Aleluja (hnedá obálka) -
Aleluja (hnedá obálka)
193 Kč
Při nákupu nad 999 Kč máte poštovné zdarma

Aleluja (hnedá obálka)

Svätá omša, modlitby a piesne

  Nakladatel
  Dobrá kniha, 2018
  Série
  Aleluja

  Další formáty

  Kniha
  od 193 Kč

  Mnohí z vás si určite spomínajú na túto modlitebnú knižku z čias totality, keď ju vydali slovenskí jezuiti v Kanade, v období obmedzovania náboženskej slobody u nás. Teraz vám ponúkame nové vydanie tejto modlitebnej knižky...

  Čti víc

  Další formáty

  193 Kč

  Běžná cena Běžně 203 Kč

  Ušetříte 5 %

  Posíláme do týdne

  Proč nakupovat na Martinus.cz?
  • poštovné zdarma k objednávkám od 999 Kč
  • více než 2500 výdejních míst
  • záložky ke každému nákupu

  Doporučené tituly a kolekce

  193 Kč

  Více o knize

  Mnohí z vás si určite spomínajú na túto modlitebnú knižku z čias totality, keď ju vydali slovenskí jezuiti v Kanade, v období obmedzovania náboženskej slobody u nás. Teraz vám ponúkame nové vydanie tejto modlitebnej knižky. Jej cieľom je pomáhať všetkým, ktorí ju budú používať, modliť sa v duchu Cirkvi, s Cirkvou, v spoločenstve veriacich i osobne, pomáhať k aktívnej účasti na liturgii a pri účinnom prijímaní sviatostí.

  Dôkazom toho je najmä dôkladne spracovaná obsiahla modlitbová časť. Knižka obsahuje texty svätej omše vrátane štyroch eucharistických modlitieb, latinské texty svätej omše, krátke kapitoly o jednotlivých sviatostiach. V modlitbovej časti ponúka všetky základné a obľúbené modlitby v ich najnovších schválených verziách. V piesňovej časti chrámové a pútnické piesne.

  Vydanie:ôsme
  Väzba:šitá mäkká väzba

  Obsah:

  Úvodom5

  SLÁVENIE SVÄTEJ OMŠE9
  Modlitba sv. Tomáša Akvinského 9
  Úvodné obrady11
  Liturgia slova21
  Liturgia Eucharistie31
  Príprava obetných darov31
  Eucharistická modlitba 34
  Prvá eucharistická modlitba36
  Druhá eucharistická modlitba50
  Tretia eucharistická modlitba57
  Štvrtá eucharistická modlitba65
  Obrad prijímania75
  Záverečné obrady86
  Prikázané sviatky89

  MODLITBY91
  Každodenné modlitby 92
  Katolícky pozdrav92
  Znak kríža – Prežehnanie92
  Modlitba Pána92
  Anjelské pozdravenie93
  Chváloslovie93
  Anjel Pána93
  Raduj sa, nebies Kráľovná95
  Za duše v očistci – Za zosnulých95
  Apoštolské vyznanie viery96
  Hlavné prikázanie96
  Desatoro Božích prikázaní96
  Pätoro cirkevných prikázaní97
  Sedem sviatostí98
  Sedem darov Ducha Svätého98
  Skutky telesného milosrdenstva98
  Skutky duchovného milosrdenstva99
  Šesť hlavných právd99
  Vzbudenie viery, nádeje a lásky100
  Teba, Bože, chválime101
  Duchu Svätý, príď z neba106
  Ctime túto Sviatosť slávnu107
  Prvé denné myšlienky109
  Obetovanie denného úmyslu109
  Ranná modlitba110
  Začal sa nový deň117
  Modlitba pred jedením118
  Modlitba po jedení119
  Modlitba cez deň120
  Spoločná ranná modlitba121
  Chválospev Panny Márie Magnificat124
  Zachariášov chválospev Benediktus125
  Krátke modlitby cez deň127
  Prosba o veľkodušnosť – Večné Slovo129
  Urob ma svojím nástrojom129
  Večerná modlitba131
  Spoločná večerná modlitba132
  Večerná modlitba138
  Končí sa jeden deň144
  Modlitba za pokojný spánok146
  Večerná modlitba dieťaťa147
  Modlitba k anjelovi strážcovi148
  Poďakovanie sv. Matky Terezy148
  Modlitba sv. Jána Pavla II. 150
  Modlitby počas liturgického roka152
  V Advente 152
  Na Vianoce153
  Pri jasličkách155
  V Pôste156
  Pri Božom hrobe157
  Na Veľkú noc159
  Na Nanebovstúpenie160
  Na Turíce162
  Na Najsvätejšiu Trojicu169
  Modlitby k svätým173
  Na sviatky Panny Márie173
  Zasvätenie seba a kresťanského spoločenstva
  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 176
  Rodinné modlitby k Panne Márii178
  Zasvätenie Panne Márii a prosby o pomoc179
  Mária, vzor dievčat181
  Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii182
  Modlitba k Panne Márii, Matke
  a Pomocnici kresťanov183
  Modlitba k svätému patrónovi184
  Modlitba k svätým Cyrilovi a Metodovi185
  Modlitba k sv. Júdovi Tadeášovi188
  Modlitba k sv. Terezke Ježiškovej191
  Modlitba k sv. Jozefovi za ochranu192
  Modlitba k sv. Šimonovi a Júdovi194
  Modlitby k sv. Rite195
  Deviatnik k sv. Rite198
  Modlitba k bl. Zdenke Schelingovej200
  Modlitba k bl. Titusovi Zemanovi200
  Modlitba k sv. Jánovi Boscovi201
  Modlitba k sv. Dominikovi Saviovi 202
  Modlitba k sv. Michalovi, Gabrielovi
  a Rafaelovi, archanjelom202
  Modlitba k sv. Michalovi203
  Modlitby na rozličné úmysly 204
  Za Cirkev204
  Za pápeža205
  Za obnovu Cirkvi206
  Za biskupa206
  Za kňazov207
  Za kňazské povolania209
  Za duchovné povolania211
  Za vlasť212
  Za svetskú vrchnosť215
  Za rodičov216
  Za upevnenie rodín217
  Za kresťanských manželov217
  Modlitba ženy218
  Za zomrelých rodičov219
  Za zosnulých rodičov a príbuzných219
  Za priateľov a dobrodincov220
  Za príbuzných a priateľov220
  Za dobrú výchovu221
  Za deti222
  Modlitba k Svätej rodine 224
  Modlitba matky za deti226
  Prosba o milosť dobrého života227
  Modlitba za obrátenie hriešnikov230
  Modlitba za odpustenie hriechov231
  Modlitba za dobrotivosť a lásku231
  Modlitba pred použitím internetu233
  Modlitba za dar lásky233
  Modlitba za pokoj234
  Modlitba za zjednotenie kresťanov235
  Modlitba za misie236
  Modlitba za ohlasovanie evanjelia 238
  Modlitba v chorobe238
  Modlitba za chorých240
  Modlitba za uzdravenie chorého241
  Prosba o silu trpieť242
  Modlitba za milosť dobrej smrti243
  Modlitba za umierajúcich243
  Modlitba za zomrelého245
  Modlitba za duše v očistci246
  Modlitba v rozličných potrebách247
  Modlitba v každej núdzi248
  Modlitba v búrke248
  Modlitba za robotníkov249
  Modlitba za snúbencov250
  Modlitba za kresťanských manželov251
  Modlitba za cestujúcich252
  Modlitba za jasné počasie252
  Modlitba za dážď254
  Modlitba za dobrú úrodu255
  Poďakovanie za úrodu256
  Stavovské modlitby259
  Modlitba žiaka259
  Modlitba pred vyučovaním260
  Modlitba po vyučovaní261
  Modlitba za dobrú voľbu stavu261
  Modlitba siroty262
  Modlitba snúbencov264
  Modlitba manželov 264
  Modlitba manželky265
  Modlitba manžela266
  Modlitba matky267
  Modlitba rodičov za deti 268
  Modlitba zamilovaného 271
  Modlitba za prvoprijímajúce deti273
  Modlitba laických apoštolov274
  Modlitba kresťanského robotníka275
  Modlitba vodiča276
  Modlitba na dovolenke277

  KRISTUS MEDZI NAMI - SVIATOSTI279
  Krst – sviatosť Božieho synovstva280
  Modlitba obetovania dieťaťa po krste280
  Modlitba rodičov za svoje dieťa280
  Súkromné obnovenie krstných sľubov281
  Spoločné obnovenie krstných sľubov282
  Modlitba pokrsteného pri obnove
  krstných sľubov285
  Birmovanie sviatosť kresťanskej
  dospelosti286
  Hymnus k Duchu Svätému Veni Creator286
  Modlitba vďaky za birmovanie288
  Eucharistia – sviatosť lásky288
  Sväté prijímanie chorých288
  Modlitba pred svätým prijímaním289
  Sväté prijímanie mimo omše289
  Vzdychy k Najsvätejšiemu Spasiteľovi293
  Sebaobetovanie294
  Modlitba k Ukrižovanému, nášmu Pánovi
  Ježišovi Kristovi294
  Modlitba sv. Tomáša Akvinského295
  Modlitba pri návšteve Oltárnej sviatosti297
  Sviatosť zmierenia298
  Modlitba k Duchu Svätému298
  Modlitba pred spytovaním svedomia299
  Spytovanie svedomia299
  Po spytovaní svedomia307
  Spytovanie svedomia (pre nedospelých)308
  Spytovanie svedomia (pre najmenších)312
  Ľútosť a predsavzatie314
  Obrad zmierenia316
  Zadosťučinenie319
  Myšlienky na ďakovnú modlitbu
  po spovedi320
  Odpustky321
  Úplné a čiastočné odpustky321
  Pravidelné možnosti získania odpustkov322
  Sviatosť pomazania chorých324
  Posolstvo Cirkvi chorým327
  Modlitby pri chorom330
  Prosby330
  Modlitba za chorého331
  Modlitby v chorobe333
  Nábožné vzdychy chorého337
  Litánie za ťažko chorého – Litánie k svätým339
  Modlitby odporúčania342
  Modlitba po skonaní347
  Modlitba za zomierajúcich348
  Rozjímanie o smrti349
  Modlitba za šťastnú hodinu smrti352
  Sviatosť posvätnej vysviacky353
  Modlitba za kňaza vo farnosti353
  Modlitba za biskupa355
  Modlitba za pápeža356
  Modlitba za duchovné povolania358
  Sviatosť manželstva362
  Modlitba snúbencov363
  Modlitba manželov364

  POBOŽNOSTI367
  Pobožnosť krížovej cesty I.368
  Krížová cesta II.380
  Súkromná pobožnosť krížovej cesty403
  Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš407
  Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu412
  Modlitba k Božskému Srdcu na prvý
  piatok v mesiaci416
  Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému
  Srdcu418
  Obetovanie dňa v duchu apoštolátu
  modlitby420
  Zasvätenie rodín Božskému Srdcu421
  Odprosujúca modlitba na prvú nedeľu
  v mesiaci424
  Odprosujúca modlitba na sviatok
  Božského Srdca430
  Prisľúbenia Božského Srdca434
  Deviatnik k Božskému Srdcu436
  Litánie k Predrahej Kristovej krvi459
  Po požehnaní462
  Loretánske litánie463
  Modlitba svätého ruženca468
  Radostný ruženec469
  Ruženec svetla470
  Bolestný ruženec471
  Slávnostný ruženec472
  Fatimská modlitba473
  Pod tvoju ochranu474
  Spomeň si, svätá Panna Mária474
  Litánie k Márii Kráľovnej475
  Korunka k Božiemu milosrdenstvu 478
  Litánie k sv. Jozefovi479
  K tebe sa utiekame481
  Litánie ku všetkým svätým483

  PIESNE493
  Na advent493
  Na vianočné obdobie523
  Na posledný deň v roku571
  Ku krížovej ceste625
  Po krížovej ceste632
  Na kvetnú nedeľu634
  Na veľkonočné obdobie637
  Pri svätej omši674
  K najsvätejšej Oltárnej sviatosti711
  Antifóny k blahoslavenej Panne Márii750
  Pred požehnaním754
  K sv. anjelovi strážcovi844
  Ku všetkým svätým848
  K svätým košickým mučeníkom848
  K niektorému apoštolovi851
  K niektorému sv. mučeníkovi852
  Ku sv. mučeníkom854
  K niektorému sv. vyznávačovi855
  K niektorej sv. panne a sv. mučenici857
  K niektorej sv. žene a sv. vdove858
  Zádušné859

  CIRKEVNÝ POHREB899

  PIESNE NEZARADENÉ
  DO KANCIONÁLA916
  Čti víc

  Všechny formáty tohoto titulu

  Knihy

  Na skladě
  -5 %
  193 Kč

  Na skladě, objednávejte ale rychle

  Kniha
  -5 %
  193 Kč

  Posíláme do týdne

  -5 %
  193 Kč

  Posíláme do týdne

  -5 %
  193 Kč

  Posíláme do týdne

  -5 %
  193 Kč

  Posíláme do týdne

  -5 %
  193 Kč

  Posíláme do týdne

  Další
  Kupte společně
  634 Kč
  Našli jste v našem obsahu nějaké nepřesnosti?
  Dejte nám o tom vědět.

  Máte o knize více informací než je na této stránce nebo jste našli chybu? Budeme vám velmi vděční, když nám pomůžete s doplněním informací na našich stránkách.

  Počet stran
  958
  Vazba
  brožovaná vazba
  Rozměr
  80×120 mm
  Hmotnost
  163 g
  Rok vydání
  2018
  Naše katalogové číslo
  441699
  Jazyk
  slovenský
  Série
  Aleluja
  Nakladatel
  Dobrá kniha

  Recenze

  Jak se vám kniha líbila?

  Kupte společně
  634 Kč

  „Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

  Georg Christoph Lichtenberg