Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 9
Řazení
Počet titulů: 9
Seřadit podle:

Posíláme do pěti dní

Monografia načrtáva východiská právnej úpravy sociálnej práce v oblasti starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky. Všíma si zrod novej inštitucionálnej bázy v oblasti starostlivosti o deti a mládež a...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny...

-5%
128 Kč

128 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované...

-5%
1 074 Kč

1 074 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky...

464 Kč

464 Kč

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Zaradenie práce do hospodárskych a družstevno-právnych dejín na Slovensku s príklonom k polovici 20. storočia primälo autorku venovať sa vecne právnej...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate ide o prvý zväzok predpokladaného štvorzväzkového vydania prameňov k dejinám práva na našom území, ktoré bude zahŕňať v druhom zväzku obdobie od roku 1790 do roku 1918.

-5%
321 Kč

321 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich novodobých národných a právnych dejín. Obsahovo sleduje všetky...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Vyprodané

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci...

301 Kč

301 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je vyjadrením úsilia autoriek o prepojenie teoretických základov predmetu Dejiny práva na území Slovenska I. s ich praktickou stránkou v podobe pramenných ukážok z právnej praxe. Autorkám išlo predovšetkým o zrozumiteľné a prehľadné spracovanie...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma