Zrušit
Titulky 3
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Publikácia obsahuje komprimovaný súhrn poznatkov o sociálnej komunikácii, a to o verbálnej i neverbálnej personálnej komunikácii, s významnými psychologickými teóriami, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce chyby a s účinnými...

175 Kč

175 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Přidat do
1,01x
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Publikácia obsahuje prierez informácií o historických súvislostiach vývoja morálky, spojitosť vývoja človeka s filozofiou a etikou, s dôrazom na opakujúce sa spoločenské problémy vyplývajúce z hodnotovej orientácie jednotlivca...

100 Kč

100 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Přidat do
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Publikácia poskytuje stručný prehľad metodologických východísk spoločenských vied a  metodických výskumných trendov aplikovaných v mediálnej komunikácii. Jej cieľom je sprostredkovať začínajúcim výskumníkom poznatky, na základe k

100 Kč

100 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví