John R. W. Stott

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová