popis
Veřejné právo

Knihy Ekonomika, právo Veřejné právo

V podkategorii Veřejné právo se nachází 2077 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Odhad hodnoty nemovitostí
Zbyněk Zazvonil  ·  Ekopress (2012)
„Odhad hodnoty nemovitostí“ lze tématicky rozdělit do tří částí. V první jsou zahrnuta všechna důležitá témata obecného charakteru, jejichž principy by měl znalec či odhadce znát, zvládnout a uplatnit ve své práci ještě před tím, než se pustí do výběru. (více o titulu)
Naše cena: 570 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
2.
Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2016)
Publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci... (více o titulu)
Naše cena: 122 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
3.
Zbrojní průkaz
Jiří Záruba  ·  Leges (2016)
Ucelený souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz... (více o titulu)
Naše cena: 459 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Nebezpečné osobnosti
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter  ·  Grada (2015)
(2)
Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI jako zvláštní agent a specialista na profilování pachatelů trestných činů. Je autorem bestselleru Jak prokouknout druhé lidi. Ve své nové knize odhaluje kritické varovné signály, jež vám pomohou... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
5.
Policejní psychologie
Ludmila Čírtková  ·  Aleš Čeněk (2016)
Druhé rozšířené vydání publikace nabízí základní psychologické poznatky užitečné pro policisty a ostatní profese, ve kterých jde o prosazování práva. Jak orientačně odhadnout, co je druhý zač a zvolit vhodný tón komunikace? Jak snížit napětí v... (více o titulu)
Naše cena: 451 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
6.
Jak dobře investovat do bydlení
Martin Lux, Petr Sunega  ·  SLON (2006)
Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé zákonitosti, rizika i pasti, jež vyplývají z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním českém prostředí... (více o titulu)
Naše cena: 265 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
7.
Mezníky českých právních dějin
Vilém Knoll, Petra Jánošíková, Alena Rundová  ·  Aleš Čeněk (2010)
Kniha poskytuje základní orientaci v pramenech české právní historie. Zabývá se rozborem právních památek, které významně ovlivnily vývoj českého práva a české právní kultury, včetně procesu jejich přípravy... (více o titulu)
Naše cena: 135 Kč obvykle posíláme do 8 dní
8.
Internetová kriminalita páchaná na dětech
Lenka Hulanová  ·  Triton (2012)
Děti byly odjakživa snadnou kořistí pro pachatele jakékoli trestné činnosti, hlavně pro svou důvěřivou povahu, naivitu a nezkušenost... (více o titulu)
Naše cena: 189 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
9.
Administrativní ceny nemovitostí a jejich vývoj v letech 1964–2013
Zbyněk Zazvonil  ·  Ekopress (2013)
Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964 až 2013, tedy v širokém záběru téměř 50 let. Nejde však o pouhý text... (více o titulu)
Naše cena: 366 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
10.
Mezinárodní cestovní ruch
Iveta Hamarneh  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2014)
Cestovní ruch patří podle mnoha teoretiků i praktiků k důležitým odvětvím národního hospodářství. O tom, že mnoho nejrůznějších míst ve světě se snaží stát se destinací cestovního ruchu, aby řešilo svou nepříznivou ekonomickou situaci, dnes již není... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
11.
Pozemky ukrývají poklady
Evžen Korec  ·  EKOSPOL (2015)
Zjistěte, jak se stát díky pozemkům miliardářem a jak podvodníci prodávali pozemky, které jim „neříkaly pane“. Publikace Pozemky ukrývají poklady nabízí i praktické rady vycházející z více než dvacetileté zkušenosti autora... (více o titulu)
Naše cena: 133 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
12.
Trestní právo hmotné
František Novotný  ·  Aleš Čeněk (2017)
Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám... (více o titulu)
Naše cena: 613 Kč obvykle posíláme do 8 dní
13.
Stavební zákon s komentářem
Jiří Plos  ·  Grada (2013)
Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prováděcí vyhlášky (stav k 1. 7. 2013). (více o titulu)
Naše cena: 751 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
14.
Zákon o zdravotnických prostředcích
Jakub Král  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí, a jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným... (více o titulu)
Naše cena: 1 091 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
15.
Místo činu a znalecké dokazování
Jan Chmelík  ·  Aleš Čeněk (2005)
Publikace je svým obsahem zaměřená na řešení teoretických i praktických otázek místa činu, metod a taktických postupů při jeho ohledání... (více o titulu)
Naše cena: 322 Kč obvykle posíláme do 8 dní
16.
Kriminalistická balistika
Bohumil Planka a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2009)
(1)
Jedná se o odbornou publikaci o kriminalistické balistice v 21. století, která obsahuje nejen teorie, metody a poznatky z třicetileté znalecké praxe, ale i žhavé novinky moderní kriminalistické balistiky... (více o titulu)
Naše cena: 716 Kč obvykle posíláme do 8 dní
17.
Kriminalistická odorologie
Jiří Straus, Martin Kloubek  ·  Aleš Čeněk (2010)
Monografie „Kriminalistické odorologie“ shrnuje současné poznatky o této kriminalistické metodě, které byly vědecky prověřeny a zdůvodněny. Kriminalistická odorologie je odvětvím kriminalistické techniky zkoumajícím vznik, ... (více o titulu)
Naše cena: 276 Kč obvykle posíláme do 8 dní
18.
Teorie a metodologie kriminalistiky
Jiří Straus, Miroslav Němec a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2009)
Publikace je podkladem pro vysokoškolské studium a přípravu ke složení státní závěrečné zkoušky z předmětu Kriminalistika, může však dobře posloužit pro studium kriminalistické metodiky i pro studenty nižších stupňů školské soustavy a všem zájemcům ... (více o titulu)
Naše cena: 495 Kč obvykle posíláme do 8 dní
19.
Trestní právo procesní
František Novotný, Josef Souček a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2009)
Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s akcentem na instituty trestního práva procesního, které jsou významné zejména pro přípravné řízení trestní. Uvedeny jsou i některé návrhy de lege ferenda... (více o titulu)
Naše cena: 496 Kč obvykle posíláme do 8 dní
20.
Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky
František Ochrana  ·  Wolters Kluwer (2011)
Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. (Jean Cocteau)
Kávička