Vítejte! Vytvořte si u nás během chvilky vlastní účet a začněte nakupovat knihy rychleji, pohodlněji a levněji. Nakupujete u nás poprvé?

Ekonomika, právoVeřejné právo

Momentálně se v této nabídce nachází 2126 titulů

1.
Daniel Gladiš  ·  Grada (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI TOP #94 (1)
Investování je jednoduché, ale ne snadné! Seznamte se s jednoduchými myšlenkami, na kterých je založeno investování do akcií a naučte se aplikovat je v praxi. Kniha obsahuje příklady z autorovy více než dvacetileté investiční... (více o eknize)
Naše cena: 195 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
2.
Marcela Tittlová  ·  Wolters Kluwer (2017)
NOVINKA
Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej sa sústavne viac a viac prejavujú prvky restoratívnej justície. Napriek tomu je trest odňatia slobo (více o knize)
Naše cena: 678 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 7 dnů
3.
Joža Spurný  ·  Aleš Čeněk (2010)
(1)
Jedním ze základních a současně nejfrekventovanějších úkonů, bez kterého se v policejní praxi neobejde vyšetřování prakticky žádného trestného činu, je výslech. Výslech lze chápat jako trestně procesní úkon, jako kriminalistickou metodu,... (více o knize)
Naše cena: 208 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
4.
Ingrid Matoušková  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF EPUB MOBI
Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména... (více o eknize)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
5.
Jiří Straus a Martin Kloubek  ·  Aleš Čeněk (2010)
Monografie „Kriminalistické odorologie“ shrnuje současné poznatky o této kriminalistické metodě, které byly vědecky prověřeny a zdůvodněny. Kriminalistická odorologie je odvětvím kriminalistické techniky zkoumajícím vznik, ... (více o knize)
Naše cena: 276 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
6.
Jiří Záruba  ·  Leges (2016)
NA SKLADĚ
Ucelený souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz... (více o knize)
Naše cena: 459 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
7.
OKAMŽITÝ DOWNLOAD PDF
Projektanti, architekti, studenti a stavitelé, už se nemusíte probírat spoustou zákonů, norem a vyhlášek! To nejdůležitější pro projektování pozemních staveb najdete v jedné přehledné knize. (více o eknize)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) ihned ke stažení
8.
Jan Komenda  ·  Jan Komenda (2016)
Publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci... (více o knize)
Naše cena: 122 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 13 dnů
9.
Zbyněk Zazvonil  ·  Ekopress (2013)
Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964 až 2013, tedy v širokém záběru téměř 50 let. Nejde však o pouhý text... (více o knize)
Naše cena: 366 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
10.
Václav Veber  ·  Triton (2003)
(1)
Rusko 1917-1924 (více o knize)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
11.
Roman Makarius  ·  Montanex (2005)
Stanoviska k zákonu č. 44/1988/Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě... (více o knize)
Naše cena: 249 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 13 dnů
12.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Trestní zákoník, právo, Zákon o přestupcích, Správní řád, Zákon o zvláštních řízeních soudních, Notářský řád, Třestní ŕád... (více o knize)
Naše cena: 161 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
13.
Zbyněk Zazvonil  ·  Ekopress (2012)
„Odhad hodnoty nemovitostí“ lze tématicky rozdělit do tří částí. V první jsou zahrnuta všechna důležitá témata obecného charakteru, jejichž principy by měl znalec či odhadce znát, zvládnout a uplatnit ve své práci ještě před tím, než se pustí do výběru. (více o knize)
Naše cena: 570 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
14.
Jan Chmelík  ·  Aleš Čeněk (2005)
Publikace je svým obsahem zaměřená na řešení teoretických i praktických otázek místa činu, metod a taktických postupů při jeho ohledání... (více o knize)
Naše cena: 322 Kč obvykle posíláme do 8 dnů
15.
Poradce s.r.o. (2015)
Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Občanský soudní řád, Exekuční řád, Trestní právo, Správní právo, Ochrana spotřebitele... (více o knize)
Naše cena: 143 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
16.
Jiří Plos  ·  Grada (2013)
NA SKLADĚ
Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prováděcí vyhlášky (stav k 1. 7. 2013). (více o knize)
Naše cena: 751 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme ihned
17.
Richard A. Epstein  ·  Wolters Kluwer (2010)
Od sedmdesátých let do svých právních analýz zabudovává také poznatky ekonomie. Dnes je hnutí Law and Economics nejvlivnějším proudem americké právnické akademie a Richard Epstein jeho nejcitovanějším představitelem... (více o knize)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dnů
18.
Poradce s.r.o. (2017)
Publikace obsahuje: Zákon o obcích, zákon o krajích, školský zákon, zákon o matrikách, zákon o ochraně osobních údajů, přístup k informacím, zákon o státním občanství... (více o knize)
Naše cena: 152 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dnů
19.
Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny... (více o knize)
Naše cena: 152 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 13 dnů
20.
Aharon Barak  ·  Kalligram (2016)
Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia... (více o knize)
Naše cena: 331 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dnů
123456789 … 107

Zúžení výběru

Oddělení
Autoři
Více Méně
Formát
Více Méně
Jazyk
Více Méně
Sklad
Barva obálky

RSS novinky z této kategorie
Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme. (Miroslav Horníček)
Kávička