Hádanky a říkanky na téma domácí zvířata z roku 2016 a starší

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France