Na skladě, posíláme ihned

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej...

302 Kč

302 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií vyučovania, analyzuje činnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod.

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Inovácie v edukácii

 • Wolters Kluwer, 2020

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prudký rozvoj vedy a techniky si vyžaduje dokonalejšie a všestrannejšie pripravených ľudí, čo zákonite vyvoláva zvýšené požiadavky na zefektívnenie edukácie na školách. Ako premietnuť nové poznatky do obsahu vzdelávania, zvýšiť kv

-5%
400 Kč

400 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Vademecum vyučovania

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Všeobecná didaktika

od 209 Kč

Kniha 2016
Na skladě
-5 %
273 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě
-20 %
230 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2004

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
273 Kč
-20 %
230 Kč

Vyprodané

Na skladě, posíláme ihned

Názov knihy, no najmä jej podnázov "mozgovokompatibilné učenie" akiste prekvapil mnohých, ktorí po nej siahli. Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Naše školstvo prechádza od roku 1990 transformáciou, v tomto procese je významná pozornosť venovaná aj učiteľovi...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sústavne sa zvyšujúce nároky na vzdelanie jedincov vyvolané požiadavkami spoločnosti a veľmi dynamicky rozvíjajúcou sa vedou a technikou, nútia didaktiku jednak k prehodnocovaniu jej viacerých doterajších poznatkov, ale aj hľadať iné, nové prístupy,...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 14 dní

O tom, že 21. storočie bude storočím vzdelávania nás presviedča dianie okolo nás. V súvislosti s týmto konštatovaním a predpokladmi súčasne rezonujä aj mnohé ďalšie otázky a pohľady na edukáciu...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

„Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.“

Voltaire