Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Medicína a zdravíPrávo a etika v medicíně

Momentálně se v této nabídce nachází 164 titulů

1.
Jana Kutnohorská  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF TOP #60 (2)
V současné době jediná učebnice etiky, která je svým zaměřením určena pouze studentům ošetřovatelství a zdravotním sestrám. Etika zdravotní sestry má řadu odlišností od etiky lékaře, které vyplývají z jejího poslání... (více o eknize)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
2.
Miloš Sokol a František Vorel  ·  Aleš Čeněk (2016)
Lékařská posudková, či v širším významu expertní činnost, je nedílnou součástí léčebné a preventivní činnosti prakticky všech lékařských oborů. Kniha pojednává o historickém vývoji a aktuálním stavu posudkové činnosti při odškodňování úrazů, která... (více o knize)
Naše cena: 324 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
3.
Jiří Štefan, Jiří Hladík a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2012)
Soudní lékařství se zabývá nejen otázkami medicínskými ale i forenzními a napomáhá k odhalování trestných činů a k prevenci kriminality. Zasahuje do nejrůznějších medicínských i nemedicínských oborů. (více o knize)
Naše cena: 924 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
4.
Ľubomír Straka a a kolektiv autorů/autorek  ·  Osveta (2011)
V súvislosti s rozvojom soudnolekárskej vedy a moderných laboratórnych technológií sa u nás i vo svete zhromaždil značný objem poznatkov nielen o účinkoch alkoholických nápojov na človeka, ale aj o súdobých metódach detekcie etanolu... (více o knize)
Naše cena: 248 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
5.
Ctibor Bezděk  ·  Fontána (2015)
Úvahy zakladatele ETIKOTERAPIE o podstatě zla a boji se zlem... (více o knize)
Naše cena: 312 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
6.
Vladimír Vogeltanz  ·  Fontána (2008)
(3)
Jaká je medicína na prahu 21. století pohledem dřívějšího lékaře a nynějšího etikoterapeuta? Jaké jsou hranice klasické medicíny a co jí chybí?... (více o knize)
Naše cena: 298 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
7.
Jindřiška Záhorská  ·  Portál (2007)
S rostoucím počtem závažných trestných činů a ve světle nových poznatků je třeba i v rámci bezpečnostních složek státu, zejména Policie ČR a justičních orgánů, volit nové postupy. Jedním z nich je účast psychologa-konzultanta při odhalování a vyšetřování. (více o knize)
Naše cena: 227 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
8.
Josef Kořenek  ·  Triton (2014)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Autor publikace se zabývá velmi důležitou oblastí aplikované etiky: etikou lékařskou. Toto téma je v současné době nanejvýš aktuální a potřeba řešení problémů a otázek, jež se v něm otevírají, je stále naléhavěji... (více o eknize)
Naše cena: 119 Kč  (tedy ušetříte 60%) ihned ke stažení
9.
Mária Nemčeková  ·  Osveta (2004)
Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 1992... (více o knize)
Naše cena: 199 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
10.
Blanka Havlíčková  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české... (více o knize)
Naše cena: 495 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
11.
Jakub Král  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí, a jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným... (více o knize)
Naše cena: 1 091 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dnů
12.
Siddhartha Mukherjee  ·  Simon & Schuster (2015)
The Laws of Medicine follows Pulitzer-Prize-winning author, Dr Mukherjee as he investigates some of the most perplexing and illuminating cases of his career - the cases that ultimately led him to identify the three key principles ... (více o knize)
Naše cena: 365 Kč dodání titulu může trvat i více než 3 týdny
13.
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí... (více o eknize)
Naše cena: 637 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
14.
Lubomír Vondráček a Vlasta Wirthová  ·  Grada (2009)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Zcela nová, moderní a ucelená příručka je vytvořena na základě nové legislativy a je určena sestrám, studentům i vyučujícím, kteří přicházejí do styku s nemocnými a jejich rodinami. Po přečtení knihy čtenáři získají... (více o eknize)
Naše cena: 89 Kč ihned ke stažení
15.
Lubomír Vondráček  ·  Grada (2005)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Veškerá lidská činnost, tedy i poskytování ošetřovatelské péče, může být provázena problémy, kterým lze při znalosti právních předpisů předejít, nebo alespoň zmenšit jejich dopad jak na poskytovatele, tak na konzumenty zdravotní péče... (více o eknize)
Naše cena: 101 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
16.
Pavel Uherek  ·  Grada (2008)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz.. (více o eknize)
Naše cena: 319 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
17.
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Zcela ojedinělá publikace známého autora je určena lékařům i právníkům, kteří se stále častěji potkávají a společně řeší problematické medicínsko-právní situace. Kniha jim pomůže vzájemně lépe komunikovat a vyhnout se... (více o eknize)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
18.
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Publikace přináší aktuální problematiku - změny zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2010, především pokud jde o změny v posuzování invalidity.Je určena... (více o eknize)
Naše cena: 254 Kč ihned ke stažení
19.
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Kniha probírá 10 hlavních tematických okruhů právnické problematiky, se kterými se lékaři ve své praxi setkávají. Cílem autorů bylo vytvořit praktickou pomůcku, která by pomohla lékařům a dalším zdravotníkům orientovat... (více o eknize)
Naše cena: 280 Kč ihned ke stažení
20.
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a a kolektiv autorů/autorek  ·  Grada (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Kniha Eutanazie - pro a proti představuje zcela unikátní dílo, na jehož sepsání se podíleli přední domácí autoři. Jde o ucelenou monografii, která diskutuje problematiku eutanazie, asistované smrti a dalších jevů v relativně... (více o eknize)
Naše cena: 305 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha. (Francesco Petrarca)
Kávička