Knihy
E-knihy

Daně, účetnictví

Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 1843
Seřadit podle:

Vyprodané

* Zákon o službách zamestnanosti: - Zákon o minimálnej mzde; - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi; - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;...

-5%
52 Kč

52 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

* Duálne zobrazovanie mzdy; * Oznamovacie a registračné povinnosti zamestnávateľa; * Cestovné náhrady; * Konanie vo veciach Sociálneho poistenia;...

-5%
263 Kč

263 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Poradca 2/2010

Poradca s.r.o., 2009

Vyprodané

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - prekážky na strane zamestnanca - notársky poriadok od 1. 9. 2009...

-5%
104 Kč

104 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Daňové výdavky, základ dane, účtovanie v JÚ a PÚ, daňový bonus, právo a podnikateľ...

-5%
95 Kč

95 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Daňové priznanie FO - Základ dane za rok 2008 - Pohľadávky v ZDP v roku 2008

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008: - praktické postupy pri ročnom zúčtovaní poistného; - vzory tlačív ročného zúčtovania poistného;...

53 Kč

53 Kč

Vyprodané

Dane a účtovníctvo 7/2009

Poradca podnikateľa, 2009

Vyprodané

Študenti, dôchodcovia a daň z príjmov; Postup pri prechode na daňovú evidenciu; DPH v zasielateľstve a doprave; Opravné položky; Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením;...

32 Kč

32 Kč

Vyprodané

Vyprodané

- Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 Z.z.; - Opatrenie MF SR č. MF/23054/2002-92 Z.z.; - Opatrenie MF SR č. MF/22602/2002-92 Z.z.; - Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74 Z.z.; - Opatrenie MPSVaR č. 110/2009 Z.z. o sumách stravného ...

-21%
31 Kč

31 Kč

Sleva 21%

Vyprodané

Účtovníctvo B - Cvičebnica

Anna Šlosárová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu Účtovníctvo B – Učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená kapitola na opakovanie problematiky z účtovníctva A...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

* Daň z príjmov; * Základ dane; * DPH; * Daňový bonus; * Mzdy a odvody; * Zákonník práce

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Nezdaniteľná časť ZD v roku 2010, minimálna mzda v roku 2010, používanie automobilu zamestnancom,...

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení Zákona č. 350/2004 Z.z., Zákona č. 651/2004 Z.z., Zákona č. 340/2005 Z.z., Zákona č. 523/2005 Z.z., Zákona č. 656/2006 Z.z., Zákona č. 215/2007 Z.z., Zákona č. 593/2007 Z.z., ...

-21%
38 Kč

38 Kč

Sleva 21%

Vyprodané

1000 riešení 5-6/2010

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

* Novela Zákonníka práce; * Zákon o správe dani a poplatkov; * DPH - daň z MV; * Mzdy - odvody; * Právo a podnikateľ; ...

-5%
106 Kč

106 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Autori sa v publikácii venujú účtovaniu DPH s uplatňovaním základných zásad v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrenia č. MF SR č. 23054/2002-92, ...

-5%
230 Kč

230 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

* Prechod na euromenu a sociálne poistenie; * Konkurenčná činnosť zamestnanca; * Hromadné prepúšťanie; * Zamestnávanie občanov z krajín EÚ; * Životné minimum od 1. júla 2008 - dosahy jeho zvýšenia...

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Rozdeľovanie zisku a úhrada straty, ostatné príjmy podľa § 8 ZDP, automobil v podnikaní,..

-5%
104 Kč

104 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

1000 riešení 4/2010

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

Daňové priznania II - za rok 2009, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, mzdy, odvody,...

56 Kč

56 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti; Následky chýb pri vysporiadaní daňovej povinnosti k dani z príjmov; Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov; ...

-5%
204 Kč

204 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

-5%
162 Kč

162 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi je vhodnou pomôckou pre účtovníkov a ekonómov pôsobiacich v neziskovom sektore...

-5%
295 Kč

295 Kč

Sleva 5%

Vyprodané