Organizačná kultúra

 • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Posíláme do pěti dní

Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne prechádza k...

-5%
289 Kč

289 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Monografia je venovaná charakteristike realizovaného prieskumu zameraného na identifikovanie súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku za roky 2010, 2011, 2012. Analyzuje a hodnotí súčasný stav útvarov...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica Podnikovej ekonomiky pre 2. až 4. ročník obchodných akadémií.

76 Kč

76 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie...

112 Kč

112 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau