Knihy
E-knihy

Ostatní dějin - strana 4 z 4

Zrušit
Titulky 74
Řazení

Dejiny Trnavskej univerzity (1635-1777, 1992-2010)

kolektiv autorů/autorek • VEDA, 2010

Posíláme do tří dní

TENELLA UNIVERSITATULA - "skromnučká univerzitôčka" v Trnave (1635 - 1777, 1992 - 2010), ktorú tak nazval jej zakladateľ, kardinál Pázmaň, stále fascinuje...

1 053 Kč

1 053 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Vyprodané

Kniha je věnována tématu, které se zatím nestalo předmětem nijak horlivé pozornosti české historiografie. Zabývá se totiž činností zákonodárného sboru v komunistickém...

-5%
341 Kč

341 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do týdne

Príbeh šikovej ekonomickej reformy sa stal procesom, ktorý zasiahol hádam všetky súčasti spoločenského vývoja v Československu 60. rokov 20. storočia - mal dosahy nielen na vývoj...

-5%
372 Kč

372 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Existencia dvoch po sebe idúcich období totalitných režimov: prvej Slovenskej republiky s kresťansko-nacionálnou ideológiou a Československej socialistickej republiky, s ideológiou marxizmu-leninizmu, spôsobila, že...

-5%
551 Kč

551 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do tří dní

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...

461 Kč

461 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dejiny Slovenského novinárstva - boli členené od 18. storočia na Latinské noviny a časopisy až po Slovenské novinárstvo pred prvou svetovou vojnou a...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Obsah knižníc sa v minulosti i v prítomnosti rozhodujúcou mierou stal súčasťou výmeny informácií a výstavby duchovných hodnôt spoločnosti. každá národná kultúra sa usiluje...

844 Kč

844 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

A kötet ízelítőt nyújt az antik költészet magyar fordítás- és hatástörténetéből, különös hangsúlyt helyezve Ovidius műveinek régi magyar hatástörténetére. Az első rész Gyöngyösi István heroida-fordításait helyezi fordítástörténeti ...

337 Kč

337 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového napätia (otázky morálky, náboženstva, politiky, životného...

316 Kč

316 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

S istou mierou zveličenia môžeme povedať, že takmer všetky problémy s rasou sa týkajú dvoch chybne položených otázok: Existujú (ľudské) rasy? A koľko ich je? Treba však začať inak....

-5%
321 Kč

321 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. Neraz si všíma veci, ktoré si dovtedy nikto nevšimol a kladie otázky, ktoré neprišli na um iným znalcom vnútorných či vonkajších dejín slovenského

392 Kč

392 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V priebehu rokov 1918 - 1939 došlo na Slovensku k nebývalému rozvoju osvety a vzdelávania, rozširovaniu siete škôl a využívaniu nových výchovno-vzdelávacích prostriedkov v osvete a školskej...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dejiny školstva a pedagogiky ako samostatná vedná disciplína sa zaraďujú do systému edukačných vied. Predmetom a ich úlohou je skúmať vývin pedagogických...

-5%
295 Kč

295 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vývoj názorov na človeka v dejinách filozofie od antiky po nemeckú klasickú filozofiu. Pokus o ucelený pohľad na problematiku človeka, ako ho riešili hlavní predstavitelia filozofie v jednotlivých...

310 Kč

310 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. “

Konfucius