Jitka Milčáková

speciální pedagogika

4.5

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji zrakového vnímání a prevenci potíží ve čtení a psaní plynoucích z nedostatečné zrakové percepce. Knížka se věnuje rozlišení a pojmenování barev, odlišení tvarů prvků. V knize jsou zahrnuta cvičení z...

139 Kč

Vyprodané

5

Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov

Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov

Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov pro mateřské školy a první ročníky ZŠ. Pracovní sešit s předlohami ke kopírování nabízí úkoly zaměřené na procvičování abecedy. Je určen zejména pro práci s dětmi v mateřských školách, ale...

128 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pro děti se závažnějšími řečovými obtížemi, tj. s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči či s mentálním postižením, je náročné reprodukovat básničky, které obsahují obtížně vyslovitelná slova...

128 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Pracovní listy provázené metodickými pokyny a doplňujícími úkoly se zaměřují na rozvoj jemné motoriky - schopnosti kreslit podle naznačené linie, vystřihovat, skládat celek z částí, lepit. Dnešní děti mají často obtíže se základní jemnou motorikou...

142 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace představuje novou subprofesi speciální pedagogiky. Jejím těžištěm je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi. Témata publikace..

227 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji zrakového vnímání a prevenci potíží ve čtení a psaní plynoucích z nedostatečné zrakové percepce. Knížka se věnuje rozlišení a pojmenování barev, odlišení tvarů prvků. V knize jsou zahrnuta...

155 Kč

Vyprodané

Kniha Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z je čtvrtou publikací z cyklu logopedických textů určených převážně dětem, které mají v řeči větší obtíže než pouze výslovnostní. Obsahuje ilustrované básničky, které slouží k upevnění ostrých sykavek C, S, Z...

138 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

4

Publikace obsahuje: 1. cvičení pro děti ve věku od 4 do 6 let, která napomohou rozvinout: rozlišování a pojmenování barev orientaci v ploše – odlišení figury a pozadí schopnost rozlišit detaily; ...

159 Kč

Vyprodané

Pracovní listy jsou určeny pro děti od 3 let až po žáky prvních tříd...

128 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Dokreslování, uvolňovací cviky

Dokreslování, uvolňovací cviky

Soubor 32 pracovních listů obsahuje obrázky k uvolňování ruky pro přípravu na psaní, pro nácvik stříhání a vybarvování. Zpočátku jsou připravené obrázky pro volné dokreslování, při nichž si děti kromě kreslení procvičují představivost, rozvíjejí paměť...

135 Kč

Vyprodané

Rozvoj logického myšlení

Rozvoj logického myšlení

Soubor cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku...

109 Kč

Vyprodané

Nový díl ŠPL představuje soubor pracovních listů, rozvíjejících zábavnou formou grafomotorické dovednosti předškoláků, logické myšlení, orientaci na ploše, základní početní dovednosti, pohybové, výtvarné a další kompetence odpovídající věku...

139 Kč

Vyprodané

4.8

Kniha Rozvoj grafomotoriky osloví řadu čtenářů, zajímajících se o vývoj dítěte, jeho výchovu a vzdělávání...

142 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

5

Soubor zábavných grafomotorických cvičení pomůže dětem předškolního věku i malým školákům při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností (způsob sezení, ovládání pastelky rukou) a především grafických...

109 Kč

Vyprodané

Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami

Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami

Sedmnáctý díl oblíbené řady představuje celoroční výchovně-vzdělávací projekt pro učitelky MŠ, použít jej mohou však i rodiče při svých činnostech s dětmi. Každý měsíc školního roku obsahuje náměty pro práci s jedním pohádkovým příběhem...

189 Kč

Vyprodané

Obrázky, geometrické tvary

Obrázky, geometrické tvary

Rozvoj pozornosti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, rozvoj myšlení. Grafomotofické tvary, rozlišování základních geometrických tvarů, procvičování zrakové syntézy a analýzy...

99 Kč

Vyprodané

4.9

Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie

Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie

Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky mateřských i základních škol...

155 Kč

Vyprodané

Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.

128 Kč
Sleva 5%

Posíláme do tří dní

5

Logopedická cvičení II.

Logopedická cvičení II.

Kniha obsahuje i předlohy pro kopírování...

99 Kč

Vyprodané

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder