Martina Trhoňová

Můj wishlist

Sociální pedagogika v teorii a praxi - Petra Potměšilová a kolektív, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Cílem monografie je přispět do odborné diskuse na téma mezioborové pojetí sociální pedagogiky a možné dopady sociální pedagogiky do praxe. Monografii je rozdělena na dvě hlavní části. První obsahuje odborné kapitoly, které se zabývají vztahem sociální..

Vyprodané
Sociální pedagogika a její metody - Petra Sobková, Milena Öberink Hobzová, Helena Pospíšilová a kolektiv, Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Monografie se zabývá sociální pedagogikou a jejími metodami. Jejím cílem je na pozadí současného pojetí sociální pedagogiky identifikovat metody, které v praxi sociální...

Vyprodané
Rodina a společnost - Ivo Možný, SLON, 2008
4.9

Druhé, upravené vydání

Rodina a společnost

Druhé, upravené vydání

Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. V první části knihy (kapitoly 1 až 3) autor podává přehled o vývoji teoretického uvažování o rodině od jeho počátků v 19. století, přes stále inspirující velké teorie z poloviny minulého století...

259 Kč
Stíháme do Vánoc
Skladem 1 ks
Posíláme ihned
Základy socialní pedagogiky - Blahoslav Kraus, Portál, 2014
4

Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako frekventovaný studijní obor. Dále se věnuje problematice..

Vyprodané

„Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“

Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry, 2022
Malý princ
Antoine de Saint-Exupéry