popis
Právo a etika v medicíně

Knihy Medicína a zdraví Právo a etika v medicíně

V podkategorii Právo a etika v medicíně se nachází 118 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Zdravotnické právo
Petr Šustek, Tomáš Holčapek  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
NOVINKA  
Autoři se v rozsáhlé monografii věnují všem tématům zdravotnického práva - od medicínského (lékařského) a farmaceutického práva přes organizaci zdravotní péče, právo zdravotnických... (více o titulu)
Naše cena: 555 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 18 dní
2.
Chránit život
Sergej O. Prokofjev, Peter Selg  ·  Fabula (2013)
Knížka je anthroposofickou studií na žhavá témata současné doby. Mimo jiné se zabývá těmito důležitými otázkami: Otázka euthanasie a terapeutický imperativ Rudolfa Steinera. Jak souvisí Hippokratova lékařská přísaha se zákony karmy... (více o titulu)
Naše cena: 150 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
3.
Medicínské právo
Jan Mach  ·  Galén (2015)
Publikace obsahuje souhrn praktických rad, jak řešit problémové situace, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat v běžné lékařské praxi, při řízení zdravotnického... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Soudní lékařství I. díl
Miroslav Hirt a kolektiv  ·  Grada (2015)
Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné... (více o titulu)
Naše cena: 569 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
5.
Dobro a zlo
Ctibor Bezděk  ·  Fontána (2015)
Úvahy zakladatele ETIKOTERAPIE o podstatě zla a boji se zlem... (více o titulu)
Naše cena: 312 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
6.
Soudní lékařství
Miroslav Hirt, Franitšek Vorel a kolektiv  ·  Grada (2016)
Publikace Soudní lékařství I a II poskytují ucelený souhrn nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Text, na němž se podíleli odborníci z většiny soudnělékařských zařízení v ČR a částečně i ze Slovenska, je sice určen v první... (více o titulu)
Naše cena: 569 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
7.
Trendy soudobé chirurgie 1 - Lékařská etika v chirurgii
Ivan Malý  ·  Galén (1998)
Mezi texty věnovanými obecným etickým otázkám se poprvé objevuje ucelená práce z etiky oborové, zaměřené na specifický vztah mezi lékařem-operatérem a jeho pacienty. (více o titulu)
Naše cena: 397 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
8.
Praktická komunikace v medicíně
Věra Linhartová  ·  Grada (2006)
SKLADEM  
Verbální komunikací jsme se my lidé výrazně povýšili nad ostatní živočichy. Prvotní dorozumívací schopnost beze slov jsme si však uchovali, a proto je třeba mít stále na vědomí, že se svým okolím komunikujeme (mluvíme), aniž bychom otevřeli ústa... (více o titulu)
Naše cena: 372 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
9.
Medicína a právo
Jan Mach  ·  C. H. Beck (2006)
Vztah lékaře a pacienta přestává být paternalistický a začíná být více partnerský. Lékař odpovídá za správnost svého postupu, ale také za to, že pacient nebude krácen ve svých právech... (více o titulu)
Naše cena: 300 Kč posíláme do 10 dní
10.
Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů
Jindřiška Záhorská  ·  Portál (2007)
SKLADEM  
S rostoucím počtem závažných trestných činů a ve světle nových poznatků je třeba i v rámci bezpečnostních složek státu, zejména Policie ČR a justičních orgánů, volit nové postupy. Jedním z nich je účast psychologa-konzultanta při odhalování a vyšetřování. (více o titulu)
Naše cena: 227 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
11.
Causae mortis v chirurgii
Pavel Pafko a kolektiv  ·  Galén (2005)
(1)
V roce 1961 vyšla ve Státním zdravotnickém nakladatelství monografie profesora Emericha Poláka a kolektivu autorů Causae mortis v chirurgii. Byla to první monografie v českém písemnictví, která komplexně ukázala na to, o čem se málo mluví... (více o titulu)
Naše cena: 620 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče
Lubomír Vondráček, Jan Vondráček  ·  Galén (2006)
Příručka přináší základní přehled a výklad různých typů odpovědnosti uplatňovaných při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnictví. (více o titulu)
Naše cena: 52 Kč posíláme do 5 dní
13.
Informovaný souhlas
Helena Haškovcová  ·  Galén (2007)
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
14.
Čtyři pohledy na interrupci
Tomáš Jiří Bahounek, Drahoslava Fukalová a kolektiv  ·  Key publishing (2007)
Problematika interrupcí patří trvale k nejdiskutovanějším, a to jak z hlediska lékařského, ale snad ještě více z hlediska právnického a zejména etického. Z toho důvodu se spojilo několik odborníků z různých vědních disciplín, ... (více o titulu)
Naše cena: 316 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Právní předpisy
Lubomír Vondráček  ·  Grada (2005)
Veškerá lidská činnost, tedy i poskytování ošetřovatelské péče, může být provázena problémy, kterým lze při znalosti právních předpisů předejít, nebo alespoň zmenšit jejich dopad jak na poskytovatele, tak na konzumenty zdravotní péče... (více o titulu)
Naše cena: 133 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
16.
Co s doktorem
Vladimír Vogeltanz  ·  Fontána (2008)
(3)
Jaká je medicína na prahu 21. století pohledem dřívějšího lékaře a nynějšího etikoterapeuta? Jaké jsou hranice klasické medicíny a co jí chybí?... (více o titulu)
Naše cena: 298 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
17.
Medicínsko–právní terminologie
Zcela ojedinělá publikace známého autora je určena lékařům i právníkům, kteří se stále častěji potkávají a společně řeší problematické medicínsko-právní situace... (více o titulu)
Naše cena: 242 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
18.
Právní minimum pro sestry
Zcela nová, moderní a ucelená příručka, vytvořená na základě nové legislativy, nahrazuje předchozí, stejně zaměřené publikace. Je určena sestrám, studentům i vyučující, kteří přicházejí do styku s nemocnými a jejich rodinami... (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
19.
Bioetika, biotechnologie a biomedicína
Josef Petr Ondok  ·  Triton (2004)
SKLADEM  
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
20.
Právní odpovědnost v medicíně
Jitka Stolínová, Jan Mach  ·  Galén (2011)
Kniha určená především lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany lékařů a dalších zdravotnických pracovníků... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dní
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha. (Francesco Petrarca)
Kávička