Edice Edice SPBI Spektrum

Bezpečnost občanů a rizika v území (Edice SPBI Spektrum 91.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na nebezpečí, která mohou ohrožovat území v kontextu snižování následků katastrof. V knize jsou také nastíněny některé možné přístupy k nakládání s riziky...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Metody rizikového inženýrství (Edice SPBI Spektrum XVIII.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Posíláme do 10 dní

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení; současné inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost, jejich cíle...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Bezpečnostní plánování (Edice SPBI Spektrum 48.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006

Posíláme do 10 dní

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné rovině. V dalším je pak...

-5%
130 Kč

130 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace reaguje na mezinárodní harmonizaci soustavy technických specifikací stavebních výrobků v oblasti reakce na oheň a evropský systém jejich klasifikace v rámci požární bezpečnosti. Jejím cílem je poskytnou dílčí informace o vývoji zkušebních...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Bezpečnost lidského systému (Edice SPBI Spektrum X.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Posíláme do 10 dní

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro bezpečí a veškerý rozvoj lidského systému. Cílem předložené knihy je shrnout dosavadní poznání v předmětné..

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Mapování rizik (Edice SPBI Spektrum 68.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika.

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základy požární ochrany (Edice SPBI Spektrum 44.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005

Posíláme do 10 dní

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad...

-5%
287 Kč

287 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Informační podpora integrovaného záchranného systému (Edice SPBI Spektrum 76.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011

Posíláme do 10 dní

Monografie se zabývá problematikou informační podpory činnosti integrovaného záchranného systému. V úvodních kapitolách knihy je analyzováno určení, působnost a struktura IZS. Významnou část publikace představuje diskuse teorie a praxe informační...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního požárního dozoru příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Z hlediska současné praxe popisuje některé důležité aspekty...

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základními pojmy, postupy a metodami chemické analýzy, které souvisejí s požární ochranou a bezpečnostním inženýrstvím. Jsou zde popsány základní postupy klasických i instrumentálních metod chemické analýzy...

-5%
207 Kč

207 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Metodika plnění disciplín požárního sportu (Edice SPBI Spektrum XVI.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Posíláme do 10 dní

Kniha popisuje historii vývoje požárního sportu v České republice a bývalém SSSR. Názorně ukazuje bezpečné technické provedení výstupu do 4. podlaží cvičné věže a běhu na 100 m s překážkami mužů i žen. Rozebírá základní plán celoroční přípravy za...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (Edice SPBI Spektrum XIV.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Posíláme do 10 dní

Anotácia: Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím legislativy. Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Integrální bezpečnost (Edice SPBI Spektrum 60.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009

Posíláme do 10 dní

Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. V úvodní části jsou rozepsány jednotlivé oblasti bezpečnosti a je poukázáno na nesystémový přístup praktického provádění. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost člověka. V dalších částech je poukázáno na...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Sprinklerová zařízení (Edice SPBI Spektrum 77.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011

Posíláme do 10 dní

Publikace má za účel vysvětlit principy moderní sprinklerové ochrany jako nejúčinnějšího opatření v ochraně majetku a osob. Zachycuje historický vývoj, seznamuje s komponentní skladbou sprinklerových zařízení, principy jejich návrhu a s některými.....

-5%
176 Kč

176 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Záchrana osob na zamrzlých hladinách (Edice SPBI Spektrum 69.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace přináší pohled na problematiku záchrany osob probořených v ledu a využitím ochranných obleků pro práci ve vodě a základných technických prostředků jednotek požární ochrany. Představuje základní postupy při záchraně osob na zamrzlých vodních...

-5%
107 Kč

107 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Průmyslová toxikologie a životní prostředí (Edice SPBI Spektrum 98.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018

Posíláme do 10 dní

Publikace si klade za cíl uvést čtenáře do oboru průmyslová toxikologie. V obecné části se věnuje otázkám vstupu toxických chemických látek do organismu, jejich distribuci, biotransformaci a působení na organismus, včetně...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Ochrana kritické infrastruktury (Edice SPBI Spektrum 51.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Posíláme do 10 dní

Publikace přináší autorům dostupné informace z oblasti ochrany životně důležité infrastruktury. Jsou zde prezentovány všeobecné informace o vývoji a současném stavu v předmětné oblasti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Publikace obsahuje...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Teorie krizového managementu (Edice SPBI Spektrum 79)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020

Posíláme do 10 dní

Druhé vydání kolektivní monografie se zabývá základními teoretickými předpoklady krizového managementu. Jsou zde rozebrány jednotlivé fáze rizika, metody jejich rozpoznání a možné způsoby omezení jejich působení. Publikace je...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Mimořádná zatížení staveb (Edice SPBI Spektrum 92)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015

Posíláme do 10 dní

Tato kniha přichází s komplexním popisem mimořádných zatížení, která se mohou vyskytnout v průběhu životnosti jednotlivých staveb. V knize je prezentován přehled používaných výpočetních postupů, které umožňují přesněji stanovit zatížení stavebních...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace je zaměřena na základní otázky využití metod a nástrojů matematického modelování v prostředí bezpečnostního inženýrství. Čtenáři by měla odpovědět na základní otázky typu „co, kdy, kde a jak“ použít. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní


„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin