Knižní série Moderné trendy v detských chirurgických odboroch

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau