Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Na skladě, objednávejte ale rychle

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred...

548 Kč

548 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií na ľahšie pochopenie danej problematiky. Je vhodná nielen pre začínajúcich pracovníkov, ale je..

-5%
529 Kč

529 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti...

-5%
395 Kč

395 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Vyprodané

1. Vznik a účinky blesku; 2. Ako si chrániť život a majetok počas búrky?; 3. Rizika v ochraně před bleskem a přepětím; 4. Vyhledávání rizik v ochraně před bleskem a přepětím; ...

530 Kč

530 Kč

Vyprodané

Posíláme do 10 dní

Skripta STU v Bratislave.

-5%
516 Kč

516 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do pěti dní

Druhá časť učebnice Telekomunikácie pre študentov tretieho ročníka študijného odboru elektrotechnika z vydavateľstva Expol Pedagogika...

-5%
468 Kč

468 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Existuje mnoho prípadov (v priemysle, v doprave, ...), keď prebiehajúci proces (resp. systém, zariadenie, stroj ako súčasť tohto procesu) je zdrojom významných nebezpečenstiev, ktoré môžu mať za následok úraz osôb, škody...

-5%
454 Kč

454 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratových...

-5%
422 Kč

422 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

od 413 Kč

Kniha 2019
-5 %
413 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2013

Vyprodané

Vyprodané

-5 %
413 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy...

-5%
535 Kč

535 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo...

-5%
496 Kč

496 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Teoretická elektrotechnika je študijný odbor, ktorý sa zameriava najmä na štúdium teoretických základov elektrotechniky. Predmet teoretická elektrotechnika tak poskytuje základnú vedomostnú bázu pre štúdium nadväzujúcich špecializovaných predmetov...

429 Kč

429 Kč

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Telekomunikácie ruka v ruke s informačnými technológiami a sieťami predstavujú nervovú sústavu pre život ľudskej spoločnosti. Neustále sa zdokonaľuje a znásobuje...

-5%
695 Kč

695 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Upravené vydanie učebnej pomôcky - ôsme - pre elektrotechnikov je vypracované podľa platnej legislatívy a technických noriem a je odporúčaná pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním v rozsahu odpovedajúcom ich odbornej spôsobilosti na činnos

985 Kč

985 Kč

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Vysokoškolská učebnica Bezpečnostné systémy - Poplachové systémy nadväzuje na sériu už vydaných publikácií v rámci edičnej činnosti Žilinskej univerzity v Žiline, venujúcich sa...

-5%
869 Kč

869 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

794 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do pěti dní

Učebnica Telekomunikačná technika pre študentov štvrtého ročníka študijného odboru elektrotechnika z vydavateľstva Expol Pedagogika...

-5%
468 Kč

468 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 8 dní

Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných zamestnancov (nie elektrikárov) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Príručka je písaná podrobne...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Vysokoškolská učebnica

1 131 Kč

1 131 Kč

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografia je rozdelená do dvoch ucelených častí v rámci štyroch kapitol. V prvých dvoch kapitolách sú vybrané metódy analýzy izolačného a konštrukčného stavu transformátorov. Obsahom je problematika analýzy množstva plynu a vody...

728 Kč

728 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny


„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust