Knihy
E-knihy

Učebnice

Zrušit
Titulky 29
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice seznamuje se základy zobrazování rovinných a prostorových útvarů metodou pravoúhlého promítání na 2 průmětny a kosoúhlého promítání na průmětnu jedinou...

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učební text je především určený studentům denního i kombinovaného bakalářského studia informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, ale i dalším...

-27%
269 Kč

269 Kč

Sleva 27%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace je zaměřena na řešení a modelování vybraných základních úloh (např. skutečná velikost útvaru, průsečík přímky s rovinou...). U každé úlohy je proveden...

118 Kč

118 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Laminátová kartička určená pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol nabízí v graficky přehledné a stručné formě základní vzorce pro výpočet obvodů a obsahů obrazců a povrchů a objemů těles...

25 Kč

25 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Laminátová skládačka určená pro žáky prvního stupně základních škol nabízí v graficky přehledné a stručné formě základní vzorce pro výpočet obvodů a obsahů obrazců a povrchů a objemů těles. Zároveň poskytuje dětem...

25 Kč

25 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha přináší výsledky výzkumu dosažené v rámci projektu GAČR Kritická místa matematiky základní školy v letech 2012–2014. Jedním z cílů projektu bylo shromáždit a analyzovat žákovské postupy při řešení úloh z tzv. kritických oblastí v matematice...

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice...

64 Kč

64 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Nekonečné řady

Zuzana Došlá • Masarykova univerzita, 2007

Vyprodané

Tato skripta jsou určena pro posluchače matematiky přírodovědecké a pedagogické fakulty a fakulty informatiky MU. Je zde uvedena základní teorie nekonečných řad, a to nekonečné číselné řady, posloupnosti a řady funkcí, mocninné...

118 Kč

118 Kč

Vyprodané

Přidat do

Geometrické modelovanie

Daniela Velichová • Strojnícka fakulta Technickej univerzity, 2005

Posíláme do šesti dní

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta.

98 Kč

98 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Skriptum je určeno jako základní pomůcka pro přednášky, cvičení i samotudium předmětu Constructive Geomemetry pro zahraniční studenty...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pracovný zošit je určený žiakom, ktorí sa s matematikou jednoducho nekamarátia, ale i žiakom s poruchami učenia. Na jeho príprave spolupracovali špeciálni pedagógovia.Výnimočnosť pracovného zošita spočíva v schopnosti naštartovať myslenie žiaka...

-5%
229 Kč

229 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Učebnici deskriptivní geometrie lze využít při výuce na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách, kde se deskriptivní geometrie vyučuje ve volitelných a nepovinných předmětech...

102 Kč

102 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cvičebnice obsahuje kompletní učivo geometrie SŠ. Učivo je roztříděno tematicky a seskupeno do oddílů podle témat, jimiž se úlohy v dané sekci zabývají, a uvedených vždy podrobným výčtem očekávaných výstupů, tj. znalostí a dovedností...

291 Kč

291 Kč

Vyprodané

Přidat do

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl

od 97 Kč

Kniha 2019
-5 %
97 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2017
Na skladě
-5 %
97 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2019
-5 %
97 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2017
Na skladě
-5 %
97 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl

Eva Dienerová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2...

-5%
97 Kč

97 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Geometria pre 4. ročník základných škôl (zošit pre učiteľa)

Vladimír Repáš a a kolektiv autorů/autorek • Orbis Pictus Istropolitana, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Metodická príručka ku Novému pracovnému zošitu z geometrie pre 4. ročník...

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Nový pracovný zošit Príprava do prímy - matematika - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) s Príprava do prímy - matematika - riešenia (pre 5. ročník základnej školy) vo výhodnej kolekcií...

-5%
207 Kč

207 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme ihned

Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slúžiť môže aj ako doplnkový pracovný...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skriptá STU v Bratislave...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Geometria pre 3. ročník základných škôl

od 79 Kč

Kniha 2016
-5 %
91 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2016
-5 %
91 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané


„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen