Knižní série Dobrodružstvo v mysterióznej Prahe

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle