popis
Veřejné právo

Knihy Ekonomika, právo Veřejné právo

V podkategorii Veřejné právo se nachází 1983 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Leninova vláda
Václav Veber  ·  Triton (2003)
(1)
Rusko 1917-1924 (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
2.
Právověda a státověda
Vladimír Zoubek  ·  Aleš Čeněk (2010)
SKLADEM  
Tato publikace je monografickým vstupem nejen do vybraných okruhů právní vědy (právního či neprávního normativního myšlení), ale též do oblastí všeobecné státovědy, konstitucionalismu a právní (a státoprávní) geografie... (více o titulu)
Naše cena: 532 Kč  (tedy ušetříte 30%) obvykle posíláme do 24 hodin
3.
Nebezpečné osobnosti
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter  ·  Grada (2015)
(2)
Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI jako zvláštní agent a specialista na profilování pachatelů trestných činů. Je autorem bestselleru Jak prokouknout druhé lidi. Ve své nové knize odhaluje kritické varovné signály, jež vám pomohou... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
4.
Postmoderní právověda a státověda
Zoubek Vladimír  ·  Aleš Čeněk (2016)
Monografie je vstupem do problematiky metodologické postmoderní právně teoretické skepse jak v oblasti právního a neprávního normativního myšlení v globální multikulturní civilizaci, tak i na teritoriu státovědním a konstutucionálním, zvláště v aspektu... (více o titulu)
Naše cena: 690 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
5.
Základy teorie veřejné správy
Richard Pomahač  ·  Aleš Čeněk (2011)
Publikace je určena pro vysokoškolské studenty Veřejné správy a příbuzných studijních oborů. Je rozdělena do šesti částí. Autor v úvodních částech rekapituluje vývoj veřejné správy a správní vědy... (více o titulu)
Naše cena: 327 Kč obvykle posíláme do 8 dní
6.
Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib
Daniel Čermák, Jana Vobecká a kolektiv  ·  SLON (2012)
Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR... (více o titulu)
Naše cena: 257 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
7.
Základy islámského práva
Petr Osina  ·  Leges (2012)
Ojedinělá učebnice představuje základní instituty a pojmy islámského práva (zejména rodinného, dědického, trestního a finančního) včetně islámského soudnictví. Věnuje se též vzniku a vývoji islámu, pramenům práva a islámským teoriím státu. (více o titulu)
Naše cena: 238 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
8.
Právní propedeutika
Viktor Knapp, Aleš Gerloch  ·  Aleš Čeněk (2012)
Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní... (více o titulu)
Naše cena: 180 Kč obvykle posíláme do 8 dní
9.
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Lenka Bezoušková  ·  Leges (2013)
Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského... (více o titulu)
Naše cena: 380 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
10.
Správní řád
Čtvrté vydání komentáře zohledňuje zejména další vývoj v judikatuře správních soudů, resp. Ústavního soudu. Rovněž reaguje na změny v některých souvisejících právních... (více o titulu)
Naše cena: 1 179 Kč posíláme do 5 dní
11.
Právní prostředí podnikatele
Bohumil Vítek  ·  Key publishing (2014)
SKLADEM  
Odborná publikace je věnována základnímu právnímu prostředí, ve kterém se podnikatel pohybuje. Poskytuje náhled na obchodní korporace včetně evropských, zahrnuje stěžejní právní úpravu živnostenského, insolvenčního a rejstříkového práva, doplněného o... (více o titulu)
Naše cena: 309 Kč  (tedy ušetříte 35%) obvykle posíláme do 24 hodin
12.
Norimberské procesy
Paul Roland  ·  Columbus (2014)
Každý, kdo si přeje pochopit povahu zla, nemůže učinit nic lepšího, než se zabrat do stránek této knihy. Nacisté byli odpornou směsicí zločinců, hrdlořezů, ztracených... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
13.
Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy v ČR a SR
Libuše Měrtlová  ·  Akademické nakladatelství CERM (2016)
Efektivní fungování sektoru veřejné správy je dlouhodobě diskutovanou otázkou, kdy se poukazuje zejména na systémovou neefektivnost, neuplatňování nových přístupů v řízení organizací veřejné správy, kdy mnohdy setrvávají zavedené pracovní postupy a... (více o titulu)
Naše cena: 226 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
14.
Když se řekne komunitní práce
Jaroslava Šťastná  ·  Karolinum (2016)
Komunitní práce je úzce spojena se sociální prací, která má v českém prostředí bohatou historii. Soudobá sociální práce na lokální úrovni – v komunitách – prošla v poslední dekádě... (více o titulu)
Naše cena: 162 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
15.
Správní právo - Obecná část
Dušan Hendrych a kolektiv  ·  C. H. Beck (2016)
Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na... (více o titulu)
Naše cena: 1 282 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
16.
Psychologie výslechu
Joža Spurný  ·  Aleš Čeněk (2010)
SKLADEM  (1)
Jedním ze základních a současně nejfrekventovanějších úkonů, bez kterého se v policejní praxi neobejde vyšetřování prakticky žádného trestného činu, je výslech. Výslech lze chápat jako trestně procesní úkon, jako kriminalistickou metodu,... (více o titulu)
Naše cena: 208 Kč obvykle posíláme do 24 hodin
17.
Ústava České republiky
Poradce s.r.o. (2016)
SKLADEM  
Ústava České republiky s volebním zákonem... (více o titulu)
Naše cena: 35 Kč obvykle posíláme do 24 hodin
18.
Velké kriminální případy
Jiří Plachý, Ivo Pejčoch  ·  Academia (2016)
SKLADEM  
Období první československé republiky (1918–1938) z pohledu kriminální činnosti a práce vyšetřovatelů nebylo jen érou ze slavného televizního seriálu známého rady Vacátka a jeho „hříšných lidí“ ani aférou týkající se nikdy nevyřešeného případu... (více o titulu)
Naše cena: 252 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
19.
Místo činu a znalecké dokazování
Jan Chmelík  ·  Aleš Čeněk (2005)
Publikace je svým obsahem zaměřená na řešení teoretických i praktických otázek místa činu, metod a taktických postupů při jeho ohledání... (více o titulu)
Naše cena: 322 Kč obvykle posíláme do 8 dní
20.
Úvod do kriminologie
Jan Tomášek  ·  Grada (2010)
Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne čtenář v publikaci, která je zároveň přehledným úvodem do kriminologie... (více o titulu)
Naše cena: 303 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. (Miroslav Horníček)
Kávička