Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Středověk - Knihy - strana 4 z 37

Zrušit
Titulky 724
Řazení

Karolus Quartus

kolektiv autorů/autorek • Univerzita Karlova v Praze, 2016

Posíláme do 11 dní

Reprezentativní obrazová publikace fotografa Martina Frouze a spolupracovníků přibližuje v pěti tematických oddílech osobnost Karla IV. a jeho působení. Věnuje se Univerzitě Karlově, Karlovým předkům, jeho dílu státnickému, době, v n

-5%
532 Kč

532 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Kronika tradičně nazývaná Fredegarova představuje významný a v podstatě jediný pramen k dějinám franské říše v 7.–8. století na sklonku vlády Merovejců a v době nástupu dynastie Karlovců. Vznikla nejspíše v Burgundsku kolem poloviny 7. století a je...

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Dvacet předních českých a polských medievalistů v této knize předkládá dvacet originálních průhledů do pestrého světa středověku, jeho rituálů (korunovací, pohřbů, slavnostních příchodů do měst, skládání lenních slibů), zvyků, imaginací a každodenní...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Hlubocká zbrojnice je jedna z nejvýznamnějších romanticky koncipovaných zbrojnic, jaké vznikaly na našem území v 19. století. Obsahuje stovky chladných i palných zbraní a rozsáhlou sbírku barokních děl. Neméně významnou součást...

-5%
777 Kč

777 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Lumír Dokoupil - jméno neodmyslitelně spjato s Pedagogickou fakultou v Ostravě, potažmo od roku 1991 Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě...

669 Kč

669 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V knize Město pod vládou kazatelů autor zkoumá mechanismy reprezentace moci ve 14. a 15. století v prostředí politicky aspirujících českých a slezských měst. Komparativním způsobem zkoumá zasahování kazatelů do městské správy, jejich ovlivňování hospodářs

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Jagellonci byli na konci 15. století mocným královským rodem, který ovládal obrovské území mezi Baltem a Černým mořem, resp. mezi Šumavou a ruskou stepí. Vladislav II. Jagellonský a jeho syn Ludvík pak významně ovlivnili jako čeští králové politický...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Encyklopedie středověku

od 798 Kč

Kniha pevná vazba, 2020
-5 %
949 Kč

Připravujeme,
k dispozici bude 3.2.2020

Kniha pevná vazba s přebalem, 2014
-5 %
948 Kč

Posíláme do 15 dní

Kniha pevná vazba, 2002

Vyprodané

Kniha pevná vazba s přebalem, 1999

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2020
-5 %
949 Kč

Připravujeme,
k dispozici bude 3.2.2020

Kniha pevná vazba s přebalem, 2014
-5 %
948 Kč

Posíláme do 15 dní

Kniha pevná vazba, 2002

Vyprodané

Kniha pevná vazba s přebalem, 1999

Vyprodané

Posíláme do 8 dní

Monografie se věnuje trubadúrskému zpěvníku R (Paris, Bibliotheque nationale de France, français 22543), středověkému rukopisu obsahujícímu přes tisíc básní a jiných, v převážné většině okcitánsky psaných textů, a ukazuje, jakým...

-5%
299 Kč

299 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Atlas světových dějin je určen pro střední školy a je ideální učební pomůckou při výuce dějepisu. Jednotlivé mapy zobrazují...

-5%
123 Kč

123 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Ve víru třicetileté války přibližuje ve 14 kapitolách osudy čelních osobností Čech, Moravy a Slezska té doby. Jsou mezi nimi politikové, renegáti, kondotiéři, rebelové i mučedníci, usilující o moc, bohatství a udržení svých statků...

-5%
542 Kč

542 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,a Fakultou humanitních...

-5%
345 Kč

345 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Karel IV. a jeho Praha

Alena Ježková • Tichá srdce, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Renomovaná autorka populárně historických publikací provede čtenáře středověkou Prahou ve stopách Karla IV. Jak Otce vlasti viděli jeho současníci, dvořané, řemeslníci, kupci a poutníci? Jakými schopnostmi Karel IV. vynikal...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Margaretě je 14 let, vyrůstá bez matky a má se vdávat. Její otec, hrabě flanderský, toužil po synovi, který by po jeho boku táhl do boje. Jenže dědic a následník tu není, a tak se trumfem ve...

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Kronika augustiniána-kanovníka Ondřeje z Řezna (1380–1438) představuje jeden z nejbarvitějších protihusitsky zaměřených textů. Autor v něm, především formou historek a karikatur, líčí počátky husitství a husitských válek. Účel jeho díla sahajícího do...

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Kniha je souhrnným dílem o hradbách měst českého středověkého státu, přibližně v období 1230-1526, kdy se tato významná díla stavěla. Zároveň předchází zhodnocení předešlého období, z něhož se potřeba opevňovat města zrodila, a následujícího...

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tyčí se na vrcholcích kopců nebo jsou strategicky položené na řekách či poloostrovech s výhledem na moře. Vznešené paláce králů, hrabat a vévodů, které sloužily jako obranné pevnosti, lovecké zámečky i výletní a kratochvilná místa. Obléhané, dobývané, ...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Umění a krása ve středověké estetice

od 283 Kč

Kniha pevná vazba s přebalem
-5 %
283 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha pevná vazba

Vyprodané

Kniha pevná vazba s přebalem
-5 %
283 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha pevná vazba

Vyprodané

Život ve staletích 14. století

od 379 Kč

Kniha pevná vazba, 2018
-5 %
379 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha pevná vazba s přebalem, 2011

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2018
-5 %
379 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha pevná vazba s přebalem, 2011

Vyprodané

Posíláme do 8 dní

Pozoruhodná práce francouzského historika J. Le Goffa, která mapuje proměny vztahu křesťanství k lichvě, k penězům, k zisku ve středověku, přičemž velký důraz klade i na zdánlivě paradoxní vztah středověké ekonomie a středověké...

-5%
151 Kč

151 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson