Nejlevnejší básničky pro děti edice Vakát

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle