Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 11
Řazení

Posíláme do pěti dní

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem—-

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního...

-5%
1 515 Kč

1 515 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013.

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Občanské právo hmotné 3

Marta Knappová, Jiří Švestka, Jan Dvořák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2009

Posíláme do týdne

Třetí díl se věnuje výkladu práva rodinného, autorskému zákonu, patentovému právu a právu dědickému...

479 Kč

479 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Vyprodané

Vloni uplynulo 200 let od vydání Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811, který je spolu s francouzským Code civil nejstarší kodifikací v evropském právním prostoru. Stal se předpokladem vzniku občanské společnosti, sjednotil právní úpravu...

868 Kč

868 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občanské právo hmotné 1.

Marta Knappová, Jiří Švestka, Jan Dvořák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2009

Vyprodané

První svazek zahrnuje obecnou část (pojem práva, třídění práva, filozofickou koncepci práva, prameny a normy občanského práva atd.) a věcná práva (vlastnictví, právo zástavní, zadržovací, věcná břemena, věcná práva k věci cizí, katastr nemovitostí)...

615 Kč

615 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občanské právo hmotné 2

Marta Knappová, Jiří Švestka, Jan Dvořák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer

Vyprodané

Druhý svazek zahrnuje výklad závazkového práva, smluv, cenných papírů a odpovědnosti za škodu... .

758 Kč

758 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ve třetím, rozšířeném vydání autoři zpřístupňují čtenáři zkoumanou oblast jak z pohledu aktuálních výsledků teoretického poznání (včetně poznání evropského), tak i z pohledu judikatury českých soudů. Obsahem publikace je například vznik a zánik...

521 Kč

521 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pouhých jedenáct ustanovení věnuje občanský zákoník manželským majetkovým vztahům, které upravuje pod názvem společné jmění manželů...

410 Kč

410 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. “

Zdeňka Ortová