P.H. Matthews

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson