Mína a náhodní kolemjdoucí - Kateřina Pantovič, Došel karamel, 2023

Na téma středověk knihy o středověku

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Středověk - Eduard Wagner, Aventinum, 2006
Středověk

Již třetí svazek z díla Eduarda Wagnera pro všechny milovníky historie a válečnictví –tentokrát je zaměřen na dobu předhusitskou a husitskou a v jednotlivých kapitolách názorně zobrazuje odívání, jak civilní tak i bojové, přilby, štíty, chladné zbraně,...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  1 588 Kč
  Do 16 dní

Středověký hrad - Charles Phillips, Extra Publishing, 2022
Středověký hrad

Jak se hrad stavěl, jak se dobýval a bránil, jak se na něm žilo. Středověké hrady byly budovány pro obranu a byly symbolem moci a autority. Jak se stavěly, jak se bránily dobyvatelům a jak se na nich žilo? Z prostých dřevěných...

 • Knihabrožovaná vazba
  169 Kč
  Na skladě

Slované ve středověku - Eduard Mühle, Argo, 2023
Slované ve středověku

Kniha představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Slovanů v dlouhé časové perspektivě od 6. do 15. století. Zpracovává téma, jemuž německá historiografie věnuje pozornost přinejmenším dvě staletí. Přesto jde o knihu inovativní...

 • Knihapevná vazba
  646 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  548 Kč
  Ihned ke stažení

Píseň o Rolandovi, Triáda, 2021
Píseň o Rolandovi

Nejslavnější epos francouzského rytířského středověku oslavuje hrdinství účastníků legendární bitvy v pyrenejském Ronceveaux roku 778 za tažení Karla Velikého proti Arabům...

 • Knihabrožovaná vazba
  215 Kč
  Do 9 dní

Jak se u nás žilo ve středověku - Kateřina Hrbková, Jan Hora (Ilustrácie), Computer Media, 2019
Jak se u nás žilo ve středověku

Vydejte se s námi na cestu do tajemného středověku v českých zemích. Nebude řeč o politice panovníků, ani o vzestupech či pádech naší země, ale zveme vás na exkurzi do každodenního života lidí ze všech vrstev společnosti...

 • Knihapevná vazba
  259 Kč
  Do šesti dní

Čí je ta krajina? - Ivo Štefan, Nakladatelství Lidové noviny, 2019
Čí je ta krajina?

Jaká je hodnota krajiny? Jaké svědectví o středověké společnosti přináší archeologie? Rozhovory s profesorem Janem Klápště, předním evropským archeologem středověku, se dotýkají široké palety otázek spojujících středověk...

 • Knihabrožovaná vazba
  213 Kč
  Do 9 dní

Feudální společnost - Marc Bloch, Argo, 2010
Feudální společnost

Blochova Feudální společnost představuje dnes již klasický pokus o postižení totálních dějin středověké společnosti. Na rozdíl od Králů divotvůrců zde autor předkládá syntetický výklad dějin západní Evropy od pozdní antiky po ranou renesanci...

 • Knihapevná vazba
  392 Kč
  Na skladě

Kultura a společnost středověké Evropy očima současníků - Aron Jakovlevič Gurevič, Argo, 2022
Kultura a společnost středověké Evropy očima současníků

Tato monografie, vydaná v roce 1989, představuje završení Gurevičova nového čtení středověkých pramenů. V 70. letech 20. století se zaměřil na severské ságy, jejichž obsah interpretoval středověkou kulturu a náboženské myšlení...

 • Knihapevná vazba
  509 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  398 Kč
  Ihned ke stažení

Krátká věčnost - Kateřina Smyčková, Scriptorium, 2022
Krátká věčnost

Od raného středověku rezonují v evropské literatuře příběhy o lidech, kteří navštívili nebe, peklo či očistec, pobyli tam zdánlivě krátkou chvíli, ale když se vrátili zpět do lidského světa, zjistili, že uplynulo mnoho let. Kniha se věnuje...

 • Knihabrožovaná vazba
  125 Kč
  Do 9 dní

Uprostřed Evropy - František Šmahel, Karolinum, 2022
Uprostřed Evropy

Knihu tvoří 28 studií, v nichž autor z různých úhlů pohledu přibližuje dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však s různou mírou pravděpodobnosti, usiluje postihnout základní vývojové...

 • Knihapevná vazba
  495 Kč
  Na skladě
 • 439 Kč
  Ihned ke stažení
Cesty Vlachů - Mysterium Antonia z Florencie - Otto Štemberka, Pavel Zahradník, Green Mango, 2023
Cesty Vlachů - Mysterium Antonia z Florencie

Objevem století lze bez nadsázky označit nález středověké wroclavské vlašské knihy. Rukopis plný alchymie přepisuje dějiny Krkonoš, ale také Jeseníků, Jizerských a Lužických hor. Kniha Cesty Vlachů, která právě vychází...

 • Knihapevná vazba
  488 Kč
  Na skladě

Panovnícka moc v stredoveku - Martin Štefánik, VEDA, 2022
Panovnícka moc v stredoveku 
SK

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci...

 • Knihapevná vazba
  744 Kč
  Do 16 dní

Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech - Pavel Drnovský, Pavel Mervart, 2019
Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech

Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku. Ta přitom není ve středu zájmu autora jen sama o sobě, ale i pro svou výpovědní hodnotu pro poznání...

 • Knihapevná vazba
  331 Kč
  Do pěti dní

Živá minulost - František Graus, Argo, 2017
Živá minulost

V mnohém průkopnická a nejen pro medievistické bádání inovativní kniha Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku byly završením Grausových výzkumů o genezi raně středověkého státu, o formování středověkých...

 • Knihapevná vazba
  315 Kč
  Na skladě

Války růží - Pavel Vodička, Epocha, 2021
Války růží

Vláda Jindřicha VI. (1422-1461) z lancasterské větve dynastie Plantagenetů vyústila v jeden z nejničivějších konfliktů, jaký se kdy odehrál na území ostrovního království...

 • 296 Kč
  Na skladě

Píseň o Rolandovi

Kolem roku 1100 vznikla ve Francii Píseň o Rolandovi (zapsaná ve druhé čtvrtině 12. stol.), v níž byl poprvé zformulován civilizační ideál rytířství.

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  142 Kč
  Ihned ke stažení

Za jiný středověk - Jacques Le Goff, Argo, 2005
Za jiný středověk

Soubor esejů světově uznávaného francouzského medievalisty, jenž navazuje na velice úspěšnou a obdobně koncipovanou knihu, vydanou nakladatelstvím Argo v roce 1998 – Středověká imaginace. V programové práci, která...

 • Knihapevná vazba
  318 Kč
  Na skladě

Zrození země - Martin Čapský, Argo, 2014
Zrození země

Opavský historik Martin Čapský se ve své práci, která vědomě navazuje na jeho synteticky pojaté výklady Dějin Slezska, pokouší odhalit mechanismus formování se Slezska jako svébytné země...

 • Knihapevná vazba
  241 Kč
  Do šesti dní

Dvě těla krále - Ernest Kantorowitz, Argo, 2014
Dvě těla krále

Dvě těla krále patří k nejvýznamnějším knihám o dějinách středověkých politických a teologických představ a idejí. Původem německý historik a profesor Ernst Kantorowicz, jenž musel i přes své vyhraněně pravicové názory utéci před nacismem do Spojených...

 • Knihapevná vazba
  400 Kč
  Na skladě

Tajemství pokladu templářů - Templarius Bohemicus, Machart, 2021
Tajemství pokladu templářů

Lidem už po celá staletí nedávají spát poklady templářských rytířů, ve středověku mocného a mysteriózního řádu. Jejich hlavní poklad neustále vyvolává představy a vzrušuje člověka, kterého záhady přirozeně provokují...

 • Knihabrožovaná vazba
  266 Kč
  Do 9 dní


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Nechci na tobě, abys mě měl takhle rád pořád, ale chci, aby sis to pamatoval. Někde ve mně bude vždycky ten člověk, kterým jsem dnes večer.“

Něžná je noc - Francis Scott Fitzgerald, 2012
Něžná je noc
Francis Scott Fitzgerald