Posíláme do čtyř dní

Pracovní sešit je funkčním doplňkem učebnice. TVOŘÍ SPOLU S ní druhou část řady nových učebnic českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ. Oba tituly mají schvalovací doložku.

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 6 pro základní školy - Pracovní sešit

od 79 Kč

Kniha 2016
-4 %
85 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2006

Vyprodané

-4 %
85 Kč

Vyprodané

Posíláme do čtyř dní

Pracovní sešit procvičuje učivo z učebnice pro 8. ročník ZŠ.

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Nová mluvnice shrnuje veškeré učivo v rozsahu základního a středního vzdělávání. Uplatní se ale rovněž jako zdroj informací pro nejširší veřejnost.

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 2 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2015

Posíláme do čtyř dní

Tato zcela nová učebnice je první částí nové koncepční řady pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Je zpracována zcela nově podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání.

-5%
119 Kč

119 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 6 (Pro základní školy)

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2019

Posíláme do čtyř dní

Výklad učiva vychází z popisu jazykových jevů a zároveň důsledně přihlíží i k jejich funkci v komunikátech různého funkčněstylového zaměření. Látka je do jednotlivých oddílů rozvržena podle jednotlivých jazykových rovin, zvlášť je vyčleněno učivo o...

-5%
146 Kč

146 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Tato MP je určena učitelům, kteří užívají ve výuce učebnici Český jazyk pro 9. ročník ZŠ (E. Hošnová a kol.) Obsahuje řadu námětů a doporučené pro zkvalitnění a zpestření výuky i řešení většiny cvičení...

-5%
157 Kč

157 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 4 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2009

Posíláme do čtyř dní

-5%
133 Kč

133 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 5 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2011

Posíláme do čtyř dní

Učebnie uzavírá novou řadu českých jazyků pro 1. stupeň v souladu s RVP. Obdobná kompletní řada navazuje na 2. stupni. Pracovní sešit k učebnici pro 5. ročník vychází v první polovině září. Všechny učebnice i PS mají schvalovací

-5%
148 Kč

148 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 3 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2014

Posíláme do čtyř dní

Učebnice a pracovní sešit jsou druhou částí ucelené řady nových učebnic pro výuku českého jazyka na prvním stupni ZŠ. Plně respektují požadavky RVP pro základní vzdělávání.

-5%
121 Kč

121 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 8 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2010

Posíláme do čtyř dní

Učebnice a pracovní sešit jsou třetí částí nové koncepční řady učebnic pro 6. - 9. ročník ZŠ a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Navazují na učebnice pro 6. a 7 . ročník vydané v minulých dvou letech...

-5%
148 Kč

148 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Český jazyk 9 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2010

Posíláme do 15 dní

Tato učebnice je závěrečnou částí ucelené řady učebnic pro výuku českého jazyka na druhém stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Svým pojetím a strukturou vychází z tradice české školy, plně však splňuje...

-5%
148 Kč

148 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Český jazyk 7 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2008

Posíláme do čtyř dní

Učebnice je je druhou částí ucelené nové řady učebnic pro výuku českého jazyka na druhém stupni ZŠ a případně v nižších ročnících víceletých gymnázií. Svým pojetím a strukturou zůstává tradiční klasickou učebnicí,

-5%
148 Kč

148 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

-5%
159 Kč

159 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Vyprodané

Příručka je určena učitelům, které užívají ve výuce učebnici Český jazyk pro 7. ročník ZŠ (E. Hošnová a kol.). Obsahuje náměty a doporučení pro zkvalitnění a zpestření výuky a řešení většiny cvičení...

163 Kč

163 Kč

Vyprodané

Přidat do

Český jazyk 6 pro základní školy

 • SPN - pedagogické nakladatelství, 2006

Vyprodané

Učebnice zachovává strukturu tradiční učebnice. Kromě ustáleného jazykového systému, který učitel od učebnice očekává, zpracovává mezipředmětové vztahy, látku z průřezových témat, posiluje pozitivní motivaci žáka, dbá na...

137 Kč

137 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau