Knihy
E-knihy

Knihy

Zrušit
Titulky 3659
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení

Vyprodané

Kniha Budúcnosť z vyhľadávanej a populárnej edície 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať prináša prehľad najvýznamnejších teórií o našej...

376 Kč

376 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Zberateľstvo je droga, pocit neuhasiteľného smädu, horúčka, možno až posadnutosť." To je len zopár charakteristík zberateľskej vášne, ktorá je hlavnou témou knihy rozhovorov publicistu Petra Uličného so zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom...

-5%
771 Kč

771 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Literárno-vedné štúdie o slovenskej literatúre 17. - 18. storočia so snahou o širokospektrálny pohľad a odhalenie nových literárnych súvislostí...

233 Kč

233 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V jednom z rozhovorov s príznačným názvom Báseň zobúdza spiaceho sa básnik Ivan Štrpka (1944) zamýšľal nad tým, či čitateľovi vôbec stojí za námahu odkrývať všetky sémantické vrstvy modernej poézie a tým podstupovať intenzívnu duševnú...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Práve táto morbídna fikcia je východiskovým bodom tejto hryzavo ironickej ponášky na dejiny. Slovensko ako spojenec Nemecka v “boji za nový svetový poriadok” veselo prosperuje zo zbrojárskych objednávok fašistickej superveľmoci, akurát,

116 Kč

116 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografia Fenomén Vajanský prezentuje názory Svetozára Hurbana Vajanského na literatúru a umenie v kontexte jeho kultúrnej koncepcie, ktorá je produktom nacionalizmu, chápaného v zmysle moderných politologických teórií ako sprievodný...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Preklad pod lupou

Marián Andričík • Modrý Peter, 2014

Vyprodané

Na jednej strane sa básnický preklad chápal v duchu prekladateľského pesimizmu ako nemožný. Percy Bysshe Shelley sa vyjadril na margo básnického prekladu slovami: "... je práve také múdre hodiť fialku do krivule, aby sme objavili formálne princípy...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Politickí väzni v 20. storočí

kolektiv autorů/autorek • Politickí väzni , 2015

Vyprodané

Kniha obsahuje príspevky prednesené na vedeckej konferencii organizácie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja konanej v dňoch 21. až 23. septembra 2015 v Smoleniciach. Tematicky sa venujú problematike politického prenasledovania a menovite...

188 Kč

188 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského... Prek

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom publikácie je postihnúť širokú škálu Hurbanových aktivít, repertoár jeho výrazových prostriedkov, umeleckých žánrov, agitačných a mobilizačných stratégií, ktoré cielene uplatňoval v národnom hnutí. Jozef Miloslav Hurban tak pred nami vystupuje...

493 Kč

493 Kč

Vyprodané

Přidat do

Štyri eseje

Henry David Thoreau • Marek Šulík, 2009

Vyprodané

Americký filozof, ktorý už v 19. storočí prostým jazykom prehovoril o probléme odcudzenia človeka prírode a o potrebe toto odcudzenie prekonať...

339 Kč

339 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

If I was absolutely certain about all things, I would spend my life in anxious misery, fearful of losing my way. But since everything and anything is always possible, the miraculous is always nearby and wonders shall never, ever cease...

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Alexander Dubček jeho doba a súčasnosť

Ivan Laluha a a kolektiv autorů/autorek • VEDA, 2015

Vyprodané

Predkladaný zborník svojím obsahom rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo...

-7%
324 Kč

324 Kč

Sleva 7%

Vyprodané

Přidat do

Sloboda objavovať tanec

Marta Poláková • Divadelný ústav, 2010

Vyprodané

„Tanečná improvizácia je mojou ‚vodou‛, v ktorej môžem objavovať svoj vlastný plavecký štýl“ – hovorí Marta Poláková, autorka knihy Dobrodružstvo objavovania – rozvoj tvorivosti cez tanec. Výrazná slovenská choreografka s dlhoročnou interpretačnou p

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

O harmónii

Juraj Beneš • Hudobné centrum, 2003

Vyprodané

Odborná publikácia z oblasti muzikológie, v ktorej skladateľ a pedagóg Juraj Beneš načrtáva koncept harmónie rozvádzajúci do zaujímavých dôsledkov...

193 Kč

193 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sikhizmuzs, luteranizmus, islam, judaizmus, špiritizmus? Iste ste už o nich čo to počuli, ale viete o týchto náboženstvách dosť na to, aby ste si nasýtili túžbu po osvietení alebo aby ste sa mohli zapojiť do spoločenskej debaty...

404 Kč

404 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ľudovít Štúr

kolektiv autorů/autorek • Literárne informačné centrum, 2015

Vyprodané

Dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je iste podnetom na reflexiu jeho odkazu, nad Štúrom dnes. Je predsa naj -univerzálnejšou postavou našich dejín, ktorú pri akomkoľvek uvažovaní o slovenských dejinách nemožno obísť. Prítomný zborník sa pokúša...

232 Kč

232 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha „Pápež František – rozhovory s Jorgem Bergogliom“ odhaľuje obraz skromného kňaza, nadšeného učiteľa a bystrého a obratného kardinála Bergoglia, ktorý sa prednedávnom stal hlavou Katolíckej cirkvi. Čitatelia sa v nej zoznámia s detstvom a rodinou...

287 Kč

287 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

13. a 14. júna 2006 usporiadal Jazykovedný ústava Ľudovíta Štúra SAV spolu s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Literárnym informačným centrom a Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri SAV jazykovednú konferenciu venovanú Ľudovítovi Štúrovi...

97 Kč

97 Kč

Vyprodané

Přidat do

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský