Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Odborná a naučnáEkonomika a právoVeřejné právo

Momentálně se v této nabídce nachází 2179 titulů

1.
Luboš Jemelka  ·  C. H. Beck (2017)
TOP #91
První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní (více o knize)
Naše cena: 1 700 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
2.
Elena Berthotyová  ·  Wolters Kluwer (2017)
NOVINKA
Roky 2015 a 2016 môžeme s pokojným svedomím označiť za roky utečencov. Nie na Slovensku, ale v ostatných častiach Európy. Rok 2016 však môžeme nazvať rokom zvýšeného záujmu cudzincov o niektorú z foriem pobytu na území Slovenskej republiky... (více o knize)
Naše cena: 523 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
3.
Poradca s.r.o. (2017)
NOVINKA
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Elektronická registračná pokladnica - zákon s komentárom po novele, Obchodný register, Vlastníctvo, Pozemky, Odpady... (více o knize)
Naše cena: 111 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 5 dnů
4.
Jiří Jelínek  ·  Leges (2016)
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Nové, již čtvrté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci... (více o knize)
Naše cena: 950 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
5.
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2016)
Publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci... (více o knize)
Naše cena: 122 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
6.
Terry Barker  ·  Pragma (2001)
Kniha určená především policistům ukazuje jak úspěšně jednat s lidmi rozličného původu, různých temperametů a ve všelijakých náladách. (více o knize)
Naše cena: 84 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dnů
7.
Lenka Vichnarová a Jolana Nováková  ·  ERA group (2007)
Kniha obsahuje mnoho praktických tipů a rad, které čtenářům usnadní rozhodování o tom, jaký způsob financování koupě vlastní nemovitosti zvolit. Dozvědí se, zda je vhodné sáhnout po hypotéce, úvěru ze stavebního spoření či jít pro spotřebitelský úvěr... (více o knize)
Naše cena: 45 Kč posíláme do 10 dnů
8.
Roman Kočí  ·  Leges (2012)
Publikace přináší zevrubné pojednání o obecní samosprávě v České republice. Podrobně je popsáno postavení a fungování obce a jejích orgánů včetně ústavního vymezení obecní samosprávy, detailně je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti... (více o knize)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
9.
Květa Kubátová  ·  Wolters Kluwer (2015)
Kniha poskytuje čtenáři komplexní přehled o problematice daní — od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí až k jejich... (více o knize)
Naše cena: 428 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
10.
Václav Pavlíček  ·  Leges (2014)
Učebnice je dílem kolektivu autorů katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externích spolupracovníků. V souladu s tradičním... (více o knize)
Naše cena: 399 Kč  (tedy ušetříte 27%) titul je bohužel vyprodaný
VYPRODANÉ
Titul je vyprodaný, zatím se nechystá dotisk
11.
Eva Horzinková a Vladimír Novotný  ·  Aleš Čeněk (2014)
Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám. Vzhledem k této... (více o knize)
Naše cena: 322 Kč posíláme do 10 dnů
12.
Jiří Doležal a a kolektiv autorů/autorek  ·  Aleš Čeněk (2013)
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl podstatně novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Publikace přináší souborný výklad nového stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů... (více o knize)
Naše cena: 890 Kč posíláme do 10 dnů
13.
Helena Kučerová a Eva Horzinková  ·  Leges (2012)
Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře... (více o knize)
Naše cena: 561 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
14.
Michal Tomášek a Aleš Gerloch  ·  Karolinum (2010)
Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu"... (více o knize)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
15.
Denisa Prošková  ·  Knižní klub (2013)
Knížka je kolekcí notoricky známých i zcela neznámých nebo zapomenutých domácích kriminálních případů, počínaje příběhem nejslavnějšího, ač celkem bezvýznamného zločince Václava Babinského z počátku 19. století až po mediálně proslulého... (více o knize)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dnů
16.
Vilém Knoll, Karel Schelle a Ladislav Vojáček  ·  Aleš Čeněk (2010)
Publikace pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním národních právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky... (více o knize)
Naše cena: 719 Kč posíláme do 10 dnů
17.
Vlastislav Man a Karel Schelle  ·  Key publishing (2012)
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi... (více o knize)
Naše cena: 248 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
18.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Trestní zákoník, právo, Zákon o přestupcích, Správní řád, Zákon o zvláštních řízeních soudních, Notářský řád, Třestní ŕád... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
19.
Jan Chmelík  ·  Aleš Čeněk (2005)
Publikace je svým obsahem zaměřená na řešení teoretických i praktických otázek místa činu, metod a taktických postupů při jeho ohledání... (více o knize)
Naše cena: 322 Kč posíláme do 10 dnů
20.
Karel Marek a Petr Průcha  ·  Leges (2012)
Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současné právní úpravy, a to z hlediska jak veřejnoprávního, představovaného právem správním, tak soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv... (více o knize)
Naše cena: 523 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 10 dnů
123456789 … 109

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Dům bez knih je jako tělo bez duše (Julius Zeyer)
Kávička