Jsme tu pro vás jako vždy :-)
Více než 150 000 knih z naší nabídky doručujeme jako běžně.
Knihy
E-knihy

Romana Konečná

Romisko wishlist

5

Kniha obsahuje i předlohy pro kopírování. Logopedická cvičení - soubor první, obsahuje dvacetdva pracovních listů k jedenácti hláskám. Některé listy a cvičení jsou zaměřeny na hlásky artikulačně jednoduché (M, P, B, V, F), jiné na artikulačně...

94 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovní listy provázené metodickými pokyny a doplňujícími úkoly se zaměřují na rozvoj jemné motoriky - schopnosti kreslit podle naznačené linie, vystřihovat, skládat celek z částí, lepit. Dnešní děti mají často obtíže se základní jemnou motorikou...

149 Kč

Vyprodané

Zábavná grafomotorická cvičení poskytují průpravu k psaní, přispívají k lepšímu ovládání tužky a nácviku různých druhů čar.

135 Kč

Vyprodané

Obrázky, geometrické tvary

Obrázky, geometrické tvary

Rozvoj pozornosti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, rozvoj myšlení. Grafomotofické tvary, rozlišování základních geometrických tvarů, procvičování zrakové syntézy a analýzy...

99 Kč

Vyprodané

5

Kniha obsahuje i předlohy pro kopírování. Logopedická cvičení - soubor druhý, napomáhá dětem předškolního věku i malým školákům rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat vyjadřovací obratnost a přispívá k rozvoji sluchového vnímaní, zrakové orientace...

94 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Helena Kopečná a a kolektiv autorů/autorek

Rozvoj myšlení a řeči, výtvarné a pohybové hry, grafomotorika

Helena Kopečná a a kolektiv autorů/autorek

Rozvoj myšlení a řeči, výtvarné a pohybové hry, grafomotorika

Pracovní sešit obsahuje stručné pohádkové příběhy, za nimi následují otázky a úkoly rozvíjející porozumění textu, slovní zásobu, znalosti o světě kolem nás a dovednosti odpovídající předškolnímu věku (znalost barev, tvarů, poměrů, vztahů atd.). I...

142 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

5
Renata Frančíková a Eva Štanclová

Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov

Renata Frančíková a Eva Štanclová

Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov

Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov pro mateřské školy a první ročníky ZŠ. Pracovní sešit s předlohami ke kopírování nabízí úkoly zaměřené na procvičování abecedy. Je určen zejména pro práci s dětmi v mateřských školách, ale...

128 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

5

Většina dětí v předškolním věku si ráda maluje a kreslí. Existují však i ty, které z různých důvodů pastelky ani tužka nelákají. Tyto děti pak obvykle mají obtíže při nácviku psaní, ale i v jiných předmětech...

94 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Pracovní listy jsou určeny pro děti od 3 let až po žáky prvních tříd...

128 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Markéta Mlčochová

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Markéta Mlčochová

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Soubor 32 pracovních listů s metodickými pokyny. První část tvoří cvičení zaměřená na rozvoj motoriky jazyka a pohybu rtů.

85 Kč

Vyprodané

Ladislava Horová

Geometrické tvary, rozvoj pozornosti

Ladislava Horová

Geometrické tvary, rozvoj pozornosti

Pracovní sešit se zaměřuje na procvičování dovednosti rozlišování geometrických tvarů, barev, na rozvoj pozornosti a postřehu, zrakové syntézy a analýzy u předškolních dětí, zrakové diferenciace. Pracovní listy vycházejí z grafické stylizace reálií...

138 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Věra Kárová

Rozvoj logického myšlení

Věra Kárová

Rozvoj logického myšlení

Soubor cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku...

109 Kč

Vyprodané

5

Publikace obsahuje motivační kresby k relaxaci ruky a zápěstí. Kresby jsou řazeny od jednoduchých ke složitějším a doplňují je kresby jedním tahem. Děti obtahují a dokreslují tvar za doprovodu dvouveršové rytmické říkanky...

135 Kč

Vyprodané

Markéta Mlčochová

Dokreslování, uvolňovací cviky

Markéta Mlčochová

Dokreslování, uvolňovací cviky

Soubor 32 pracovních listů obsahuje obrázky k uvolňování ruky pro přípravu na psaní, pro nácvik stříhání a vybarvování. Zpočátku jsou připravené obrázky pro volné dokreslování, při nichž si děti kromě kreslení procvičují představivost, rozvíjejí paměť...

135 Kč

Vyprodané

Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami

Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami

Sedmnáctý díl oblíbené řady představuje celoroční výchovně-vzdělávací projekt pro učitelky MŠ, použít jej mohou však i rodiče při svých činnostech s dětmi. Každý měsíc školního roku obsahuje náměty pro práci s jedním pohádkovým příběhem...

189 Kč

Vyprodané

Markéta Mlčochová

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Markéta Mlčochová

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Soubor 32 pracovních listů s metodickými pokyny. První část tvoří cvičení zaměřená na rozvoj motoriky jazyka a pohybu rtů...

109 Kč

Vyprodané

5

Soubor zábavných grafomotorických cvičení pomůže dětem předškolního věku i malým školákům při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností (způsob sezení, ovládání pastelky rukou) a především grafických...

98 Kč
Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.

128 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nový díl ŠPL představuje soubor pracovních listů, rozvíjejících zábavnou formou grafomotorické dovednosti předškoláků, logické myšlení, orientaci na ploše, základní početní dovednosti, pohybové, výtvarné a další kompetence odpovídající věku...

139 Kč

Vyprodané

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček