Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 481
Řazení

Posíláme do 10 dní

Knížka obsahující originální návody na tvoření s dětmi, které přinesou radost celé rodině. Stovka zajímavých projektů pro malé i velké ruce je rozdělena podle materiálů a obsahuje i tipy na to, co podniknout s hotovými výtvory...

-15%
254 Kč

254 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké...

-5%
370 Kč

370 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

René Petráš ve své knize zpracoval velmi unikátním způsobem komplexní pojednání o právní úpravě cestovního ruchu v České republice. Obdobné ucelené a přehledné dílo nahlížející zkoumanou problematiku ze všech hledisek (a to včetně historického...

-5%
339 Kč

339 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha pro každého, kdo chce začít podnikat nebo kdo podniká a nechce udělat chyby v jednání s úřady. - zahájení podnikání - registrace podnikatele - zdravotní a sociální...

99 Kč

99 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Zákon o účetnictví prošel loni rozsáhlou novelizací, která plynula z povinnosti implementace evropských předpisů. Ani znění zákona o účetnictví pro rok 2017 nezůstalo beze změn. V této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2017...

148 Kč

148 Kč

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Slovník pojmů IFRS

od 272 Kč

Kniha 2014
Na skladě
-5 %
272 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2009
352 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha
Na skladě
-5 %
272 Kč
352 Kč

Připravujeme,
vychází 15.10.2020

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to jednak hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Připravujeme,
vychází 15.10.2020

Přidat do

Vyprodané

Meritum Příspěvkové organizace 2011 je ucelený průvodce fungováním příspěvkových organizací v roce 2011...

485 Kč

485 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do šesti dní

V reakci na aktuální situaci se šířením koronaviru Vám přinášíme novelizované úplné znění zákonů. Právní úpravy se týkají Spotřebních daní a Rozpočtových pravidel. Změny v zákonech jsou v textu přehledně označeny...

85 Kč

85 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Manuál elektronické evidence tržeb pro gastronomická a ubytovací zařízení, maloobchod, zástupce v daňovém řízení a daňové odborníky. Komplet tištěné publikace s e-bookem a aktualizačním servisem. Praktická příručka pro všechny...

118 Kč

118 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Inventarizace

od 493 Kč

Kniha 2018
-5 %
493 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2013

Vyprodané

-5 %
493 Kč

Vyprodané

Posíláme do šesti dní

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku...

-5%
617 Kč

617 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků.

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související. Poslední novela zákona má účinnost od 1. listopadu 2019, 1. února 2020 a 1. května 2020. Novela reagovala na oblast...

-5%
151 Kč

151 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti...

-5%
265 Kč

265 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Zákony 2018 I/B (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje: Zákon o účetnictví, Autorský zákon, České účetní standardy, Zákon o platebním styku, Zákon o cenách, Zákon o rezervách...

-15%
144 Kč

144 Kč

Sleva 15%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Zákony 2014 I.

od 143 Kč

Kniha 2014
-5 %
143 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2016
-5 %
166 Kč

Posíláme do šesti dní

-5 %
143 Kč
-5 %
166 Kč

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela...

-5%
408 Kč

408 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Včetně měsíční elektronické a čtvrtletní tištěné aktualizace. Průvodce Vám v jednom svazku poskytne výklad všech oblastí, se kterými se setkáte při vedení daňové evidence, a to ve znění předpisů pro rok 2007...

-15%
490 Kč

490 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Velké a střední podniky využívají k řízení svých aktiv a pasiv, nákladů a výnosů podvojného účetnictví, které umožňuje věrně zobrazit finanční situaci podniku a výsledek hospodaření...

-5%
513 Kč

513 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.“

George Orwell