Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 5

Posíláme do pěti dní

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov...

558 Kč

558 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo...

487 Kč

487 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému...

566 Kč

566 Kč

Vyprodané

Přidat do

Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov

od 490 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri...

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.“

John Ruskin