Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Klinická psychologie - Knihy - strana 6 z 7

Zrušit
Titulky 123
Řazení

Vyprodané

Záměrem této publikace je zmapování složité a diferencované problematiky nemocných s poruchami příjmu potravy a posouzení možnosti intervence, včetně zhodnocení její účinnosti...

386 Kč

386 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty.Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či ...

375 Kč

375 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stručná a srozumitelná knížka našich předních odborníků shrnuje informace o tom, jak obsedantně kompulzivní poruchu (OCD) rozpoznat, jak ji léčí odborník, jak si může pacient pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina.

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je zaměřená na efektivní domácí výuku matematiky a jazyka.

-5%
122 Kč

122 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Poruchy osobnosti

Ján Praško a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2009

Vyprodané

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie. Práce uvádí přehled ustavených sk

803 Kč

803 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Radikální změny jednání, nálad, změny osobnosti, které probíhají od neovládané euforie a realizace megalomanských nápadů až po hluboké deprese a sebevražedné tendence, jsou utrpením nejen pro postižené touto nemocí..

312 Kč

312 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění...

245 Kč

245 Kč

Vyprodané

Přidat do

Panická porucha

Peter Kukumberg, Igor Ulč a a kolektiv autorů/autorek • Maxdorf, 2001

Vyprodané

Monografie Panická porucha se zabývá etiopatogenezí, neurofyziologií a klinickou diagnostikou choroby...

232 Kč

232 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Divadlo a rituál vždy sloužily k léčení, k pochopení lidských problémů a jejich zpracování.

185 Kč

185 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Při představě, že někdo jí lidské maso, nás mrazí, přestože v dřívějších dobách a kulturách byl kanibalismus vcelku častý...

296 Kč

296 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu. Náhlé zraňující události (například nehody, násilí, přírodní katastrofy) zasahují hluboce do života člověka...

267 Kč

267 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace je aktuálně nejrozsáhlejší práce představující stav aplikované klinické (neuro) psychologie a diagnostiky v této oblasti u nás. Kniha je členěna do tří částí. Úvodní část zahrnuje...

550 Kč

550 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Guyol shares her own story and those of 13 others around the country who have cured their depression and bipolar disorder using only natural therapies in this landmark guide for patients and caregivers seeking responsible, ...

522 Kč

522 Kč

Vyprodané

Přidat do

Bipolárna porucha

Lívia Vavrušová a a kolektiv autorů/autorek • Osveta, 2004

Vyprodané

Niekoľko desaťročí sa všeobecne akceptoval názor, že bipolárna afektívna porucha (BAP) sa vyskytuje oveľa zriedkavejšie ako napr. rekurentná depresia, čo viedlo k určitému zanedbávaniu poruchy. Vysoká celoživotná prevalencia BAP/bipolárneho spektra...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Porozumenie ako pacientov postihujú malaadaptívne osobnostné črty je dôležité v každom klinickom odbore, nie iba v oblasti psychiatrie. Hlavným zámerom tejto knihy je napomôcť rozpoznaniu osobnostných porúch a porozumeniu ich etiológie a liečby. Tento...

252 Kč

252 Kč

Vyprodané

Přidat do

Klinická psychológia

Anton Heretik, Anton Heretik jr. a a kolektiv autorů/autorek • Psychoprof, 2007

Vyprodané

Kolektív autorov s potešením predkladá novú publikáciu Klinická psychológia, ktorá na Slovensku opäť vychádza po tridsiatich rokoch...

1 142 Kč

1 142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Posttraumatická stresová porucha. Krátke diagnostické interview pre psychické poruchy DSM-IV, ...

-5%
165 Kč

165 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Many of the techniques in this book take some time to get started. The beauty of adding laughter and joy to your relationship is that you can start immediately. You can get started today...

904 Kč

904 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V tomto pôsobivom novom manuáli štyria newyorskí psychiatri a psychoanalytici predstavuju psychodynamicky model psychoterapie panickej poruchy...

224 Kč

224 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je o úzkosti a jednej z jej foriem – panickej úzkosti. Úzkosť je jav, ktorý sa u ľudí často vyskytuje a nemusí mať vždy patologický základ. Publikácia podáva jasne a prehľadne základné informácie o klasifikácii úzkosti...

8 Kč

8 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová