Zrušit
Titulky 125

Posíláme do 17 dní

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro...

339 Kč

339 Kč

Posíláme do 17 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupn

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek...

-5%
436 Kč

436 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Podle Ministerstva financí byla novela zákona o DPH účinná od 1. ledna 2009 naprosto nezbytná a obrovský rozsah změn si vyžádala povinnost harmonizovat český daňový systém s pravidly EU...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

1. Účetní závěrky se sestavují v pravidelných intervalech a k tomuto tématu se také průběžně zpracovávají příspěvky, které by měly být nápomocné při jejich sestavování. V rámci článku se pokusíme o totéž, tentokráte...

-5%
265 Kč

265 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2019

od 132 Kč

Kniha 2019
-5 %
132 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha 2020
-5 %
132 Kč

Posíláme do 17 dní

-5 %
132 Kč
-5 %
132 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace...

-5%
570 Kč

570 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019

od 455 Kč

Kniha 2019
-5 %
455 Kč

Posíláme do 15 dní

Kniha 2016

Vyprodané

-5 %
455 Kč

Vyprodané

Posíláme do 15 dní

Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Kapitál v obchodní společnosti, Časové rozlišovaní nákladů a výnosů, Dohadné položky, Rezervy a opravné položky, cizí měny a kursové rozdíly, Opravy v účetnictví, Mzdy a cestovní náhrady. Účetnictví je...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do 17 dní

Vedení účetnictví pro podnikatele, Švarcsystém - nelegální zaměstnávání...

-5%
265 Kč

265 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 17 dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Účetní zásady, vedení účetnictví, mikro, malá, střední účetní jednotka, velká účetní jednotka, druhy účetních závěrek.

-5%
93 Kč

93 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Minimální vyměřovací základ - poměrná část. S účinností od 1. 1. 2020 se zvýšila minimální mzda na 14 600 Kč. Výše minimální mzdy má ve zdravotním pojištění přímý vliv na placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Archivace účetní agendy podle zákona o účetnictví, Mzdová agenda - archivace, Zdaňování příjmů FO - komplexně...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Učebnice základů účetnictví „šitých na míru“ RVP a tematických plánů hotelových škol seznamuje žáky s významem účetnictví pro řízení firmy v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu...

169 Kč

169 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Daňové výdaje. Ne každý náklad, který souvisí s podnikáním, zákon o daních z příjmů posuzuje jako daňově uznaný. Z hlediska daně z příjmů lze do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit pouze výdaje...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2018

od 519 Kč

Kniha 2018

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak...

574 Kč

574 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace obsahuje: Účetní zásady, Inventarizace, Účetní knihy, Proces účetní závěrky, Účetní závěrka, Výroční zpráva...

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS...

1 499 Kč

1 499 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace přehledným způsobem s využitím četných příkladů přináší všechny podstatné informace pro praktické uplatňování daně z přidané hodnoty v tuzemsku, a to jak z hlediska registrace plátce, vymezení místa plnění ve vazbě na předmět daně...

227 Kč

227 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví