Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-kniha
E-kniha
Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu“) jsou v první části této přehledné publikace...

248 Kč

248 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?
Posíláme do 16 dní

Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické...

-5%
380 Kč

380 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 16 dní
Posíláme do 16 dní

V událostech exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%
Posíláme do 16 dní
Dodání může trvat více než tři týdny

Mojžíšův život, jedno z Řehořových vrcholných děl, má být odpovědí na otázku, v čem spočívá dokonalá ctnost. Ve snaze objasnit čtenářům podstatu dokonalosti autor nejprve vypráví a následně krok za krokem interpretuje...

-5%
340 Kč

340 Kč

Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny

Milosrdenství

 • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015
Posíláme do 16 dní

Ve své nové knize z roku 2012 představuje Walter Kasper milosrdenství jako základní pojem evangelia, jako základní metaforu, jako šifru a klíč ke křesťanskému...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 16 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Úvod každej kapitoly tvorí nový preklad pôvodného hebrejského textu Biblie doplnený prekladom starovekého gréckeho textu. Po prekladoch nasleduje náročný filologický rozbor state, zaujímavý najmä pre znalcov biblických jazykov...

-5%
689 Kč

689 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Rodina vo Svätom Písme

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2018
Posíláme do 9 dní

Rodina má svoj pôvod v Bohu. V tejto učebnici ponúkame pohľad na rodinu z najzákladnejšieho prameňa všetkých teologických disciplín, zo Svätého písma. Hĺbku rodinných záväzkov predstavuje apoštol Pavol v Liste Efezanom 5,21-6,4. Sú to kľúčové...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 9 dní
Vyprodané

Poeticko-filosofické dílko myšlenkového velikána raného středověku. Jan Scotus Eriugena (9. stol.) patří mezi největší syntetiky křesťanského myšlení. Jeho monumentální novoplatónský systém rozvinutý v díle...

-5%
150 Kč

150 Kč

Sleva 5%
Vyprodané
Vyprodané

Nejnovější díl trilogie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. přináší výklad příběhů Ježíšova dětství v Matoušově a Lukášově evangeliu. Autor jej čtenářům předkládá jako prolog k dílům, věnovaným Ježíšovu veřejnému působení...

245 Kč

245 Kč

Vyprodané
Vyprodané

Souhrnné dílo amerického biblisty o Ježíšovi.

109 Kč

109 Kč

Vyprodané
Vyprodané

Přehled jeho literatury a teologie. Další zpracování oblíbené učebnice kromě literárního úvodu pojednává teologii jednotlivých spisů a vrstev Nového zákona a přináší též náčrt celkové koncepce novozákonního kánonu.

998 Kč

998 Kč

Vyprodané
Vyprodané

Biblická exegeze plní v církvi a ve světě nepostradatelný úkol. Kdo se chce dobrat smyslu biblických textů, jak jim vždy rozuměla církev, a zároveň se nechat oslovit jejich stále aktuálním poselstvím, neodmítá pomoc, kterou mu exegeze nabízí. Papežská...

-5%
113 Kč

113 Kč

Sleva 5%
Vyprodané
Posíláme do šesti dní

Ďalšia knižka poľského biblistu podáva úvod do Evanjelií Marka, Matúša a Lukáša, oboznamuje s ich vznikom, s metódami skúmania, porovnáva tieto synoptické evanjeliá a podáva aj niekoľko exegeticko-teologických komentárov k vybraným textom...

-5%
170 Kč

170 Kč

Sleva 5%
Posíláme do šesti dní
Posíláme do 9 dní

Marcel Babál vo svoje rozlúčkovej reči na jeho pohrebe zhrnul jeho odkaz: „Pavol Horský bol veľduch. Ale aký bol duchovne všestranne bohatý, taký bol skromný. Bol charizmatickou osobnosťou. Jeho prítomnosť, pohľad a logická reč ovládali človeka...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 9 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Zborník Témy z Druhého listu Korinťanom je zostavený zo štrnástich prednášok rovnomenného cyklu, ktorý sa konal počas akademického roka 2008/2009 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského...

-5%
234 Kč

234 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 9 dní

Božie zjavenie dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi. Apoštoli ako svedkovia jeho života, smrti, ale najmä jeho zmŕtvychvstania, boli svedkami aj jeho spásonosného poslania. Ježiš ich povolal menovite, osobitne ich pripravoval a pred...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 9 dní

Hermeneutika jako teorie porozumění

od 199 Kč

PDF
EPUB
MOBI
248 Kč
Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?
Vyprodané
E-kniha
PDF EPUB MOBI
248 Kč
Vyprodané
Vyprodané

Z pera jednoho z předních amerických katolických biblistů se českém u čtenáři dostává do rukou výsledek biblického bádání o Ježíšovi. Autorovo bádání vychází z údajů Nového zákona a rozebírá mnoho zajímavých témat... Odpovědi jsou formulovány velmi...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané
Vyprodané

Pro pochopení textu evangelií je důležité znát kulturní a historické prostředí, ve kterém žil Ježíš Kristus, nahlédnout do každodenního života lidí Nového zákona, poznat jejich zvyklosti, rodinný život, jejich města a vesnice, jejich řemesla i...

244 Kč

244 Kč

Vyprodané
Vyprodané

Křesťanský život se odehrává v dějinách. Biblické myšlení je orientováno výrazně historicky, zatímco řecká filosofie klade mnohem větší důraz na to, co je neproměnné. Zrod současné katolické teologie dějin byl provázen spory o to, zda dějiny je třeba...

260 Kč

260 Kč

Vyprodané

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví