Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Strach ze svobody

 • Portál, 2014
Na skladě, objednávejte ale rychle

Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který ji napsal během exilového pobytu ve Spojených státech, kam musel utéci před Hitlerovým nacismem. Vzhledem k tomu, že lidem z demokratických společností se navzdory faktům zdálo...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 8 dní

Psanci této země Frantze Fanona jsou psychiatrickou a psychologickou analýzou dehumanizačních vlivů kolonizace na jednotlivce- muže a ženu, a na národ, ze kterých...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 8 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postupy moderních vědních oborů...

348 Kč

348 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Téměř encyklopedická kniha o islámu, jehož aspekty nezbytné pro jeho poznání a hodnocení v dějinách a současnosti objasňuje. Pomocí mnoha příkladů ukazuje existenci několika různých verzí Koránu, poukazuje na rozpory, gramatické a historické omyly...

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhé rozšířené vydání knihy o stárnutí a stáří. Stárnutí a stáří je dvojího druhu. Mysli a těla. Duševní a fyzické. Oba tyto pochody mohou probíhat nezávisle na sobě. Fyzickému stárnutí jakkoliv zabránit nelze...

-5%
285 Kč

285 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Kritické reflexe literárního textu

od 212 Kč

Kniha Masarykova univerzita, 2015
-5 %
238 Kč
Posíláme do čtyř dní
E-kniha Muni Press, 2014
PDF
212 Kč
Ihned ke stažení
-5 %
238 Kč
212 Kč
Posíláme do 15 dní

Tato kniha je souborem tří studií, které vynikající znalec islámské kultury a mystiky Henry Corbin věnoval alchymii. Jde o komentované překlady krátkých, ale klíčových textů, které se neomezují na pouhý popis jednotlivých operací...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 15 dní

Piliny

 • Protimluv, 2014
Posíláme do čtyř dní

Strhující monolog obchodního cestujícího uvězněného ve vlaku stojícím uprostřed polí. Kriticky sžíravá diagnóza a chirurgicky precizní pitva současné polské společnosti, jaká nemá v literatuře našich severních sousedů v posledních deseti letech obdoby...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%
Posíláme do čtyř dní
Posíláme do pěti dní

Kniha se zaměřuje na sociálně-psychologické aspekty rozvoje společenských a politických podmínek vzniku a rozvoje fašistických a jiných vražedných režimů a jejich ideologie v Evropě, teorie a praxe masových genocidních programů, metody

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%
Posíláme do pěti dní
Posíláme do 8 dní

Jean Vanier, teolog, filosof, spisovatel a zakladatel dvou významných mezinárodních organizací pro pomoc mentálně postiženým lidem, klade ve své nové knize základní otázky plynoucí z naší každodenní zkušenosti: Proč je na světě...

-5%
223 Kč

223 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 8 dní

Ke stolu!

 • Dokořán, 2020
Posíláme do pěti dní

Pozvání Ke stolu! svedlo dohromady devatenáct autorů z různých profesních oblastí. Jejich úkolem bylo identifikovat, každý sám za sebe, jedno téma, které mu osobně leží na srdci a jehož řešení může zlepšit kvalitu rozvoje Prahy a...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%
Posíláme do pěti dní

Deník

 • Torst, 2016
Na skladě, objednávejte ale rychle

Není pochyb o tom, že původně třísvazkový Gombrowiczův Deník patří k vrcholům díla jednoho z nejvýznamnějších polských prozaiků a dramatiků 20. století. Dnes je po celém světě považován za dílo patřící do základního fondu moderní světové literatury...

-5%
775 Kč

775 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do čtyř dní

Publikace edituje dva svým rozsahem i literárním charakterem různé memoárové rukopisy, vzájemně provázané vzpomínkami na osobnost dr. Jana Jíny (1890–1962), předního diplomata meziválečného Československa, aktéra protinacistického odboje za druhé...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%
Posíláme do čtyř dní

Moravští Židé v době emancipace

 • Nakladatelství Lidové noviny, 2015 • 1. díl série
Posíláme do čtyř dní

Studie Michaela L. Millera představuje první ucelené zpracování dějin Židů na Moravě v době emancipace. Přeneseně řečeno, umísťuje více než padesát židovských obcí v menších moravských městech na pomyslnou mapu židovských a českých dějin. Na pozadí...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%
Posíláme do čtyř dní

Ukradený potenciál

 • Michal Mrhač, 2014
Posíláme do čtyř dní

Kniha Ukradený potenciál pojednává o dnešní společnosti, která je materialistická a velmi lehce ovlivnitelná. Autor knihy během svého působení v oblasti investic do soukromých firem měl možnost velmi zblízka pozorovat rozdíly mezi opravdovými inve

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%
Posíláme do čtyř dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato kniha se snaží postihnout politické dopady kritického zadlužení malých obcí v České republice. Autor upozorňuje na možné příčiny a podmínky, které mohou v důsledku zadlužení vést až k potenciálnímu zhroucení malých obcí.

-5%
633 Kč

633 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Česká čtenářská republika

od 199 Kč

-5 %
332 Kč
Na skladě, objednávejte ale rychle
199 Kč
Ihned ke stažení
-5 %
332 Kč
199 Kč
Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání po mnoho let již zcela rozebrané knihy předního českého romanisty – esejisty a překladatele, jež patří k tomu nejlepšímu, co u nás bylo napsáno o díle Bohumila Hrabala. Pelánova přesná, hutná a přitom přehledná a čtivá syntetická studie...

228 Kč

228 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Čtenáři se dostává do ruky šest studií Herberta Marcuse, nyní v českém překladu, z nichž nejstarší Nové prameny k založení historického materialismu pochází z roku 1932, nejmladší Represivní tolerance pak byla napsána v roce 1965, ale zásadně rozšířena...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu,,,

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

„Víra v budoucnost - to je pochybná ctnost, nemyslíš? Něco stejně pošetilého jako stavět modely lodí do lahví. Víš, jak to myslím - obdivuhodné, ale trochu z toho naskakuje husí kůže. “

Domov na konci světa - Michael Cunningham
Domov na konci světa
Michael Cunningham