Knižní série Kronika 20. storočia

Vyprodané

Na frontoch druhej svetovej vojny, v koncentračných táboroch či v lágroch zlopovestného Gulagu sa prejavili tie najhoršie stránky ľudskej povahy, ale aj príklady najvyššieho stupňa hrdinstva a obetavosti...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Po zániku sovietskeho bloku a znovuzjednotení Nemecka sa rozpadol aj ZSSR. Zdalo sa, že nastáva nový vek, ale čoskoro sa ukázalo, že hľadanie nových ciest nie je ľahké ani jednoznačné...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kronika 20. storočia 1900 - 1909

Fortuna Libri, Petit Press, 2007

Vyprodané

V prvom desaťročí nového storočia ešte doznieval optimistický duch z konca 19. storočia. Vojny na Ďalekom východe boli nekonečne vzdialené a Západ vzrušovali stále nové témy...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kronika 20. storočia 1960 - 1969

od 152 Kč

Kniha Fortuna Libri, 2007

Vyprodané

Kniha Fortuna Print, 2008

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Prevratný rozvoj výpočtovej techniky odkryl pred ľudstvom nové formy vnímania, pociťovania a rozhodovania. Zatiaľ ešte pod povrchom svetového diania, poznačeného traumou vietnamskej vojny, silnejúcim hnutím za ľudské a občianske práva,...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od začiatku desaťročia pribúdali symptómy veľkej zmeny, nového rozloženia síl v Európe aj vo svete: neúspech sovietskej invázie do Afganistanu, nezadržateľný vzostup Solidarity v Poľsku, ekonomický úpadok ZSSR,...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Svet sa ako-tak upokojil po vojnovej traume a na čas opäť všetko vyzeralo nádejne. Zlaté dvadsiate roky s ich jazzovou horúčkou, filmovým opojením, hospodárskou konjunktúrou, zaoceánskymi preletmi, funkcionalistickou architektúrou...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Šarkany novodobých diktatúr sa úspešne pokúšali odtrhnúť z reťazí, o ktorých si tvorcovia versailleského systému mysleli, že sú z ocele. Hitler a Stalin vytvorili dva hlavné póly násilia v Európe a západné mocnosti neprozreteľne dúfali, že...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Najdôležitejšie udalosti sveta od januára 1996 do decembra 1999...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Začiatok desaťročia poznačilo rozdelenie sveta na protikladné politické a vojenské zoskupenia, vznik nových veľmocí a kríza kolonializmu. Globálna hrozba vojny v atómovom veku nútila politikov hľadať zbližovanie stanovísk...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Keď ľudstvo roku 1912 stŕplo po katastrofe Titanicu, nik netušil, že svet stojí na prahu katastrofy oveľa horšej. Krvavé jatky na frontoch prvej svetovej vojny vtisli svoju pečať odvrátenej tvári zvyšku storočia...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan