Aleš Skřivan st.

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson