Knihy
E-knihy

Vydavatelství Nová Práca

Zrušit
Titulky 73
Řazení

Vyprodané

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov - IV. aktualizované a doplnené vydanie.

330 Kč

330 Kč

Vyprodané

Přidat do

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ide o praktickú publikáciu - pomôcku pre každého občana - pre potreby praxe...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2007 - netrpezlivo očakávané knižné vydanie novelizácie Zákonníka práce...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Občiansky súdny poriadok – úplné znenie s komentárom a judikatúrou po poslednej novele, platný od 1. januára 2006...

530 Kč

530 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákonník práce z dielne vydavateľstva Nová práca, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do...

313 Kč

313 Kč

Vyprodané

Přidat do

Trestný zákon (s rozsiahlym komentárom a judikatúrou)

kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 2005

Vyprodané

Úplné znenie zákona NR SR č. 300/ 2005 Z. z. s účinnosťou od 1.1. 2006.

501 Kč

501 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Receptúry pre prevádzkarne s cukrárskou veľkovýrobou, ale aj pre malokapacitné cukrárne a pre prevádzkarne v hotelových, reštauračných a pohostinských zariadeniach.

564 Kč

564 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obchodný zákonník 2007

od 597 Kč

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2005

Vyprodané

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2005

Vyprodané

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Vyprodané

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe...

820 Kč

820 Kč

Vyprodané

Přidat do

Trestný zákon (S rozsiahlym komentárom a judikatúrou)

kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 2011

Vyprodané

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie...

626 Kč

626 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. prešiel mnohými zmenami. Posledná zmena bola urobená v závere júla 2011 a začne platiť od 1. septembra 2011. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Trestný zákon (S rozsiahlym komentárom a judikatúrou)

kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 2012

Vyprodané

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie...

626 Kč

626 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novely vykonané zákonmi NR SR č. 487/2009 Z. z. a NR SR č. 492/2009 Z. z. podstatne zmenili Obchodný zákonník a rozšírili jeho paragrafové znenie o ustanovenia zaoberajúce sa verejnými akciovými spoločnosťami či účasťou a hlasovaním akcionára...

828 Kč

828 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha TRESTNÝ PORIADOK, IV. vydanie obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 224/2010 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie...

597 Kč

597 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom...

597 Kč

597 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je úplne iná ako v minulosti. Je skomentovaná a doplnená kresbami konkrétnych situácií vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení nového zákona, aby sa problematika jednoduchšie pochopila a komentár tak detailne vysvetlil celú problematiku ...

313 Kč

313 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občiansky súdny poriadok

od 530 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2009

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2007

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2009

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2007

Vyprodané

Vyprodané

Je nevyhnutné, aby mal každý podnikateľ živnostník pri svojej práci, na svojom pracovnom stole, aj túto študijnú literatútu.

237 Kč

237 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví