Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy

 • Akademické nakladatelství CERM, 2011

Dodání může trvat více než tři týdny

Mirko Frýba je již léta učitelem a přátelským rádcem žáků v Asii, Americe, Evropě a zejména v České republice. Vyučuje svěžím způsobem buddhistické techniky zvládání života a meditace. Jeho kniha k tomu přináší cenné návody...

-4%
86 Kč

86 Kč

Sleva 4%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

375 Kč

375 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Předkládaný text Podniková ekonomika vychází z tradice výuky ekonomiky pro neekonomické specializace studentů Vysoké školy chemicko–technologické v Praze...

-5%
350 Kč

350 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Učební text Ekonomie II - Makroekonomie je určen posluchačům humanitního předmětu Ekonomie, posluchačům doktorského studia oboru ekonomika a řízení potravinářského podniku a dále zainterosovaným kruhům ...

-5%
404 Kč

404 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Obchodní právo I.

 • Univerzita J.A. Komenského Praha, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Odborná publikace „Obchodní právo I.” je první částí předkládaného komplexního zpracování materie obchodního práva v jeho základech. První část se věnuje úvodním výkladům obchodního práva (např. pojem a předmět obchodního...

346 Kč

346 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Ekonomie. Sbírka řešených příkladů

Akademické nakladatelství CERM, 2018

Posíláme do týdne

Učební text pro FP...

133 Kč

133 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikace je zamýšlena jako studijní pomůcka pro studenty ČVUT i ostatních technických vysokých škol, ale i pro širší okruh čtenářů, zejména pro ty, kteří se snaží hledat interdisciplinární souvislosti dnešního vědeckého a filoz

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Řízení firemních financí

 • Univerzita J.A. Komenského Praha, 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

Významné změny, k nimž v posledních letech dochází v oblasti podnikání a v požadavcích klientů, manažerů a ostatních zainteresovaných stran na jeho řízení a adekvátní informační zajištění, se projevují mimo jiné i v potřebě...

283 Kč

283 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom a politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach riadenia za účelom a v záujme...

203 Kč

203 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Introduction to Mathematical Economics for Economists

 • Akademické nakladatelství CERM, 2017

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se zabývá popisem ekonomických zákonitostí matematickými prostředky. Obsahovým jádrem jsou analýza poptávky a nabídky, příjmů, nákladů a zisku, produkce, užitečnosti a modelů národní ekonomiky...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Skriptum je určeno pro studenty 3. ročníku Fakulty dopravní...

-5%
102 Kč

102 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Učební text Ekonomie I - Mikroekonomie je určen posluchačům humanitního předmětu EKONOMIE, posluchačům doktorského studia oboru ekonomika a řízení potravinářského podniku a ...

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Životní styl v informační společnosti

 • Univerzita J.A. Komenského Praha, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předložená práce se zabývá nesporně zajímavým a aktuálním tématem komputerizace české populace a průnikem informačních technologií do diferencované struktury životních stylů. Má vysokou informační hodnotu a může být i podkladem...

346 Kč

346 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Skriptum Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III je určeno pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i všem zájemcům o studium ruštiny s odborným ekonomickým zaměřením. Práce se skriptem předpokládá znalosti ruštiny...

351 Kč

351 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Skriptum je zamerané na potreby vyučovania predmetov orientovaných na problematiku podnikových financií či finančnej matematiky a praktické precvičenie nadobudnutých poznatkov z predmetných predmetov. Rovnako dobre však poslúži každému...

262 Kč

262 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

Čím s řídí šťastná a nešťastná náhoda? Tato otázka trápí lidstvo jako málokterá jiná. Proč se štěstěna na některé lidi usmívá, zatímco od jiných se odvrací? Co je to štěstí a proč jej mají často ti, kteří si jej nezasluhují...

110 Kč

110 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Skripta prezentují vybrané aspekty investování a řízení rizik přístupnou formou, aniž by při tom docházelo k nemístnému zjednodušování. Důraz je kladen na reálná tržní data z českého prostředí z let 2014–2017 a na metody...

279 Kč

279 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Skriptum Dlhové financovanie je určené poslucháčom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Katedry ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a je zamerané na...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy tvorené slovenskými orgánmi len minimálne dopĺňajú. Preto možno povedať, že na Slovensku sa v celosti a bez výhrad uplatňuje...

-5%
405 Kč

405 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Skripá STU v Bratislave

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. “

Gabriel Laub