Celia Ampel Barbara

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson