popis
Římské právo a historie

Knihy Ekonomika, právo Římské právo a historie

V podkategorii Římské právo a historie se nachází 26 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Sylabus římského práva soukromého
Antonín Hrdina  ·  Aleš Čeněk (2010)
Publikace je názornou učební pomůckou, která dává studentům možnost lépe, než je to možné při výuce či v souvislých literárních výkladech běžných učebnic a učebních příruček, poznat a pochopit vzájemné vazby a souvislosti právních institucí atd... (více o titulu)
Naše cena: 150 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
2.
Recepce římského práva
David Falada  ·  Aleš Čeněk (2016)
Publikace je učebním textem, přibližujícím postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě. Jde o proces, který v Evropě probíhal především v období od 11. až do konce 19. století. Učební text ale zasazuje proces... (více o titulu)
Naše cena: 226 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století
Karel Malý  ·  Karolinum (2016)
Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její... (více o titulu)
Naše cena: 273 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
4.
Právní kultura středověku
Filosofia (2016)
Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kulturu Českého a Polského království od... (více o titulu)
Naše cena: 190 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
5.
Mikuláš Puchník
Dominik Budský  ·  Karolinum (2016)
Cílem monografie je připravit kritickou edici a shrnutí církevně právního pojednání Processus iudiciarius secundum stilum Pragense Mikuláše Puchníka, generálního... (více o titulu)
Naše cena: 247 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 5 dní
6.
Učebnice práva ve čtyřech knihách
Jaromír Kincl, Kolektiv autorů  ·  Doplněk (2000)
Právnická sbírka ze starého Říma. (více o titulu)
Naše cena: 235 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
7.
Dějiny soukromého práva v střední Evropě / Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě
Miloslav Stieber, Rudolf Rauscher  ·  Wolters Kluwer ČR (2017)
V ediční řadě Klasických právnických děl vycházejí v jednom svazku dvě právněhistorická díla: Dějiny soukromého práva v střední Evropě od Miloslava Stibera (1930) a Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě od Rudolfa Ra (více o titulu)
Naše cena: 620 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
8.
Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové
Provdat dceru (snad proti její vůli) nekompetentním knězem, tedy proti všem církevním předpisům a absolutně neplatně, a teprve následně (a to úspěšně) usilovat o... (více o titulu)
Naše cena: 361 Kč  (tedy ušetříte 27%) obvykle posíláme do 5 dní
9.
Trestní právo procesní
Jiří Jelínek  ·  Leges (2017)
Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty... (více o titulu)
Naše cena: 561 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
10.
Encyklopedie českých právních dějin V.
Karel Schelle, Jaromír Tauchen  ·  Aleš Čeněk, KEY Publishing (2017)
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené.... (více o titulu)
Naše cena: 1 847 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
11.
Encyklopedie českých právních dějin VI.
Karel Schelle, Jaromír Tauchen  ·  Aleš Čeněk, KEY Publishing (2017)
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of... (více o titulu)
Naše cena: 1 847 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 5 dní
12.
Římské soukromé právo
Michal Skřejpek  ·  Aleš Čeněk (2017)
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho... (více o titulu)
Naše cena: 517 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
13.
Encyklopedie českých právních dějin VII.
Karel Schelle, Jaromír Tauchen  ·  Aleš Čeněk, KEY Publishing (2017)
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných... (více o titulu)
Naše cena: 1 847 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 18 dní
14.
Prameny římského práva
Michal Skřejpek  ·  LexisNexis (2008)
Od prvního vydání však již uplynula relativně dlouhá doba a kromě drobných úprav, která další vydání přinášejí, dochází v této edici k některým podstatnějším změ-nám. První z nich se týká názvu tohoto výběru z římskoprávních textů. (více o titulu)
Naše cena: 415 Kč Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
15.
Právní systémy Dálného východu I
Michal Tomášek  ·  Karolinum (2016)
První svazek knihy Michala Tomáška je věnován historické komparaci právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) až do recepce západních právních... (více o titulu)
Naše cena: 409 Kč  (tedy ušetříte 5%) Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
16.
Případy římského praetora
Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada  ·  LexisNexis (2007)
Publikace vycházející již v pátem, opět rozšířeném vydání obsahuje soubor příkladů, kterými jsou testováni studenti pražské právnické fakulty – jeho úspěšné zvládnutí je předpokladem pro složení státní zkoušky z římského práva... (více o titulu)
Naše cena: 205 Kč Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
17.
Římské právo v datech
Michal Skřejpek  ·  C. H. Beck (1997)
Tato skripta obsahují soupis nejdůležitějších údajů, které jsou spojeny s římským právem... (více o titulu)
Naše cena: 200 Kč Tento titul je vyprodán
VYPRODÁNO
Titul je vyprodán, zatím se nechystá dotisk.
18.
Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí
Blanka Szeghyová  ·  VEDA (2016)
Súdnictvo a súdna prax patria na Slovensku k málo prebádaným oblastiam histórie. Monografia je postavená na archívnom výskume v piatich východoslovenských, kedysi hornouhorských mestách v období... (více o titulu)
Naše cena: 413 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
19.
Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis
Peter Blaho  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2000)
(3)
... preklad, úvod, poznámky, register, bibliografia (více o titulu)
Naše cena: 553 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
20.
Obchodné zákonodarstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945
Ivan Šmátrala, Jozef Králik  ·  VEDA (2010)
SKLADEM  
Autori sa pokúsili o objektívne zhodnotenie jednej z významných oblastí spoločenského života slovenskej pospolitosti počas obdobia trvania Slovenského štátu resp... (více o titulu)
Naše cena: 1 022 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. (Zdeňka Ortová)
Kávička