Knižní série Dejepis - 7. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder