popis
Veřejné právo

Knihy Ekonomika, právo Veřejné právo

V podkategorii Veřejné právo se nachází 2018 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Stavební zákon s komentářem
Jiří Plos  ·  Grada (2013)
Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prováděcí vyhlášky (stav k 1. 7. 2013). (více o titulu)
Naše cena: 751 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
2.
Nebezpečné osobnosti
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter  ·  Grada (2015)
(2)
Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI jako zvláštní agent a specialista na profilování pachatelů trestných činů. Je autorem bestselleru Jak prokouknout druhé lidi. Ve své nové knize odhaluje kritické varovné signály, jež vám pomohou... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
3.
Mezinárodní cestovní ruch
Iveta Hamarneh  ·  Univerzita J.A. Komenského Praha (2014)
Cestovní ruch patří podle mnoha teoretiků i praktiků k důležitým odvětvím národního hospodářství. O tom, že mnoho nejrůznějších míst ve světě se snaží stát se destinací cestovního ruchu, aby řešilo svou nepříznivou ekonomickou situaci, dnes již není... (více o titulu)
Naše cena: 181 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
4.
Kriminalistická balistika
Bohumil Planka a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2009)
(1)
Jedná se o odbornou publikaci o kriminalistické balistice v 21. století, která obsahuje nejen teorie, metody a poznatky z třicetileté znalecké praxe, ale i žhavé novinky moderní kriminalistické balistiky... (více o titulu)
Naše cena: 716 Kč obvykle posíláme do 8 dní
5.
Teorie a metodologie kriminalistiky
Jiří Straus, Miroslav Němec a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2009)
Publikace je podkladem pro vysokoškolské studium a přípravu ke složení státní závěrečné zkoušky z předmětu Kriminalistika, může však dobře posloužit pro studium kriminalistické metodiky i pro studenty nižších stupňů školské soustavy a všem zájemcům ... (více o titulu)
Naše cena: 495 Kč obvykle posíláme do 8 dní
6.
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu (+ CD)
Michal Lalík  ·  C. H. Beck (2011)
Ojedinělá publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku aplikace českého stavebního práva v praxi... (více o titulu)
Naše cena: 1 168 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
7.
Úvod do kriminalistiky
Jiří Straus a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2012)
Třetí vydání publikace je rozšířeno o nejnovější poznatky kriminalistické vědy a obsahově je uprave¬no pro snadnější studium teoretických základů kriminalistiky. Kniha je výsledkem společného úsilí autorského kolektivu katedry kriminalistiky PA ČR... (více o titulu)
Naše cena: 220 Kč obvykle posíláme do 8 dní
8.
Metodologie interpretace práva a právní jistota
Aleš Gerloch, Jan Tryzna, Jan Wintr  ·  Aleš Čeněk (2012)
Kolektivní monografie je stěžejním výstupem projektu GAČR č. P 408/10/1599 Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě. V pěti kapitolách a shrnujícím závěru autoři analyzují metodologii interpretace... (více o titulu)
Naše cena: 646 Kč obvykle posíláme do 8 dní
9.
Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi
Michal Lalík  ·  C. H. Beck (2012)
Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných konfliktů v sousedské sféře. Je potřeba si vždy uvědomit a mít na zřeteli, že sousedské spory i jejich řešení jsou zcela specifické. To platí i pro sousedské spory ve... (více o titulu)
Naše cena: 731 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
10.
Odhad hodnoty nemovitostí
Zbyněk Zazvonil  ·  Ekopress (2012)
„Odhad hodnoty nemovitostí“ lze tématicky rozdělit do tří částí. V první jsou zahrnuta všechna důležitá témata obecného charakteru, jejichž principy by měl znalec či odhadce znát, zvládnout a uplatnit ve své práci ještě před tím, než se pustí do výběru. (více o titulu)
Naše cena: 428 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
11.
Od Babinského po Kajínka
Denisa Prošková  ·  Knižní klub (2013)
Knížka je kolekcí notoricky známých i zcela neznámých nebo zapomenutých domácích kriminálních případů, počínaje příběhem nejslavnějšího, ač celkem bezvýznamného zločince Václava Babinského z počátku 19. století až po mediálně proslulého... (více o titulu)
Naše cena: 218 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 4 dní
12.
Metody a zásady interpretace práva
Jan Wintr  ·  Auditorium (2013)
Podle ústavy je soudce vázán zákonem. Co to ale v praxi znamená? Právní věda odkazuje na čtyři metody interpretace práva: jazykovou, systematickou, historickou... (více o titulu)
Naše cena: 447 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
13.
Ústavní základy organizace státu
Jiří Jirásek a kolektiv  ·  Leges (2013)
Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva České republiky a zároveň přináší informace o organizaci a fungování demokratického právního státu. Kniha je členěna do 17 kapitol. Autoři při výkladu zásadně následují systematiku Ústavy České... (více o titulu)
Naše cena: 595 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
14.
Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta
Peter Blaho, Michal Škřejpek  ·  Univerzita Karlova v Praze (2015)
Digesta jsou nejrozsáhlejším právnickým dílem, které vzešlo z legislativní dílny císaře Justiniána. Jedná se o sbírku excerpt z odborné právnické literatury převážně klasického období, která spolu Institucemi (český překlad Karolinum 2010) a... (více o titulu)
Naše cena: 677 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
15.
Policejní psychologie
Ludmila Čírtková  ·  Aleš Čeněk (2016)
Druhé rozšířené vydání publikace nabízí základní psychologické poznatky užitečné pro policisty a ostatní profese, ve kterých jde o prosazování práva. Jak orientačně odhadnout, co je druhý zač a zvolit vhodný tón komunikace? Jak snížit napětí v... (více o titulu)
Naše cena: 451 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
16.
Trestní právo hmotné
Jan Chmelík, František Novotný  ·  Aleš Čeněk (2016)
Publikace řeší základní otázky trestní odpovědnosti, podává nejnovější, moderní poznatky z trestního práva hmotného v přiměřeném rozsahu tak, aby poskytla potřebné vědomosti pro studium a absolvování trestního práva hmotného, ale také znalosti potřebné... (více o titulu)
Naše cena: 451 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
17.
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes
Jaromír Tauchen, Karel Schelle  ·  Key publishing (2015)
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm... (více o titulu)
Naše cena: 545 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
18.
Zákon o zdravotnických prostředcích
Jakub Král  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
NOVINKA  
Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí, a jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným... (více o titulu)
Naše cena: 880 Kč obvykle posíláme do 3 dní
19.
Zákony 2017/IV (CZ)
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Stavební zákon, katastrální zákon, nájem bytů, vlastnictví bytů, pozemkové úřady, požární ochrana... (více o titulu)
Naše cena: 152 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
20.
Leninova vláda
Václav Veber  ·  Triton (2003)
(1)
Rusko 1917-1924 (více o titulu)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice. (Robinson Jeffers)
Kávička