Nancy J. Patrick

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson