Kossak Hans Christian

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson