Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Posíláme do 10 dní

"Kniha se zabývá otázkami, se kterými se budou setkávat všeobecné sestry, ale i ostatní pracovníci nelékařských oborů při svém studiu sociologické problematiky na vysokých školách"...

-5%
156 Kč

156 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny...

290 Kč

290 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do pěti dní

Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Na skladě, posíláme ihned

Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, objednávejte ale rychle

Filozofia a ošetrovateľstvo. Dve do značnej miery odlišné disciplíny. Jedna zameraná na reflektovanie sveta v jeho základoch, druhá praktická disciplína realizovaná v starostlivosti o druhého človeka. Čo ich spája? Prečo sa hovorí o filozofii v...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom študijného odboru ošetrovateľstvo a zaoberá sa problematikou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickými chorobami...

-5%
110 Kč

110 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pediatrické ošetrovateľstvo

od 193 Kč

Kniha 2010
Na skladě
-5 %
193 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
193 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka...

-5%
689 Kč

689 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do týdne

Problematika edukácie v ošetrovateľstve má kľúčové postavenie pri dosahovaní zmien v poznaní a správaní pacientov, rodín a komunít. Pomáha ľuďom mať zdraviu prospešné správanie v ich každodennom živote, posilňuje kompetencie a sebadôveru pacienta...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom...

-5%
154 Kč

154 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pokročilá prax v ošetrovateľstve

od 329 Kč

Na skladě
-5 %
389 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

329 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
-5 %
389 Kč
329 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Učebný text podáva skrátený a ucelený prehľad o základoch vzniku, registrácie a hodnotenia EKG záznamu. Text je doplnený 100 obrázkami a 35 tabuľkami. Je určený študentom...

500 Kč

500 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Štandardná terminológia ošetrovateľských diagnóz prezentovaná klasifikačným systémom NANDA International usmerňuje vymedzenie rozsahu autonómnej ošetrovateľskej praxe, zameranie výskumu, ako aj rozvoj ošetrovateľskej teórie...

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

4,03x Na skladě Akce

Na skladě, posíláme ihned

Komu je kniha nemčina pre opatrovateľky určená? - Len pre Vás sme doplnili vydanie o mnoho praktických fráz z rôznych sfér. Už sa Vám nestane, že nebudete vedieť pohotovo reagovať na hovorové slová či zdvorilostné frázy (nápisy, upozornenia, priania...

-15%
319 Kč

319 Kč

Sleva 15%

Na skladě, posíláme ihned

Právne aspekty v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009

Dodání může trvat více než tři týdny

Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pre sestry a pôrodné asistentky v praxi, ako aj čitateľom, ktorí sa zaujímajú o problematiku zdravotníckeho práva zameranú na právne aspekty...

390 Kč

390 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Vyprodané

Sborník obsahuje přednášky z mezinárodní konference Dny Marty Staňkové, která se konala 30. března 2006 v Praze, a jejím tématem byl současný stav vzdělávání sester v České republice. Jednotlivé příspěvky jsou uspořádány do čtyř bloků.

-5%
76 Kč

76 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

od 435 Kč

-40 %
435 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5 %
689 Kč

Posíláme do čtyř dní

-40 %
435 Kč
-5 %
689 Kč

Posíláme do týdne

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získanýc

-5%
386 Kč

386 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Na skladě, objednávejte ale rychle

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ...

-5%
154 Kč

154 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do týdne

Starostlivosť o pacienta s chronickým ochorením je náročná zo stránky liečebnej i ošetrovateľskej. Vyžaduje si tímovú spoluprácu pacienta, rodiny, sestier, lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov...

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne


„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček