Knihy
E-knihy

Daně, účetnictví

Zrušiť
Titulov: 1912
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulov: 1912
Seřadit podle:

Vyprodané

Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb; Ročné zúčtovanie ZP, Obchody s tovarom v EÚ a DPH; Finančný prenájom; Súkromný automobil v podnikaní; Konateľ v spoločnosti s r.o.; Rovná daň v krajinách EÚ...

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

* zákonník práce; * zákon o minimálnej mzde; * zákon o sociálnej pomoci; * sociálne poistenie; * zdravotné poistenie;...

-5%
126 Kč

126 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Poradca 4/2008

Poradca s.r.o., 2008

Vyprodané

Zákon o ochrane, podpore, rozvoji verejného zdravia s komentárom: - Zákon o miestnych daniach s komentárom; - Špecifické problémy účtovania – záver roka;...

-5%
104 Kč

104 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia podáva ucelený obraz o účtovníctve podniku.

-5%
123 Kč

123 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Daňové teórie a ich využitie v praxi

Alena Zubaľová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

Druhé, prepracované a doplnené vydanie sa snaží poukázať na možné riešenia existujúcich, pretrvávajúcich, ale aj nových problémov v oblasti zdanenia. Autori venujú pozornosť predovšetkým teóriám...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Trináste prepracované vydanie. Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdel

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku...

420 Kč

420 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Hlavným cieľom publikácie je na základe využitia rád a odporúčaných postupov pri daňovej optimalizácii, daňovej stratégii, daňovej obrane a daňovej prevencii dosiahnuť úsporu daní (podľa stavu v roku 2002).

162 Kč

162 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Účtovanie pre neziskové organizácie v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva na rok 2017. Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Anna Schultzová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2015

Vyprodané

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového bremena...

-5%
463 Kč

463 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Učebnica slovenského daňového práva, analýza súčasnej právnej úpravy daňového práva na Slovensku. Učebnica Daňové právo na Slovensku, ktorá sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk, vznikla na...

780 Kč

780 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Z obsahu: Úvod do jednoduchého účtovníctva; Účtovné knihy; Oceňovanie majetku a záväzkov; Členenie majetku a záväzkov pre potreby vykazovania vo výkaze o majetku a záväzkoch;...

461 Kč

461 Kč

Vyprodané

Vyprodané

"Ministerstvo financií SR schválilo koncom roka 2007 opatrenie, ktorým s účinnosťou od 1. 1. 2008 ustanovilo nové postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva..."

452 Kč

452 Kč

Vyprodané

Manažérske a nákladové účtovníctvo

Miloš Tumpach • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

Účtovníctvo, okrem využívania externými používateľmi, slúži aj ako účinný nástroj riadenia podniku. Touto stránkou účtovného informačného systému sa zaoberá manažérske a nákladové účtovníctvo...

-5%
348 Kč

348 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

- Zákon o dani z príjmov - Zákon o dani z pridanej hodnoty - Zákon o miestych daniach - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností - Zákon o správe daní a poplatkov Celoročná aktualizácia v cene!

-5%
106 Kč

106 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

V publikácií je podrobne spracovaná problematika finančného lízingu z daňového a účtovného aspektu. Do publikácie sú zaradené aj dôležité právne predpisy upravujúce zmeny účtovania finančného prenájmu...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Abeceda mzdovej účtovníčky 2008

kolektiv autorů/autorek • ANAG, 2008

Vyprodané

Nenahraditeľná pomôcka, ktorá nájde uplatnenie u zamestnávateľov rôznej veľkosti i právnej formy. Praktická publikácia určená pre pracovníkov, ktorí spracúvajú predovšetkým mzdovú, ale aj personálnu agendu...

-5%
548 Kč

548 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Úplné znenia platné v roku 2008. Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o miestnych daniach, Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, Zákon o správe daní a poplatkov...

-5%
106 Kč

106 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia Vás oboznámi s legislatívou, ktorá upravuje podávanie DPFO za rok 2012 a ponúkne Vám názorné príklady vypĺňania tlačív DPFO - typ B za rok 2012 v programe ALFA a ALFA plus - jednoduché účtovníctvo.

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Tradičná obľúbená publikácie zhrňujúca aktuálne platné znenie slovenských daňových zákonov pre rok 2013 s grafickým zvýraznením zmien, v prehľadnej úprave, na kvalitnom papieri...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Vyprodané


„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma