Vydavatelství Serafín

Posíláme do tří dní

Autor predkladá náčrt novozákonnej etiky v historickom poradí.

-5%
223 Kč

223 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

P. Gereon je nemecký františkánsky kňaz, ktorý sa vo svojej knihe pútavým spôsobom delí o osobnú skúsenosť s Bohom, ktorý ho sprevádzal nie len v jeho duchovnej činnosti ako misionára v Japonsku, ale i cez také chvíle ako bola vojenská služba počas...

-5%
159 Kč

159 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Vo svojej poslednej knihe pred násilnou smrťou zakladateľ komunity v Taizé sústredil veľké témy svojich úvah, rozprávaní a osobných udalostí, ale aj stretnutí, ktoré ho nejakým spôsobom vnútorne....

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Rád menších bratov je "kontemplatívne bratstvo v misii", pretože Pán nás všetkých povolal, aby sme žili z Boha, svedčili o ňom a ohlasovali ho druhým. Menší bratia sú misionári svojím povolaním: nie sú tu sami pre seba, ale pre druhých. Misia pre...

-5%
220 Kč

220 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ako upozorňuje aj názov tejto knižky, ide len o stručný úvod do starozákonných kníh. Avšak aj napriek tomu sme v tomto slovenskom vydaní pôvodný text rozšírili o niekoľko citátov z kníh Starého zákona...

-5%
168 Kč

168 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Predkladaný Scotov text sa explicitne nevenuje metafyzike - zaoberá sa prirodzenou poznateľnosťou Boha, no predsa sa v ňom nachádzajú miesta, ktoré majú filozofickú relevanciu. Centrálnou pre Scotovo chápanie metafyziky je jeho náuka o jednoznačnosti...

-5%
293 Kč

293 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Diskusia o nevyhnutnosti, predmete a vedeckom chápaní teológie bola v dobe Dunsa Scota aktuálna. Scotus proti mienke filozofov zastáva tézu, že nadprirodzená náuka je nevyhnutná a potrebná. Chápaním teológie ako praktickej vedy prispieva k jej novému...

-5%
293 Kč

293 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Uvedenie do kresťanskej etiky...

-5%
201 Kč

201 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vízia nádeje

 • Serafín, 2006

Posíláme do 10 dní

Ukázalo sa, že naše prvé voľby boli hlbokou duchovnou udalosťou, vrcholnou náboženskou skúsenosťou, skúsenosťou premenenia. Vybojovali sme veľkolepé víťazstvo nad nespravodlivosťou, útlakom a zlom...

-5%
229 Kč

229 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Prečo je Lukášovo evanjelium obzvlášť vhodné na objasnenie postavy hlásateľa evanjelia?...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Povznášajúce posolstvá od tých, ktorí pokračujú vo svojom živote po smrti fyzického tela sa stanú pre vás skutočným pokladom. Ich pôsobivé odkazy lásky prinesú útechu. nádej a duchovnú inšpiráciu každému. kto sa začíta do tejto knižky.

-5%
127 Kč

127 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Vstup do nového tisícročia bol doprevádzaný výzvou Svätého Otca : "Zatiahni na hlbinu !" (lk 5,4). Táto výzva je pred každým z nás ako pozvanie k novému objavovaniu evanjelia starého dvetisíc rokov, a predsa stále nového. Výhodou tejto práce je jej výstiž

-5%
229 Kč

229 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Kresťanská politika musí odpovedať na to, čím v dnešnom svete ľudia žijú. Pred desiatimi rokmi bolo u nás potrebné ešte bojovať o stabilný slobodný politický režim...

-5%
220 Kč

220 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

I keď spis O primknutí sa k Bohu (De Adhaerendo Deo) sa vždy pripisoval Albertovi Veľkému, mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že ho nemohol napísať v jeho konečnej podobe. Svedčia o tom aj myšlienky a implicitné odkazy na autorov, ktorí...

-5%
115 Kč

115 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

-5%
19 Kč

19 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Krátky, ale zaujímavý životopis o jednom z najznámejších svätých všetkých čias, nasledovníkovi sv. Františka, sv. Antonovi. Pôvodne augustinián sa rozhodne žiť v úplnej chudobe a skromnosti, no nakoniec sa stáva známym nie len v Talia

44 Kč

44 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Ibrahim Alsabagh je františkán, farár a biskupský vikár v Aleppe, druhom najväčšom meste Sýrie. Kostol pátra Ibrahima sa nachádzal šesťdesiat metrov od milicionárov, ktorí hádzali rakety a plynové bomby aj na kostol. Napriek tomu je dodnes...

-5%
262 Kč

262 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Životopis Matky Terezy pre deti a mládež.

-5%
128 Kč

128 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček