč
  Ihned ke stažení

Veřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení - František Ochrana, Ekopress, 2007
Veřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení

Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám...

 • Knihapevná vazba
  292 Kč
  Více než 30 dní

Programové financování a hodnocení veřejných výdajů - František Ochrana, Ekopress, 2006
Programové financování a hodnocení veřejných výdajů

Kniha řeší jeden z aktuálních problémů reformy veřejných financí v ČR, jímž je programová alokace veřejných zdrojů. Je rozčleněna do pěti kapitol...

 • Knihapevná vazba
  270 Kč
  Více než 30 dní

Dosahování úspor ve veřejném sektoru - František Ochrana, Půček Jan Milan, Karolinum, 2024
Dosahování úspor ve veřejném sektoru

Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k aktuálním teoretickým a praktickým otázkám teorie a praxe veřejných financí, veřejné ekonomie, správy a politiky. Autoři publikace předkládají původní koncept a návrhy...

 • Knihabrožovaná vazba
  216 Kč
  Do 4 – 9 dnů
 • 180 Kč
  Ihned ke stažení

Veřejný sektor a veřejné finance

Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem...

 • 280 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - František Ochrana, Milan Půček, Wolters Kluwer ČR, 2011
Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky - František Ochrana, Wolters Kluwer ČR, 2011
Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost - Markéta Šumpíková, František Ochrana, Jan Pavel a kol., Eurolex Bohemia, 2005
Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost

Kolektiv autorů z VŠE se v rámci grantového projektu zabývá vybranými problémy reformy veřejných výdajů, optimální alokací veřejných zdrojů na úrovni regionální ale i centrální a dalšími aspekty dané problématiky...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector - František Ochrana, Univerzita Karlova v Praze, 2018
Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector 
EN

Kniha nabízí nový pohled na zkoumání korupce a odhalování podvodů. Autoři ukazují na korupci jako komplexní sociální jev, který je možné zkoumat z různých interdisciplinárních pohledů. Těžiště zkoumání a hlavní přínos....

 • Knihabrožovaná vazba
  174 Kč
  Do 3 – 4 dnů
 • 150 Kč
  Ihned ke stažení


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Být odvážný neznamená to, že se nebojíte. Být odvážný znamená, že se bojíte, opravdu se bojíte, a stejně uděláte to, co je správné.“

Koralina - Neil Gaiman, 2014
Koralina
Neil Gaiman