Vydavatelství INFRA Slovakia

Posíláme do 13 dní

Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R. Je venovaný najmä deťom vo veku 3 6 rokov, ktoré ešte nemajú osvojenú čistú výslovnosť. Prostredníctvom...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Spevník prináša päť originálnych komplexných hudobno-dramatických hier zložených z troch až štyroch hudobných nápevov a jednoduchých básní: Jesenná oberačka, Ako sa zvieratká pripravujú na zimu, Darček pre mamičku, Poďme sa hrať na školu, Červená...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom

od 371 Kč

-20 %
371 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

464 Kč

Posíláme do šesti dní

-20 %
371 Kč
464 Kč

Spevník. V našej škôlke

 • INFRA Slovakia, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Mimoriadne obľúbený spevník. Spevník obsahuje 22 originálnych autorských piesní a hudobno-pohybových hier s témami zvieratká (Húsenička Katka, Lev a myš, Lesné zvieratká...), rastlinky (Snežienka, Kde rastie ovocie...), rôzne príležitosti (Pred jedlom...

142 Kč

142 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovný zošit je jedinečný a výnimočný vo viacerých hľadiskách. Metodická časť je určená učiteľom a rodičom a obsahuje krátke a odborné usmernenie, ako zošit používať. Ku každému pracovnému listu je pripravené krátke metodické odporúčanie, ktoré....

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Originálny edukačný materiál, ktorý vychádza z pedagogiky M. Montessoriovej. Je určený pre deti, ktoré sa začínajú učiť písať/čítať a tiež pre staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uľahčí deťom písanie, ale aj čítanie...

-5%
436 Kč

436 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Logopedický materiál na trénovanie správnej výslovnosti hlások S, Z, C, Š, Ž, Č. Pracovný zošit je určený pre deti od 3 do 6 rokov a pre staršie deti s poruchami zvukovej roviny reči. Prináša užitočné informácie, pracovné listy, 180 obrázkov na...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia = metodická príručka ponúka učiteľkám materských škôl v praxi osvedčené aktivity, ako sa didaktické karty "SPOZNÁVAME ZVIERATKÁ 1, 2" dajú rôznymi spôsobmi využiť pri spoznávaní zvierat prostredníctvom programovateľnej hračky Bee-Bot...

-5%
127 Kč

127 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Hudobné hry a piesne pre deti o zvieratách z rôznych ekosystémov Originálne piesne, hudobné hry a dva muzikály zoznámia deti aj s menej známymi zvieratami v ich prirodzenom prostredí (lužný les, vysokohorské prostredie, zmiešaný les)...

536 Kč

536 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Spevník prináša úplne nové autorské piesne s notovými záznamami na upriamenie pozornosti detí (napr. Slniečko nás volá, Rozcvičíme prstíky...), piesne o prírode (napr. Premeny počasia, Najkrajšia zem...), piesne o ľuďoch a o svete...

-5%
163 Kč

163 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a rodičov prináša súbor netradičných aktivít na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí rozdelených podľa ročných období, ktoré sú motivované postavičkou krtka Vrtka. Ponúka..

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 13 dní

HRÁME SA SO SLABIKAMI A SLOVAMI. Pracovný zošit na rozvíjanie slabičného uvedomovania. Slová sa skladajú zo slabík a hlások. Schopnosť vnímať sluchom štruktúru slova voláme fonematické uvedomovanie a je nevyhnutnou podmienkou, aby...

165 Kč

165 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Rozvíjame matematické myslenie detí vo veku 4-7 rokov. NÁMETY A AKTIVITY V INTEGRÁCII S LITERÁRNYMI TEXTAMI Publikácia prináša originálne spojenie matematiky so žánrovo rozmanitými textami literatúry pre deti. Aplikačné námety...

275 Kč

275 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Vyprodané

Súbor overených pracovných listov na prácu so žiakmi s dyskalkúliou na 1. stupni ZŠ. Publikácia obsahuje v teoretickej časti odpovede na otázky o príčinách neúspechu žiakov v matematike, ponúka tipy, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia. Praktické...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Logopédia zábavne - hra pre deti od 3 do 7 rokov. 90 pevných kariet a námety na 11 hier od logopedičky. Logopedický materiál rozvíja: slovnú zásobu detí, pamäťové schopností a pozornosť, fonematické (sluchové) uvedomovanie, gramatiku, výslovnosť

566 Kč

566 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit formátu A3 je určený na podporu rozvíjania grafomotorických zručností detí od troch rokov, ako aj starších detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. BODKA A ČIARKA HRA S CERUZKOU ponúka iný uhol pohľadu na proces rozvíjania...

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vyrovnávacie, jogové, dýchacie a relaxačné pohybové činnosti zamerané na rozvoj správneho držania tela pre 4- až 7-ročné deti. Všetky cviky sú zobrazené na fotografiách. Cvičenia sú motivované zvieratkami, doplnené o riekanky, rozprávky, relaxačnú...

-5%
436 Kč

436 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Rozprávková grafomotorika

 • INFRA Slovakia, 2015

Vyprodané

Odborno-metodická publikácia obsahuje zrozumiteľne podané teoretické východiská o grafomotorike, užitočné rady, edukačné aktivity na rozvoj grafomotorických zručností predškolákov, ktoré sú motivované rozprávkou, sprevádzané básňami, piesňami...

375 Kč

375 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

Robinson Jeffers