popis
Římské právo a historie

Knihy Ekonomika, právo Římské právo a historie

V podkategorii Římské právo a historie se nachází 18 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Sylabus římského práva soukromého
Antonín Hrdina  ·  Aleš Čeněk (2010)
Publikace je názornou učební pomůckou, která dává studentům možnost lépe, než je to možné při výuce či v souvislých literárních výkladech běžných učebnic a učebních příruček, poznat a pochopit vzájemné vazby a souvislosti právních institucí atd... (více o titulu)
Naše cena: 150 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
2.
Recepce římského práva
David Falada  ·  Aleš Čeněk (2016)
Publikace je učebním textem, přibližujícím postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě. Jde o proces, který v Evropě probíhal především v období od 11. až do konce 19. století. Učební text ale zasazuje proces... (více o titulu)
Naše cena: 226 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Právní systémy Dálného východu I
Michal Tomášek  ·  Karolinum (2016)
První svazek knihy Michala Tomáška je věnován historické komparaci právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) až do recepce západních právních... (více o titulu)
Naše cena: 409 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
4.
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století
Karel Malý  ·  Karolinum (2016)
Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její... (více o titulu)
Naše cena: 273 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
5.
Právní kultura středověku
Filosofia (2016)
Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kulturu Českého a Polského království od... (více o titulu)
Naše cena: 190 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
6.
Mikuláš Puchník
Dominik Budský  ·  Karolinum (2016)
Cílem monografie je připravit kritickou edici a shrnutí církevně právního pojednání Processus iudiciarius secundum stilum Pragense Mikuláše Puchníka, generálního... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
7.
Učebnice práva ve čtyřech knihách
Jaromír Kincl, Kolektiv autorů  ·  Doplněk (2000)
Právnická sbírka ze starého Říma. (více o titulu)
Naše cena: 235 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 20 dní
8.
Dějiny soukromého práva v střední Evropě / Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě
Miloslav Stieber, Rudolf Rauscher  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
PŘIPRAVUJEME
V ediční řadě Klasických právnických děl vycházejí v jednom svazku dvě právněhistorická díla: Dějiny soukromého práva v střední Evropě od Miloslava Stibera (1930) a Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě od Rudolfa Ra (více o titulu)
Naše cena: 555 Kč  (tedy ušetříte 15%) posíláme do 20 dní
PŘIPRAVUJEME
Titul by měl vyjít 28.2.2017
9.
Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové
Provdat dceru (snad proti její vůli) nekompetentním knězem, tedy proti všem církevním předpisům a absolutně neplatně, a teprve následně (a to úspěšně) usilovat o... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 27%) posíláme do 6 dní
10.
Trestní právo procesní
Jiří Jelínek  ·  Leges (2017)
PŘIPRAVUJEME
Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty... (více o titulu)
Naše cena: 732 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 20 dní
PŘIPRAVUJEME
Titul by měl vyjít 28.2.2017
11.
Encyklopedie českých právních dějin V.
Karel Schelle, Jaromír Tauchen  ·  Aleš Čeněk, KEY Publishing (2017)
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené.... (více o titulu)
Naše cena: 1 847 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 20 dní
12.
Encyklopedie českých právních dějin VI.
Karel Schelle, Jaromír Tauchen  ·  Aleš Čeněk, KEY Publishing (2017)
NOVINKA  
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of... (více o titulu)
Naše cena: 1 652 Kč  (tedy ušetříte 15%) posíláme do 20 dní
13.
Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis
Peter Blaho  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2000)
(3)
... preklad, úvod, poznámky, register, bibliografia (více o titulu)
Naše cena: 553 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
14.
Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí
Blanka Szeghyová  ·  VEDA (2016)
Súdnictvo a súdna prax patria na Slovensku k málo prebádaným oblastiam histórie. Monografia je postavená na archívnom výskume v piatich východoslovenských, kedysi hornouhorských mestách v období... (více o titulu)
Naše cena: 413 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
15.
Obchodné zákonodarstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945
Ivan Šmátrala, Jozef Králik  ·  VEDA (2010)
Autori sa pokúsili o objektívne zhodnotenie jednej z významných oblastí spoločenského života slovenskej pospolitosti počas obdobia trvania Slovenského štátu resp... (více o titulu)
Naše cena: 1 022 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
16.
Najstaršie právo na Slovensku?
Tomáš Gábriš  ·  Wolters Kluwer (2016)
Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému. Ambíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu... (více o titulu)
Naše cena: 427 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
17.
Praktikum z rímskeho práva
Veronika Kleňová  ·  Wolters Kluwer (2017)
Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých... (více o titulu)
Naše cena: 331 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
18.
Teória práva
Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan  ·  Wolters Kluwer (2017)
NOVINKA  
Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú... (více o titulu)
Naše cena: 397 Kč  (tedy ušetříte 15%) obvykle posíláme do 7 dní
Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu. (John Ruskin)
Kávička