Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Ekonomika, právoVeřejné právo

Momentálně se v této nabídce nachází 2142 titulů

1.
kolektiv autorů/autorek  ·  Eurounion (2017)
NOVINKA
Cieľom tejto publikácie je prispieť k čo najlepšej všeobecnej dostupnosti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu vo volebných veciach. Jej cieľom je zároveň aj zjednodušiť čitateľovi prácu s rozhodnutiami Ústavného súdu vo volebných veciach. Publikácia... (více o knize)
Naše cena: 616 Kč  (tedy ušetříte 15%) posíláme do 5 dnů
2.
Monografie analyzuje násilnou kriminalitu z pohledu kriminologie, kriminalistiky, trestního práva, penologie a viktimologie. Cílem empirického výzkumu... (více o knize)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
3.
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2016)
Publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci... (více o knize)
Naše cena: 122 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
4.
Jiří Doležal a a kolektiv autorů/autorek  ·  Aleš Čeněk (2013)
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl podstatně novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Publikace přináší souborný výklad nového stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů... (více o knize)
Naše cena: 890 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
5.
Roman Makarius  ·  Montanex (2005)
Stanoviska k zákonu č. 44/1988/Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě... (více o knize)
Naše cena: 249 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
6.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Trestní zákoník, právo, Zákon o přestupcích, Správní řád, Zákon o zvláštních řízeních soudních, Notářský řád, Třestní ŕád... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
7.
Jiří Straus a Martin Kloubek  ·  Aleš Čeněk (2010)
Monografie „Kriminalistické odorologie“ shrnuje současné poznatky o této kriminalistické metodě, které byly vědecky prověřeny a zdůvodněny. Kriminalistická odorologie je odvětvím kriminalistické techniky zkoumajícím vznik, ... (více o knize)
Naše cena: 276 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
8.
Jan Chmelík  ·  Aleš Čeněk (2005)
Publikace je svým obsahem zaměřená na řešení teoretických i praktických otázek místa činu, metod a taktických postupů při jeho ohledání... (více o knize)
Naše cena: 322 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
9.
Karel Marek a Petr Průcha  ·  Leges (2012)
Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současné právní úpravy, a to z hlediska jak veřejnoprávního, představovaného právem správním, tak soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv... (více o knize)
Naše cena: 523 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dnů
10.
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o knize)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
11.
Josef Smolík  ·  Grada (2014)
Je zřejmé, že mezinárodní vztahy jsou komplikovanou oblastí. Samotné prostředí mezinárodní politiky na začátku 21. století je mnohem dynamičtější, než jak tomu bylo kdykoli v minulosti. Kniha Úvod do studia mezinárodních vztahů vybízí čtenáře k onomu... (více o knize)
Naše cena: 332 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
12.
Jiří Plos  ·  Grada (2013)
Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prováděcí vyhlášky (stav k 1. 7. 2013). (více o knize)
Naše cena: 751 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
13.
Richard A. Epstein  ·  Wolters Kluwer (2010)
Od sedmdesátých let do svých právních analýz zabudovává také poznatky ekonomie. Dnes je hnutí Law and Economics nejvlivnějším proudem americké právnické akademie a Richard Epstein jeho nejcitovanějším představitelem... (více o knize)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dnů
14.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Zákon o obcích, zákon o krajích, školský zákon, zákon o matrikách, zákon o ochraně osobních údajů, přístup k informacím, zákon o státním občanství... (více o knize)
Naše cena: 152 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
15.
Viktor Knapp a Aleš Gerloch  ·  Aleš Čeněk (2012)
Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní... (více o knize)
Naše cena: 180 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
16.
Jiří Záruba  ·  Leges (2016)
NA SKLADĚ AKCE
Ucelený souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz... (více o knize)
Naše cena: 362 Kč  (tedy ušetříte 25%) obvykle posíláme do 24 hodin
17.
Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny... (více o knize)
Naše cena: 152 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
18.
Marek Domin  ·  Wolters Kluwer (2017)
Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti... (více o knize)
Naše cena: 449 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 14 dnů
19.
Zbyněk Zazvonil  ·  Ekopress (2013)
Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964 až 2013, tedy v širokém záběru téměř 50 let. Nejde však o pouhý text... (více o knize)
Naše cena: 366 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
20.
Václav Veber  ·  Triton (2003)
(1)
Rusko 1917-1924 (více o knize)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
123456789 … 108

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. (Heinrich Heine )
Kávička