Knihy
E-knihy

Nejpopulárnější knihy autora

Zrušit
Titulky 22
Řazení

Veřejný sektor a veřejné finance

František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek a and team of authors

od 302 Kč

-5 %
337 Kč

Posíláme do týdne

302 Kč

Okamžitě ke stažení

-5 %
337 Kč
302 Kč

Posíláme do týdne

První domácí publikace, zabývajíci se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru.

-10%
234 Kč

234 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám...

-10%
251 Kč

251 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Přidat do

Management a hospodaření muzeí

od 200 Kč

200 Kč

Okamžitě ke stažení

-5 %
276 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

200 Kč
-5 %
276 Kč

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

od 130 Kč

Kniha Univerzita Karlova v Praze
-10 %
171 Kč

Posíláme do týdne

E-kniha Karolinum
PDF
130 Kč

Okamžitě ke stažení

-10 %
171 Kč
130 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází...

390 Kč

390 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikace představuje jednotlivé analytické metody CMA (analýzu minimalizace nákladů), CBA (analýzu nákladů a přínosů), CEA (analyzu efektivnosti nákladů) a CUA (analýzu užitečnosti nákladů),...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky tohoto podnikání v rámci EU. Podmínky fiskální, měnové a další stanoví Evropská unie a její instituce prostřednictvím práva EU...

160 Kč

160 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se...

-10%
269 Kč

269 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Monografie najde využití jednak v oblasti vzdělávání a přípravy pracovníků veřejného sektoru v souvislosti s reformou veřejné správy, a dále při výuce na vysokých školách konomického zaměření.

-10%
251 Kč

251 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Metodologie sociálních věd

od 100 Kč

E-kniha 2013
PDF
100 Kč

Okamžitě ke stažení

Kniha 2014

Vyprodané

100 Kč

Vyprodané

Posíláme do týdne

Kniha řeší jeden z aktuálních problémů reformy veřejných financí v ČR, jímž je programová alokace veřejných zdrojů. Je rozčleněna do pěti kapitol...

-10%
243 Kč

243 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných financí a veřejné správy.

377 Kč

377 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Methodology of Social Sciences

od 130 Kč

E-kniha Karolinum, 2018
PDF
130 Kč

Okamžitě ke stažení

Kniha Univerzita Karlova v Praze, 2015
180 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

130 Kč
180 Kč

Vyprodané

Publikace se zabývá klíčovými problémy metodologie vědy. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých metod a vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií...

165 Kč

165 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Posláním publikace je napomoci všem subjektům zabývajícím se veřejnými zakázkami, a to jak na pozici zadavatele, uchazeče o veřejnou zakázku, člena hodnotící komise či kontrolního orgánu...

281 Kč

281 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolektiv autorů z VŠE se v rámci grantového projektu zabývá vybranými problémy reformy veřejných výdajů, optimální alokací veřejných zdrojů na úrovni regionální ale i centrální a dalšími aspekty dané problématiky...

399 Kč

399 Kč

Vyprodané

Přidat do

Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector

od 150 Kč

Kniha Univerzita Karlova v Praze
Na skladě
-5 %
209 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

E-kniha Karolinum
PDF
150 Kč

Okamžitě ke stažení

Kniha
Na skladě
-5 %
209 Kč
150 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of science is understood to mean primarily a theory of scientific methods and techniques; ...

-10%
162 Kč

162 Kč

Sleva 10%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire