Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 258
Řazení

Dodání může trvat více než tři týdny

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství...

-5%
1 891 Kč

1 891 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Rodinné právo

od 790 Kč

Kniha 2017
-5 %
808 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2017
-5 %
808 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2015

Vyprodané

Posíláme do 13 dní

Občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, znamenal revoluci civilního práva v České republice. Tato změna se dotýká všech lidí i právnických osob bez rozdílu, i když si možná zatím její význam neuvědomují....

2 990 Kč

2 990 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně...

-5%
558 Kč

558 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšávková a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2014

Posíláme do 10 dní

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou....

1 190 Kč

1 190 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic...

286 Kč

286 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož...

900 Kč

900 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím ř

-5%
998 Kč

998 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak občanskoprávní, tak obchodněprávní, soudní rozhodnutí...

590 Kč

590 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Ukládání a dopady mezinárodních mnohostranných sankcí patří v zahraniční odborné literatuře k poměrně intenzivně zkoumaným otázkám. V českém prostředí jí dosud nebyla věnována širší pozornost, přestože se ČR podílí na provádění sankčních rozhodnutí OSN..

380 Kč

380 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních úprav (novela občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb.) a zejména posledních rozhodnutí soudů v této oblasti...

-5%
277 Kč

277 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování...

-5%
513 Kč

513 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Občanský soudní řád. Komentář (2. vydání)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2017

Posíláme do 13 dní

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti...

-5%
1 891 Kč

1 891 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Jedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti...

495 Kč

495 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní...

-5%
1 416 Kč

1 416 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů komplexně popisuje právní úpravu ochrany osobních údajů z hlediska českého i evropského práva. Autoři komentáře, pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů, vycházejí ze svých profesních zkušeností...

-5%
846 Kč

846 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Cílem této publikace je poskytnout nejen odborné právnické veřejnosti přehled o základních oblastech, ve kterých lze hovořit o europeizaci českého občanského práva, tedy jeho postupné harmonizaci a přizpůsobování vzorové úpravě...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder