Knihy o ošetřovatelství v slovenském jazyku

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum - Katarína Žiaková a kol.
Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum 
SK

Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu...

 • Knihabrožovaná vazba
  203 Kč
  Na skladě

Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva pre študentov fyzioterapie - Rastislav Dudič
Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva pre študentov fyzioterapie 
SK

Vysokoškolská učebnica je svojim rozsahom, obsahom, formou a spôsobom spracovania určená pre študentov bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia. Je zameraná na získanie základných vedomostí z oblasti gynekológie a pôrodníctva...

 • Knihabrožovaná vazba
  579 Kč
  Na skladě

Dekubity prevencia a liečba v praxi - Štefan Krajčík, Eva Bajanová
Dekubity prevencia a liečba v praxi 
SK

Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny...

 • Knihabrožovaná vazba
  220 Kč
  Na skladě

Neurologické ošetrovateľstvo - Zuzana Slezáková
Neurologické ošetrovateľstvo 
SK

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom študijného odboru ošetrovateľstvo a zaoberá sa problematikou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickými chorobami...

 • Knihabrožovaná vazba
  82 Kč
  Na skladě

Gynekologické ošetrovateľstvo - Adriana Repková a kol.
Gynekologické ošetrovateľstvo 
SK
Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva

Učebnica vznikla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity...

 • Knihabrožovaná vazba
  76 Kč
  Do týdne

Ošetrovateľský slovník - Katarína Žiaková a kol.
Ošetrovateľský slovník 
SK

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ...

 • Knihabrožovaná vazba
  119 Kč
  Na skladě

Pokročilá prax v ošetrovateľstve - Beáta Grešš Halász, Ľubomíra Tkáčová, Dagmar Magurová
Pokročilá prax v ošetrovateľstve 
SK

Publikácia je určená v prvom rade sestrám a iným odborníkom z oblasti zdravotníctva, i iných odborov, ktorých pokročilá prax v ošetrovateľstve zaujíma. Je na Slovensku v rámci témy jedinečná. Uvádza definíciu, jej koncept, prípravu....

 • Knihabrožovaná vazba
  389 Kč
  Do šesti dní
 • 329 Kč
  Ihned ke stažení

Pediatrické ošetrovateľstvo - Mária Boledovičová a kol.
Pediatrické ošetrovateľstvo 
SK
3. prepracované a doplnené vydanie

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie...

 • Knihabrožovaná vazba
  135 Kč
  Na skladě

Ošetrovateľské konceptuálne modely - Katarína Žiaková a kolektív
Ošetrovateľské konceptuálne modely 
SK
Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva

Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom...

 • Knihabrožovaná vazba
  112 Kč
  Na skladě

Teória ošetrovateľstva princípy a prax - Dana Farkašová a kolektív
Teória ošetrovateľstva princípy a prax 
SK
Učebnica pre študentov ošetrovateľstva

Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky...

 • Knihabrožovaná vazba
  251 Kč
  Na skladě
Štandardizácia v ošetrovateľstve - Viera Hulková
Štandardizácia v ošetrovateľstve 
SK

Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá sestrám v praxi, vyučujúcim v odbore ošetrovateľstvo aj študentom publikáciu ako výsledok svojich postrehov a skúseností v rámci....

 • 170 Kč
  Do 21 dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  297 Kč
  Ihned ke stažení

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti II. - Mária Kožuchová
Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti II. 
SK
Vysokoškolská učebnica

Predkladaná monografia nadväzuje na predchádzajúce vydanie publikácie Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I (2019). Jej koncepcia vychádza z poznatkov a skúseností získaných štúdiom relevantnej literatúry a klinickou praxou, ktoré sú...

 • Knihapevná vazba
  602 Kč
  Na skladě

Základy fyzioterapie - Kamila Kociová a kolektív
Základy fyzioterapie 
SK

Študijný odbor Fyzioterapia vznikol v súlade s európskymi trendmi a plynule nadviazal na štúdium rehabilitačných pracovníkov vzdelávaných na stredných zdravotníckych školách. Samozrejme musí spĺňať zvýšené nároky vysokoškolského štúdia a neustále sa...

 • Knihabrožovaná vazba
  386 Kč
  Na skladě

Domáce opatrovanie 
SK
Starostlivosť o dlhodobo chorých, imobilných a zomierajúcich v domácnosti

Domáce opatrovanie je nenahraditeľnou komplexnou pomôckou pre laikov, ktorým sa v rodine náhle vyskytol príbuzný s ochorením vyžadujúcim asistenciu pri základnej starostlivosti o hygienu, výživu...

 • 399 Kč
  Ihned ke stažení

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky 2.časť - Jana Boroňová a kolektív
Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky 2.časť 
SK

Názov vysokoškolskej učebnice doc. PhDr. Jany Boroňovej, PhD. a kolektívu „Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky. II. časť“ plne vystihuje obsah problematiky, ktorá v jednotlivých kapitolách podáva zaujímavý a poučný pohľad...

 • Knihabrožovaná vazba
  349 Kč
  Na skladě

Dny Marty Staňkové III - Eva Marková
Dny Marty Staňkové III
Vzdělávání sester: současnost a očekávaní

Sborník obsahuje přednášky z mezinárodní konference Dny Marty Staňkové, která se konala 30. března 2006 v Praze, a jejím tématem byl současný stav vzdělávání sester v České republice. Jednotlivé příspěvky jsou uspořádány do čtyř bloků.

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I. - Mária Kožuchová a kolektív
Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I. 
SK

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získanýc

 • Knihabrožovaná vazba
  320 Kč
  Do týdne

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných etnických kultúrach - Silvia Puteková
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných etnických kultúrach 
SK

Publikácia obsahuje dvanásť kapitol, v ktorých nájdete najmä informácie o histórii transkultúrneho ošetrovateľstva, základné pojmy, etické princípy, zásady komunikácie a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných etnických kultúrach...

 • Knihabrožovaná vazba
  386 Kč
  Do šesti dní

Nehojace sa rany - Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michaela Miertová a kolektív
Nehojace sa rany 
SK
Vysokoškolská učebnica

Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky rozčlenená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo orientované na východiská k problematike ošetrovania rán – príčin

 • Knihabrožovaná vazba
  212 Kč
  Na skladě

Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve - Gabriela Vörösová
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve 
SK

Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy...

 • Knihabrožovaná vazba
  212 Kč
  Na skladě


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Dětství je továrna na lži, které mají neukončené trvání.“

Tíživá láska - Elena Ferrante
Tíživá láska
Elena Ferrante