Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Obchodné právo

 • Aleš Čeněk, 2018

Posíláme do 11 dní

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Trestný zákon Trestný poriadok Zákon o verejnom obstarávaní Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Obchodný zákonník Zákon o policajnom zbore Zákon o ochrane spotrebiteľa...

-5%
78 Kč

78 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Autor pripravil publikáciu, v ktorej analyzuje tieto nedostatky a navrhuje konkrétne riešenia vo vzťahu k našej ústave i k právu Európskych spoločenstiev...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Vydavateľstvo Poradca vydáva komentár k Obchodnému zákon aj so všetkými zmenami, ktoré platia od roku 2019. Nakoľko už dlhšiu dobu nebol publikovaný komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý je jedným z prameňov obchodného práva v Slovenskej republike...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Už trináste vydanie Daňového a účtovneho poradcu podnikateľa prináša opäť zaujimavé témy. Medzi diskutovanú tému tentokrát patrí kapitálový fond z príspevkov, ktorá rozoberá tému z pohľadu spoločnosti... Bližšie sa zameriame aj n

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do týdne

Titul obsahuje úplné znenia daňových a účtovných zákonov po ostatnej novele...

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia...

-5%
1 074 Kč

1 074 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Občiansky Zákonník - Novela č. 213/2018 Z. z. – účinnosť 1. 10. 2018; Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon) - Novela č. 216/2018 Z. z. – účinnosť 1. 1. 2019...

-5%
58 Kč

58 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

od 2 001 Kč

Kniha 2012
Na skladě
2 001 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2015
-5 %
2 176 Kč

Posíláme do 11 dní

Kniha
Na skladě
2 001 Kč
-5 %
2 176 Kč

Posíláme do šesti dní

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy...

-5%
1 350 Kč

1 350 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované, mimo to sa dodnes na právnických...

-4%
44 Kč

44 Kč

Sleva 4%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych

-5%
1 929 Kč

1 929 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

od 77 Kč

Kniha 2017
287 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2014

Vyprodané

287 Kč

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do...

1 960 Kč

1 960 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

1 273 Kč

1 273 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Repetitórium práva duševného vlastníctva

od 464 Kč

Kniha 2019
Na skladě
696 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha
Na skladě
696 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie, ktoré sa riadi...

-5%
1 063 Kč

1 063 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikácia sa venuje súhrnnému pohľadu na súkromnoprávny charakter súťažného práva, pričom je zámerom ponúknuť ucelenú analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 • IURIS LIBRI, 2014

Na skladě, objednávejte ale rychle

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak...

-5%
661 Kč

661 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Novelizovaný Obchodný zákonník

od 94 Kč

Kniha 2019
Na skladě
-5 %
229 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
229 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané


„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca